Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

seznam_isvs3
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
100000 |25000 |29.10.2019 09:58:38 | |6451 |Výkaznictví WinVyk |Olomoucký kraj |Nevyplněno |100000 |250... jektu „Podpora prosazování práv z duševního vlastnictví" |Úřad průmyslového vlastnictví |Úřad průmyslového vlastnictví |6883000 |251000 |21.05.2018 17:21:54 | |5488 |IS MUNIS |OBEC KVASINY
seznam_isvs4
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
5000 |5000 |25.04.2012 16:08:03 | |1069 |PC výkaznictví JASU® |Město Židlochovice |Nevyplněno |5000 |50... přístupnění územně plánovací dokumentace prostřednictvím webových technologií |Moravskoslezský kraj |Mo... |5000000 |26.09.2013 15:12:55 | |92 |ISVS zeměměřictví |Zeměměřický úřad |Nevyplněno |800000000 |50000... lýzu rešeršních výsledků |Úřad průmyslového vlastnictví |Úřad průmyslového vlastnictví |591000 |537000
seznam_isvs1
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
echnickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví |Nevyplněno |0 |0 |05.09.2014 17:23:37 | |6158 ... echnickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví |Nevyplněno |0 |0 |05.09.2014 17:23:18 | |6157 ... ěno |0 |0 |27.06.2012 23:47:16 | |2522 |VYK-výkaznictví |Městská část Praha-Kunratice |Nevyplněno |0 |0... o |0 |0 |24.05.2012 14:03:33 | |1475 |VYK - výkaznictví |Městská část Praha-Nebušice |Nevyplněno |0 |0
seznam_isvs2
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
980000 |140000 |27.06.2018 17:34:00 | |8364 |Účetnictví a rozpočet – Ginis Enterprise |Městská část Pra... 0 |15000 |17.04.2013 16:17:08 | |710 |VYK - výkaznictví (Gordic) |Statutární město Havířov |Nevyplněno ... 00 |2000 |28.05.2012 12:23:05 | |912 |VYK - Výkaznictví |Městská část Praha-Řeporyje |Nevyplněno |10000... ivních projektů v JTP MZ ČR |Ministerstvo zdravotnictví |Nevyplněno |9922000 |2000000 |22.02.2016 16:59