Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
188 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Řízení na úrovni útvaru ICT OVS ====== Systém řízení ICT úřadu jako jeho průřezové provozní schopnosti zahrnuje dvě klíčové obla... ybrané klíčové úlohy, postupy a metody pro řízení ICT OVS jako jednotného celku a současně vyzdvihuje o... dentifikovaným fázím životního cyklu jednotlivých ICT aktiv (IS, řešení, funkčních celků), více v [[met
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
158 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Řízení jednotlivých ICT řešení ====== Zákon č. 365/2000 Sb. předpokládá, že v rámci Informač... informačních systémů veřejné správy. Doporučení MŘICT je vhodné použít v nezměněné podobě a tedy k uplatnění v plném rozsahu ICT portfolia (IT architektury) OVS. Přizpůsobení kon... dále v [[metody_dokument:rizeni_na_urovni_utvaru_ict|Řízení na úrovni útvaru ICT OVS]] a [[metody_doku
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
114 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Předpoklady a východiska řízení ICT OVS ====== Tato kapitola shrnuje vybrané klíčové předpoklady a východiska úspěšného a efektivního řízení ICT na úrovni úřadu i jeho jednotlivých řešení. Proto... ývající se jednotlivými úrovněmi a postupy řízení ICT v OVS. Aby ICT útvar mohl plnit účel své existence (poskytovat ICT podporu) efektivně, musí k tomu mí
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
112 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR ====== Celý dokument MŘICT je formulován tak, aby maximálně motivoval cílovou skupinu jeho prim... rozvoje informatizace * podpořit chuť vedoucích ICT útvarů úřadů využít příležitost a: * dále roz... chto motivací nebo i zcela jiné, ale doporučení MŘICT by každopádně měla být nápomocná pro zmírnění či
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
101 - počet výskytů, Poslední úprava:
rmačních systémů veřejné správy dostupné prostřednictvím Centrálního místa služeb. * **Informačním sy... údajů o subjektech práva, které získají prostřednictvím propojeného datového fondu. Jde tedy o údaje g... hranu osobních údajů a je dostupný pouze prostřednictvím Informačního systému základních registrů (ISZR... * **Nepřímá vazba** – přenášení údajů prostřednictvím ISZR a ISSS. Při použití této vazby je zajiště
Úvod @metody_dokument
90 - počet výskytů, Poslední úprava:
je zavedení efektivní centrální koordinace řízení ICT a jeho podpory transformačních iniciativ směrem k... ředmětem cíle DC 5.01 )). Dokument „Metody řízení ICT veřejné správy ČR“ (také jako „MŘICT“) upravuje rámec pravidel pro centrální koordinované řízení ICT podpory eGovernmentu, řízení jeho legislativních
Veřejný datový fond @nap
84 - počet výskytů, Poslední úprava:
ém má rozhraní pro získání obsahu údajů, prostřednictvím kterého lze obsah údajů ve strukturované podob... ] rozumí umožnění přístupu k daným datům prostřednictvím [[nap:referencni_rozhrani|referenčního rozhran... pné z VDF dostupné ve stejné podobě také prostřednictvím otevřeného přístupu, a to bez výjimky. V obou případech zpřístupnění, tj. prostřednictvím VDF a prostřednictvím otevřeného přístupu, jso
Informační koncepce ČR
79 - počet výskytů, Poslední úprava:
ektronizace veřejné správy * Zásady pro řízení ICT ve veřejné správě * Základní koncepční povinno... stémů a elektronických aplikací, jejichž prostřednictvím lze poskytovat efektivní on-line služby, a to ... bností digitální infrastrukturu, realizující sadu ICT služeb, které jsou sdílené, vzájemně sladěné, dův... JNÉ SPRÁVĚ - EFEKTIVNÍ A CENTRÁLNĚ KOORDINOVANÉ ICT VEŘEJNÉ SPRÁVY - EFEKTIVNÍ A PRUŽNÝ DIGITÁLNÍ Ú
Slovník pojmů eGovernmentu
78 - počet výskytů, Poslední úprava:
o a dále zvláštních údajů pro doručování prostřednictvím poštovních služeb, která jednoznačně určuje ad... otlivých orgánů veřejné moci, které jsou prostřednictvím rozhraní napojeny na základní registry. V příp... í se na provozu, rozvoji, správě nebo bezpečnosti ICT systému,\\ • procesně-organizační pravidla, postu... y určující cíl a podmínky poskytování a využívání ICT služby,\\ podílející se na provozu, rozvoji, sprá
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
74 - počet výskytů, Poslední úprava:
ciplíny a regulace.** Všechny útvary OVS (včetně ICT samotného) jsou stávajícími nebo potenciálními klienty dodávky služeb ICT útvaru. Spolupráce s nimi, jako s klienty, je nej... bývá ostatními klíčovými vzájemnými vztahy útvaru ICT s odbornými a provozními útvary, ve kterých: -... právní, personalistika apod.), nebo - odborníci ICT mají (nebo mají mít) důležitý podíl na výkonu pro
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
44 - počet výskytů, Poslední úprava:
[:ikcr#dilci_cil_28metodika_pro_verejne_zakazky_v_ict_a_eg|02.08 Metodika pro veřejné zakázky v ICT a EG]] |Nerelevantní pro OVM\\ \\ Povinnost MMR | |[[:ik... ávání) | |05 - EFEKTIVNÍ A CENTRÁLNĚ KOORDINOVANÉ ICT VEŘEJNÉ SPRÁVY || |[[:ikcr#dilci_cil_51implementa... le vývoje centrálního (centrálních) poskytovatelů ICT služeb. | |[[:ikcr#dilci_cil_55egovernment_cloud|
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
37 - počet výskytů, Poslední úprava:
í úřadu, * optimalizaci funkcí úřadu s podporou ICT - doplnění a rozvoj nedostatečné ICT podpory funkcí úřadu. Přitom je nutné pohlížet na identifikované... ch zodpovědností.** Při návrhu publikace prostřednictvím [[:nap:egsb|eGSB / ISSS]] tedy správce agendy ... správy]]. **Pokud je agenda vykonávána prostřednictvím více Agendových informačních systémů, pak sprá
Postup a plán realizace změn (Roadmap) @metody_dokument
29 - počet výskytů, Poslední úprava:
ap) ====== Základním cílem je dosáhnout řízeného ICT, tedy měřitelné schopnosti reakce na příchozí změ... dy víme, kde jsme. Tím však nemáme na mysli pouze ICT útvar, ale dodržení této metodiky pro zjištění so... rnmentu * přehled prvních kroků adaptace útvaru ICT úřadu na pravidla MŘICT Podrobnější a aktualizované informace v obou oblastech budou doplněny po proj
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
26 - počet výskytů, Poslední úprava:
CMS jedním ze čtyř možných způsobů: - Prostřednictvím Krajských sítí (aktuálně v krajích Vysočina, P... ickém + další budou-li vybudovány). - Prostřednictvím [[nap:metropolitni_site|metropolitních sítí]] ... u telekomunikační sít (ITS) MVČR]]. - Prostřednictvím Komunikační infrastruktury veřejné správy (KIV... využitím komerčních nabídek soutěžených prostřednictvím Ministerstva vnitra. - Prostřednictvím veře
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
25 - počet výskytů, Poslední úprava:
/archi.gov.cz/metody_dokument:rizeni_jednotlivych_ict_reseni|řízení jednotlivých ICT řešení]] postupovaly dle [[https://archi.gov.cz/metody_dokument|metod řízení ICT veřejné správy ČR]]. Zvýšené riziko nedodržení ú... ypicka-nevyhodna-ujednani-ve-smlouvach-na-dodavku-ict-produktu-metodika-anti-vendorlock-in.aspx|nevýhod
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metody řízení ICT veřejné správy ČR @metody_dokument
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
Seznam agend veřejné správy @znalostni_baze
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
Bezpečnost elektronické identity @znalostni_baze
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metody řízení ICT veřejné správy ČR
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs3 @playgroud
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
CzechPOINT @nap
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílení údajů veřejné správy ČR @nap
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní identitní autorita @nap
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @metody_dokument
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy správy dokumentů @nap
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs4 @playgroud
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonické dokumenty
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Připojování Metropolitních sítí do CMS @nap
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přehledy klíčových povinností při řízení ICT VS @metody_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené provozní informační systémy @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Uvítání a obsah webu
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs1 @playgroud
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Centrální nákupy státu ICT produktů @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrace informačních systémů @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs2 @playgroud
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendový model veřejné správy @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Seznam digitálních zmocněnců @ikcr
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr obyvatel @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Formulářový agendový informační systém @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pokyny a techniky pro tvorbu architektury @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové zákony týkající se eGovernmentu @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
NIA ID @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Kontext eGSB/ISSS @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené agendové IS pro samostatnou působnost @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Elektronická fakturace @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence subjektů @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mobilní klíč eGovernmentu @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
ICT benchmark veřejné správy @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence jiných fyzických osob @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Elektronické úkony a doručování @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrovaná Telekomunikační Síť @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
I.CA @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr územní identifikace adres a nemovitostí @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené služby INSPIRE @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @ikcr
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Základní registry @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Bankovní identita @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stavební blok @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úplné elektronické podání @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Dekompozice informačních systémů @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Otevřená data @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémové a uživatelské notifikace, hlavní principy a rozdíly @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Univerzální kontaktní místo @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přístupnost informací @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Politika souborů cookies
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Příručka pro řízení organizačních změn roku 2020 (OCM) @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava: