Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Seznam agend veřejné správy
33 - počet výskytů, Poslední úprava:
užba | |**Český telekomunikační úřad** || |A1522 |Agenda vyplývající ze zákona č. 206/2005 Sb., o ochraně ... vysílání a služeb informační společnosti | |A304 |Agenda vyplývající ze zákona č. 127/2005 Sb., o elektron... o změně některých souvisejících zákonů | |A4897 |Agenda jednotného informačního místa (JIM) vyplývající ze zákona č. 194/2017 Sb. | |A926 |Agenda zákona o poštovních službách | |**Český úřad země
Globální architektura propojeného datového fondu
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
é v rámci činnosti agendy – pouze tyto údaje může agenda poskytovat do propojeného datového fondu jako úda... ch partnerů, údaje o čtenáři (orgán veřejné moci, agenda, Agendový informační systém atd.) jsou ověřovány ... ř. Občan, Vlastník vozidla, Pacient apod.). Jedna agenda může obsahovat více rolí (kontextů) pro daný typ ... fikaci subjektu či objektu, pro který údaj čerpá. Agenda poskytující konkrétní údaj tedy není zodpovědná z
Příručka‌ ‌plánování‌ ‌digitalizace‌ ‌služeb‌ ‌veřejné‌ ‌správy‌ ‌ČR‌
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
se za delší prodlevu v odpovědi. Ale máte pravdu, agenda v seznamu není. Kontaktuji kolegy a zjistíme, kde... ý den ještě jednou, Kolega mne teď upozornil, že agenda 1029 zatím není schválena jako agenda s katalogem služeb VS (službami VS, úkony a obslužnými kanály) v so... y Děkuji. Dobrý den, v seznamu není uvedena agenda A1861. Děkuji. Tomáš Fiala Dobrý den, Agenda A18
Metodický pokyn k řízení záměru (projektu) IT/ICT pro digitální zmocněnce Ústředními správní úřady
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
jící dokumenty]]\\ - [[https://www.mvcr.cz/clanek/agenda-odboru-hlavniho-architekta-egovernmentu-agenda-odboru-hlavniho-architekta-egovernmentu.aspx?q=Y2hudW09NA%
Stručná metodika efektivního modelování
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ov.cz/AISP/verejne/ovm-spuu/katalog-ovm]] * **Agenda** - byznys funkce * **CR** - jednotlivé proce
Historie digitalizace služeb
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ávě údajů v jedné agendě, neměla by ho žádná jiná agenda na subjektu práva vyžadovat. Kromě neveřejných úd
Klasifikace modelů a pohledů NA VS ČR
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ON, SOUD, V_SLUZ, V_PODNIK, atp. | |AGENDA |Skupiny agend a agendy