Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
138 - počet výskytů, Poslední úprava:
řejné správy, který primárně slouží jako jednotný přístupový bod či brána k digitálním službám orgánů veřej... je digitalizace služeb veřejné správy a usnadnění přístupu občanů k OVM, je nezbytné při jeho realizaci brá... ů, které by mohly fungovat ještě lépe. Jednotnost přístupu a vyhodnocování zpětné vazby přes celou veřejnou... h funkcí obecným pravidlům, která by sjednocovala přístup k vývoji. Existence //designsystem.gov.cz//, kter
Veřejný datový fond @nap
79 - počet výskytů, Poslední úprava:
z/cs/1999-106|zákoně č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (InfoZ)]] a [[https://www.zakonypro... řený v rámci agendy v [[nap:rpp|RPP]] vedena jeho přístupnost veřejnosti a v případě, že údaj není přístupný veřejnosti, číslo a název právního předpisu a označení ... u jako odkaz do eSeL), na jehož základě není údaj přístupný veřejnosti (resp. seznam takových referencí na
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
76 - počet výskytů, Poslední úprava:
referenčního rozhraní, která zajišťuje aplikační přístup k referenčním údajům a údajům agendových informač... nění (formuláře) a struktury pro řízení oprávnění přístupu k údajům. Všichni účastníci propojeného datového... cí údaje pro přenášení údajů včetně oprávnění pro přístup k jednotlivým údajům a technických údajů o jednot... četně údajů, který je chráněn proti neoprávněnému přístupu a využití. Tento záznam musí být opatřen technic
Slovník pojmů eGovernmentu
66 - počet výskytů, Poslední úprava:
rámci infrastruktury IT a spravující odpovídající přístupová práva uživatelů. |  |ITIL v3, Slovníček termín... ., |  | |**FMEA** |Analýza druhů a následků chyb |Přístup pro posouzení potenciálního dopadu poruch. FMEA z... e autorizace, což je souhlas, schválení, umožnění přístupu či provedení konkrétní operace daným subjektem. ... vé orgány veřejné správy:\\ Bezpečný a spolehlivý přístup k aplikačním službám jednotlivých ISVS\\ Bezpečno
CzechPOINT @nap
44 - počet výskytů, Poslední úprava:
í se dlužníků. |Pro veřejnost |Jedná se o veřejně přístupný rejstřík, není tedy nutné ověřovat totožnost ža... ch osob, které se uvádějí ve výpisu, jsou veřejně přístupné, žadatelem může být kterákoliv fyzická osoba. Z... INT. Provozovatelé autovrakovišť potřebují získat přístupové údaje do systému evidence autovraků. Přístupové údaje obsahují přihlašovací jméno a heslo, které jednoz
Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady @nap_dokument
35 - počet výskytů, Poslední úprava:
ormační koncepce a architektury úřadu. Jde o jiný přístup k popisu požadavků na využívání systémů a služeb ... elky_architektury_jednotlivych_uradu#Pravidla pro Přístupnost informací|Přístupnost informací]]** * **[[nap_dokument:pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jedno... h oblastí veřejné správy ČR]]. Využití a popis k přístupu k agendovému modelu VS popíše úřad do své inform
Přístupnost informací @nap
34 - počet výskytů, Poslední úprava:
======Přístupnost informací====== ===== Popis Přístupnosti informací ===== Přístupnost informací a služeb ve smyslu “accessibility” je způsob publikování a prov... pokud jsou příslušné služby, aplikace a informace přístupné. Přístupnost je v souladu s principy tzv. “Gov
Sdílení údajů veřejné správy ČR @nap
30 - počet výskytů, Poslední úprava:
ujeme údaje, které může kdokoliv číst bez omezení přístupu. Omezení veřejnosti údajů vychází primárně ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (InfoZ), a to zejména z ochrany uta... é údaje je možné sdílet, a to pomocí //otevřeného přístupu// a //řízeného přístupu//. * //Přístup k PPDF// slouží ke sdílení registrovaných údajů (veřejných i ne
Bezpečnost elektronické identity @znalostni_baze
27 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostřednictvím e-identity je možné mít dálkový přístup k údajům konkrétního uživatele/občana, takže pokud útočník získá přístup k Vaší e-identitě, může získat informace o Vás (v... de moci i úspěšný útočník. Útočník bude moci mít přístup do Vaší datové schránky a jejím prostřednictvím p... 3x zadat heslo, aniž by třeba dočasně znemožnila přístup nebo nevyžadovala další reakci uživatele). Existu
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
26 - počet výskytů, Poslední úprava:
vy s definovanou bezpečností a SLA parametry, tj. přístup ke službám eGovernmentu. Skládá ze ze 2 hlavních ... pojení agendových systémů navzájem a pro bezpečný přístup jednotlivých OVS do Internetu. OVS přistupuje ke... orgány veřejné správy: * Bezpečný a spolehlivý přístup k aplikačním službám jednotlivých ISVS * Bezpeč... aplikačních služeb jednotlivých ISVS * Bezpečný přístup do internetu * Bezpečný přístup k poštovním slu
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
25 - počet výskytů, Poslední úprava:
notlivých IS, které vyžadují jednotný a centrální přístup (z pohledu OVS i státu). Tyto centrální činnosti... ípadnou migrací do nových (Exit strategie) ===== Přístup k organizaci a managementu informatiky ===== Vni... ůcky ve [[:znalostni_baze|Znalostní bázi]]. ==== Přístup k rozvoji lidských zdrojů informatizace ==== Zák... ručeným postupem může být vedení v podobě tabulky přístupné pod heslem na sdíleném disku. Nejhodnějším způs
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
ormační koncepce a architektury úřadu. Jde o jiný přístup k popisu požadavků na využívání systémů a služeb ... mci propojeného datového fondu a řízení oprávnění přístupu k této položce. Správce Agendového informačního... } ==== Pravidla pro uživatelská rozhraní a přístup k informačním systémům ==== Uživatelská rozhran... entu, tj. poskytnout uživatelům úřadu uživatelský přístup k této komponentě prostřednictvím JIP/KAAS a inte
Stručný návod na aktualizaci oprávnění na údaje @znalostni_baze
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
ete jiné datum, klikněte na //„Definovat evidenci přístupu na údaje“// a zadejte datum, od kterého bude nov... OVM“// a //„Oprávnění rolí OVM“// můžete editovat přístup jednotlivých kategorií či OVM k vybraným údajům po činnostních rolích. Pokud jde o přístup dle potřeby: * u jednotlivých údajů můžete edi... “// obecný důvod jejich potřebnosti. Pokud jde o přístup dle zákona, v části „//Právní předpisy//" můžete
Informační koncepce ČR
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
dílené, vzájemně sladěné, důvěryhodné, propojené, přístupné, bezpečné, dostupné a efektivní. eGovernment v... e round 60%>**Česká republika je díky klientskému přístupu, modernímu návrhu úředních procesů a efektivnímu... h maximální možnou míru digitalizace, klientského přístupu, automatizace a komfortu. To se týká i vnitřních... R a jejích občanů a nastavit řízený autentizovaný přístup k části veřejných dat.
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
tupném zařazování zcela odlišných technologických přístupů než před deseti lety. Nové systémy v mnoha přípa... ního monitoringu * Zajištění správy identit a přístupu privilegovaných uživatelů v oblasti bezpečnosti ... í ISVS v kontextu architektury úřadu ===== ==== Přístup ex-ante k plánování a řízení změn a jejich přínos... azení po akceptaci a nasazení na produkci). Tento přístup je dlouhodobě neudržitelný, a především velmi nák
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs4 @playgroud
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní identitní autorita @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI @politiky
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendy veřejné správy @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Otevřená data @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Technická specifikace platební brány @playgroud
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotné obslužné kanály úředníků @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Příručka pro řízení organizačních změn roku 2020 (OCM) @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je katalog služeb? @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs1 @playgroud
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr práv a povinností @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém Evidence obyvatel @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Podrobný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Udělení stanoviska správcem agendy poskytující údaje @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendový model veřejné správy @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodické doporučení ke ztotožňování fyzických osob u SPUÚ @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
eObčanka @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mandáty a zastupování v elektronické komunikaci @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na ohlášení nové agendy @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené služby INSPIRE @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence údajů v agendě @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prokazování totožnosti s využitím fyzických dokladů totožnosti @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metody řízení ICT veřejné správy ČR @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Oznámení výkonu agendy soukromoprávním uživatelem údajů (SPUÚ) @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
TEST @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Zásady zpracování osobních údajů @politiky
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Státní právnická osoba @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs3 @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Seznam digitálních zmocněnců @ikcr
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klasifikace modelů a pohledů NA VS ČR @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Utlumování rodného čísla a jeho využívání ve veřejné správě @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
NAP: Celky podle vrstev a využití @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové zákony týkající se eGovernmentu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence subjektů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Extranet v CMS - Žádost o přístup @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přístup do Extranetu vytvořeném v CMS @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Dekompozice informačních systémů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotný identitní prostor veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Benchmark veřejné správy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené agendové IS pro samostatnou působnost @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené provozní informační systémy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Často kladené dotazy (FAQ)
1 - počet výskytů, Poslední úprava: