Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Stručný návod na ohlášení nové agendy
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
základních registrů nebo jiných AIS či jaké údaje agenda spravuje. {{znalostni_baze:ohlaseni_agendy:ohlas... okud je činnost platná od stejného data jako celá agenda, klikněte na //„Nastavit datum dle agendy“// a př... konávány OVM v rámci této vaší agendy. Pokud vaše agenda neobsahuje žádné průřezové činnosti, postupte na ... okud je činnost platná od stejného data jako celá agenda, klikněte na //„Nastavit datum dle agendy“// a př
Stručný návod na aktualizaci ohlášení využití veřejných údajů
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
le ne/využívání veřejných údajů: === <hidden **1. Agenda žádné veřejné údaje nevyužívá** Pro rozbalení neb... terého bude nová verze platná a také potvrďte, že agenda nečerpá veřejné údaje zatržením //„Ne“//. {{znal... je editace záložky hotová. </hidden> <hidden **2. Agenda využívá veřejné údaje** Pro rozbalení nebo schová... terého bude nová verze platná a také potvrďte, že agenda čerpá veřejné údaje. Nakonec dejte //„Uložit“//.
Návod na ohlášení údajů agendy
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
ch ve vaší agendě, případně pro označení, že vaše agenda žádné údaje neeviduje. Jde o údaje o objektech (n... eumožňuje editaci (např. čeká na souhlas), * je agenda jako celek editována nebo ve stavu, který neumožň... * agendový vlastní – údaj vzniká ve vaší agendě a agenda může garantovat jeho správnost a aktuálnost * a... ktu/objektu. </hidden> <hidden**c) Označení, že agenda údaje nevede** Pro rozbalení nebo schování klikně
Návod na oznámení výkonu agendy orgánem veřejné moci (OVM) a na převod výkonu agendy mezi OVM
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
vašeho OVM v agendě závisí na tom, zda příslušná agenda poskytuje služby či nikoliv a také zda agendu vyk... správní smlouvy.** Pokud si nejste jistí, jestli agenda poskytuje služby veřejné správy, ověřte si to dle... 5x479}} </hidden> <hidden **g. Jak zjistit, zda agenda poskytuje služby VS** Pro rozbalení nebo schování... v kolonce „//Evidované služby VS//“ zjistíte, zda agenda služby poskytuje či nikoli. V případě že poskytuj
Návod na vytvoření nové kategorie OVM
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
kolik znaků do kolonky „//Právní forma//“ nebo „//Agenda//“ a AISP vám nabídne odpovídající výsledky, ze k... forma: 100 – Podnikající fyzická osoba tuzemská a Agenda: A484 – Agenda notářů. Doporučujeme použití této možnost předem zkonzultovat se správcem RPP na emailové
Návod na vytvoření nové kategorie soukromoprávních uživatelů údajů (SPUÚ)
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
kolik znaků do kolonky „//Právní forma//“ nebo „//Agenda//“ a AISP vám nabídne odpovídající výsledky, ze k... forma: 100 – Podnikající fyzická osoba tuzemská a Agenda: A8 – Advokacie. Doporučujeme použití této možnos
Stručný návod na aktualizaci oprávnění na údaje
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
přístupu na údaje“ nastavte datum, od kdy má být agenda bez daného oprávnění. U těch oprávnění, která ch
Návod na doplnění služeb VS do agendy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
i služeb agendy//“, v dialogovém okně zadejte, že agenda poskytuje služby, datum od kdy je tato verze agen
Přístup do Centrálního místa služeb pro podřízené/zřizované organizace
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
agendy veřejné správy. Existují však situace, kdy agenda není vykonávána přímo orgánem veřejné moci, ale j
Evidence údajů v agendě
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
tým složený ze * správce AIS (pokud v něm má agenda údaje uloženy) * věcného gestora agendy *
Stručná metodika efektivního modelování
1 - počet výskytů, Poslední úprava: