Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Seznam agend veřejné správy
33 - počet výskytů, Poslední úprava:
užba | |**Český telekomunikační úřad** || |A1522 |Agenda vyplývající ze zákona č. 206/2005 Sb., o ochraně ... vysílání a služeb informační společnosti | |A304 |Agenda vyplývající ze zákona č. 127/2005 Sb., o elektron... o změně některých souvisejících zákonů | |A4897 |Agenda jednotného informačního místa (JIM) vyplývající ze zákona č. 194/2017 Sb. | |A926 |Agenda zákona o poštovních službách | |**Český úřad země
Globální architektura propojeného datového fondu
25 - počet výskytů, Poslední úprava:
é v rámci činnosti agendy – pouze tyto údaje může agenda poskytovat do propojeného datového fondu jako úda... ného datového fondu. Jde tedy o údaje garantované agendami, ve kterých jsou vytvářeny a příjemce nemusí pr... ndový identifikátor fyzické osoby), který je mezi agendami různý. Převodník těchto AIFO (ORG) je spravován... ch partnerů, údaje o čtenáři (orgán veřejné moci, agenda, Agendový informační systém atd.) jsou ověřovány
Příručka‌ ‌plánování‌ ‌digitalizace‌ ‌služeb‌ ‌veřejné‌ ‌správy‌ ‌ČR‌
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
se za delší prodlevu v odpovědi. Ale máte pravdu, agenda v seznamu není. Kontaktuji kolegy a zjistíme, kde... ý den ještě jednou, Kolega mne teď upozornil, že agenda 1029 zatím není schválena jako agenda s katalogem služeb VS (službami VS, úkony a obslužnými kanály) v so... y Děkuji. Dobrý den, v seznamu není uvedena agenda A1861. Děkuji. Tomáš Fiala Dobrý den, Agenda A18
Historie digitalizace služeb
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
nformační, a subjekt údajů je nucen interagovat s agendami pomocí omezené množiny elektronických kanálů. ... ávě údajů v jedné agendě, neměla by ho žádná jiná agenda na subjektu práva vyžadovat. Kromě neveřejných úd
Metodický pokyn k řízení záměru (projektu) IT/ICT pro digitální zmocněnce Ústředními správní úřady
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
jící dokumenty]]\\ - [[https://www.mvcr.cz/clanek/agenda-odboru-hlavniho-architekta-egovernmentu-agenda-odboru-hlavniho-architekta-egovernmentu.aspx?q=Y2hudW09NA%
Stručná metodika efektivního modelování
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ov.cz/AISP/verejne/ovm-spuu/katalog-ovm]] * **Agenda** - byznys funkce * **CR** - jednotlivé proce
Klasifikace modelů a pohledů NA VS ČR
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ON, SOUD, V_SLUZ, V_PODNIK, atp. | |AGENDA |Skupiny agend a agendy
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
právců služeb a správců obslužných kanálů, napříč agendami. Tyto role by neměly být automaticky přiděleny