Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
181 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Řízení na úrovni útvaru ICT OVS ====== Systém řízení ICT úřadu jako jeho průřezové provozní schopnosti zahrnuje dvě klíčové obla... ybrané klíčové úlohy, postupy a metody pro řízení ICT OVS jako jednotného celku a současně vyzdvihuje o... dentifikovaným fázím životního cyklu jednotlivých ICT aktiv (IS, řešení, funkčních celků), více v [[met
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
145 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Řízení jednotlivých ICT řešení ====== Zákon č. 365/2000 Sb. předpokládá, že v rámci Informač... informačních systémů veřejné správy. Doporučení MŘICT je vhodné použít v nezměněné podobě a tedy k uplatnění v plném rozsahu ICT portfolia (IT architektury) OVS. Přizpůsobení kon... dále v [[metody_dokument:rizeni_na_urovni_utvaru_ict|Řízení na úrovni útvaru ICT OVS]] a [[metody_doku
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
108 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Předpoklady a východiska řízení ICT OVS ====== Tato kapitola shrnuje vybrané klíčové předpoklady a východiska úspěšného a efektivního řízení ICT na úrovni úřadu i jeho jednotlivých řešení. Proto... ývající se jednotlivými úrovněmi a postupy řízení ICT v OVS. Aby ICT útvar mohl plnit účel své existence (poskytovat ICT podporu) efektivně, musí k tomu mí
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
104 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR ====== Celý dokument MŘICT je formulován tak, aby maximálně motivoval cílovou skupinu jeho prim... rozvoje informatizace * podpořit chuť vedoucích ICT útvarů úřadů využít příležitost a: * dále roz... chto motivací nebo i zcela jiné, ale doporučení MŘICT by každopádně měla být nápomocná pro zmírnění či
Úvod @metody_dokument
88 - počet výskytů, Poslední úprava:
je zavedení efektivní centrální koordinace řízení ICT a jeho podpory transformačních iniciativ směrem k... ředmětem cíle DC 5.01 )). Dokument „Metody řízení ICT veřejné správy ČR“ (také jako „MŘICT“) upravuje rámec pravidel pro centrální koordinované řízení ICT podpory eGovernmentu, řízení jeho legislativních
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
71 - počet výskytů, Poslední úprava:
ciplíny a regulace.** Všechny útvary OVS (včetně ICT samotného) jsou stávajícími nebo potenciálními klienty dodávky služeb ICT útvaru. Spolupráce s nimi, jako s klienty, je nej... bývá ostatními klíčovými vzájemnými vztahy útvaru ICT s odbornými a provozními útvary, ve kterých: -... právní, personalistika apod.), nebo - odborníci ICT mají (nebo mají mít) důležitý podíl na výkonu pro
Informační koncepce ČR
63 - počet výskytů, Poslední úprava:
ektronizace veřejné správy * Zásady pro řízení ICT ve veřejné správě * Základní koncepční povinno... bností digitální infrastrukturu, realizující sadu ICT služeb, které jsou sdílené, vzájemně sladěné, dův... JNÉ SPRÁVĚ - EFEKTIVNÍ A CENTRÁLNĚ KOORDINOVANÉ ICT VEŘEJNÉ SPRÁVY - EFEKTIVNÍ A PRUŽNÝ DIGITÁLNÍ Ú... vě a v soukromém sektoru, jejich schopnost sdílet ICT infrastrukturu, znalosti, zkušenosti, a především
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
41 - počet výskytů, Poslední úprava:
[:ikcr#dilci_cil_28metodika_pro_verejne_zakazky_v_ict_a_eg|02.08 Metodika pro veřejné zakázky v ICT a EG]] |Nerelevantní pro OVM\\ \\ Povinnost MMR | |[[:ik... ávání) | |05 - EFEKTIVNÍ A CENTRÁLNĚ KOORDINOVANÉ ICT VEŘEJNÉ SPRÁVY || |[[:ikcr#dilci_cil_51implementa... le vývoje centrálního (centrálních) poskytovatelů ICT služeb. | |[[:ikcr#dilci_cil_55egovernment_cloud|
Postup a plán realizace změn (Roadmap) @metody_dokument
27 - počet výskytů, Poslední úprava:
ap) ====== Základním cílem je dosáhnout řízeného ICT, tedy měřitelné schopnosti reakce na příchozí změ... dy víme, kde jsme. Tím však nemáme na mysli pouze ICT útvar, ale dodržení této metodiky pro zjištění so... rnmentu * přehled prvních kroků adaptace útvaru ICT úřadu na pravidla MŘICT Podrobnější a aktualizované informace v obou oblastech budou doplněny po proj
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
adu s dokumentem [[:metody_dokument|Metody řízení ICT VS ČR]], jako je např. mj. i v přímé návaznosti n... i technické) *pro členy IT útvarů a dodavatele ICT služeb Základní zodpovědnosti a kompetence OVS (... nologické architektury 1.5 Přehled architektury ICT infrastruktury a komunikačních technologií 1.6 K... vky (procesní zlepšování) 2.3 Interní a externí ICT vlivy, cíle a požadavky 2.4 Shoda s cíli a princ
Metody řízení ICT veřejné správy ČR @metody_dokument
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
======Metody řízení ICT veřejné správy ČR====== ======Úvod====== {{page>metody_dokument:uvod}} ======Současný a cílový stav řízení ICT====== {{page>metody_dokument:soucasny_a_cilovy_stav_rizeni_ict}} ======Předpoklady a východiska řízení ICT====== {{page>metody_dokument:predpoklady_a_vychodiska_rize
Slovník pojmů eGovernmentu
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
í se na provozu, rozvoji, správě nebo bezpečnosti ICT systému,\\ • procesně-organizační pravidla, postu... y určující cíl a podmínky poskytování a využívání ICT služby,\\ podílející se na provozu, rozvoji, sprá... ak mohou tyto procesy být podpořeny technologiemi ICT. | |Roger Sessions, A Better Path to Enterprise A... jich informatické podpory (k čemu nám je a má být ICT jako celek a jednotlivé informační systémy veřejn
Úvod @nar_dokument
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
KČR v navazujícím dokumentu č. 1: **Metody řízení ICT veřejné správy ČR** definuje pravidla, včetně org... ých za jejich uplatňování, v celém životním cyklu ICT služeb informačních systémů veřejné správy, tedy ... ého řízení IT, plánování, přípravy a implementace ICT projektů, provozu ICT služeb, řízení ekonomiky a bezpečnosti ICT služeb a pravidla kontroly a auditu (
Metody řízení ICT veřejné správy ČR
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
======Metody řízení ICT veřejné správy ČR====== ~~NOTOC~~ Metody řízení ICT veřejné správy ČR je přílohou Informační koncepce... WRAP group> <WRAP half column> ===== Struktura MŘICT ===== - [[metody_dokument:uvod|Kapitola Úvod]]... - [[metody_dokument:soucasny_a_cilovy_stav_rizeni_ict|Kapitola Současný a cílový stav řízení ICT]] -
Úvod @nap_dokument
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
jednotlivých úřadech. V NAP nezjistíte, jak řídit ICT, ani jak spravovat portfolia projektů či tvořit i... h korporací v současné době umožněna jen s pomocí ICT - digitalizací procesů a služeb, je celková archi... oučasně prostředkem dlouhodobého řízení a rozvoje ICT na podpor těchto změn. Posláním eGovernmentu je:... h plánech, na dnes již zrušenou Strategii rozvoje ICT služeb veřejné správy (usnesení vlády ze dne 2. l
Rychlá navigace @metody_dokument
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonické dokumenty
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přehledy klíčových povinností při řízení ICT VS @metody_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Centrální nákupy státu ICT produktů @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Uvítání a obsah webu
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené agendové IS pro samostatnou působnost @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
ICT benchmark veřejné správy @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pokyny a techniky pro tvorbu architektury @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové zákony týkající se eGovernmentu @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Seznam digitálních zmocněnců @ikcr
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @ikcr
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs2 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přístupnost informací @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Příručka pro řízení organizačních změn roku 2020 (OCM) @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava: