Překlady této stránky:

Informační systém základních registrů

Informační systém základních registrů legislativně zakotvuje zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech. ISZR je informačním systémem veřejné správy, jehož prostřednictvím je zajišťováno sdílení dat mezi jednotlivými základními registry navzájem, základními registry a agendovými informačními systémy a agendovými informačními systémy navzájem, správa oprávnění přístupu k datům a další činnosti.

ISZR se skládá ze dvou základních rozhraní:

Rozhraní Hlavní uživatelé Popis funkčnosti
Služby vnitřního rozhraní Pouze ISZR vůči základním registrům Vnitřní služby, které může využívat pouze ISZR pro získávání a dereferenci údajů z jednotlivých základních registrů
Služby vnějšího rozhraní Agendové informační systémy Služby umožňující využívání údajů ze základních registrů a editorů základních registrů

Prostřednictvím ISZR se zejména realizuje:

 • Přístup k údajům vedeným v základních registrech
 • Služby reklamace, zpochybnění, notifikace, aktualizace údajů ze základních registrů
 • Zápis a změny údajů do základních registrů
 • Překlad agendových identifikátorů fyzických osob
 • Zabezpečení dodržování oprávnění zapsaných v Registru práv a povinností

Aby se mohli uživatelé připojit k základním registrům, postupují podle níže uvedené tabulky:

Uživatel Cesta Zajišťuje
Subjekt práva nemůže přímo přistoupit, zprostředkovaně skrze portál občana nebo univerzální kontaktní místa a výpisy z něj Portál občana, kontaktní místa veřejné správy či FAIS (zaslání žádosti přes datovou schránku) prostřednictvím publikovaných formulářů. Je zajištěn výpis údajů a reklamace údajů. Získané údaje mohou být využity ve formulářích jiného správce formulářů OVM.
Orgán veřejné moci svým Agendovým informačním systémem zajistí Správa základních registrů po splnění podmínek
Orgán veřejné moci Agendovým informačním systémem jiného správce zajistí správce daného AISu
Orgán veřejné moci přes rozhraní CzechPOINT@office zajistí MV ČR, správce CzechPOINT@office v součinnosti s lokálním administrátorem
Soukromoprávní uživatel údajů Agendovým informačním systémem vybudovaným OVM zajistí OVM, které spravuje příslušný AIS
Soukromoprávní uživatel údajů Soukromoprávní systém pro využívání údajů Zajistí SPUÚ, které je oprávněné takový systém provozovat

Pro připojení agendových informačních systémů k základním registrům musejí být splněny některé základní podmínky, které stanovuje Správa základních registrů svou provozní dokumentací ISZR. A to zejména:

 1. Správce AIS musí mít svůj IS ohlášen v rejstříku ISVS v Registru práv a povinností
 2. Musí mít v RPP ohlášenu působnost v agendě, kterou (které) tímto AISem bude vykonávat pro příslušné OVM
 3. Správce AIS musí v RPP uvést, která OVM/SPUÚ mohou přes jeho AIS přistupovat k ZR nebo jiným AIS.
 4. AIS musí být připojen na příslušný přístupový bod (KIVS nebo internet). Způsob a proces připojení AIS na KIVS je mimo oblast systému ZR
 5. AIS musí být certifikován pro přístup k eGON rozhraní. Certifikace je proces v kompetenci SZR. V rámci tohoto procesu je vymezena působnost AIS – agenda., agendové role a OVM Tento proces je popsán v samostatném dokumentu dostupném na webu SZR.
 6. AIS musí mít vydán elektronický klientský certifikát. Vydání klientského certifikátu je poslední krok v procesu certifikace AIS, který provádí SZR
 7. AIS musí mít v rámci RAZR (Registrační autorita ZR) dle bezpečnostního profilu povolen přístup ke konkrétním eGON službám. Oprávnění k jednotlivým údajům je definováno na základě kombinace OVM / agenda / agendová role, a vyplývá z informací v RPP
 8. Musí mít ve svém AIS implementována volání služeb ISZR, respektive, musí být schopen řádně volat, konzumovat a využívat webové služby vnějšího rozhraní ISZR dle provozní dokumentace ISZR

Vždy aktuální seznam eGON služeb je dostupný na stránkách SZR Katalog eGON služeb. Zde uvedený seznam je platný ke konci roku 2020.

Jednotlivé eGON služby jsou rozdělený do hlavních kategorií:

 1. Služby založené základních registrech
  1. Služby založené na ROB
  2. Služby založené na ROS
  3. Služby založené na RUIAN
  4. Služby založené na RPP
  5. Služby založené na ORG
  6. Služby založené na ISZR
 2. Služby založené na AIS - tzv. kompozitní služby
Kategorie Podrobný popis služby v pdf verzeDatum aktualizace
Služby založené na ROB  E01 - robVlozObyvatele.pdf (920,58 KB) 01.00 1. 7. 2016
 E02 - robZmenObyvatele.pdf (924,89 KB) 01.00 1. 7. 2016 
 E03 - robCtiAifo.pdf (482,86 KB) 01.02 12. 12. 2016
 E04 - robAutentizace.pdf (825,48 KB) 01.00 25. 12. 2016
 E05 - robCtiPodleUdaju.pdf1.13 MB 01.03 24. 4. 2017
 E06 - robVymazObyvatele.pdf (872,15 KB) 01.00 25. 12. 2016
 E07 - robCtiZmeny.pdf (499,97 KB) 01.00  8. 5. 2015
 E08 - robCtiHromadneAIFO.pdf (849,33 KB) 01.00 1. 7. 2016
 E15 - robCtiEditora.pdf (424,38 KB) 01.02 13.12. 2016
 E102 - robPoskytnutiJineOsobe.pdf (922,00 KB)  01.00 26. 12. 2016
 E103 - robCtiZmenyZaloz.pdf (810,03 KB) 01.00 26. 12. 2016
 E154 - robVypisVyuzitiPoskytnuti.pdf (833,22 KB) 01.00  25. 12. 2016
 E183 - robOverHromadneAIFO.pdf1.20 MB 01.03 26. 11. 2019
Služby založené na ROS  E16_rosPridelIco.pdf1.21 MB 01.01 22. 8. 2019
 E17 - rosPridelIcp.pdf (822,01 KB) 01.00 1. 7. 2016
 E18_rosVlozOsobu.pdf914.39 KB 02.00 5. 3. 2017
 E19 - rosZmenOsobu.pdf826.30 KB 02.00 5. 3. 2017
 E20 - rosCtiIco.pdf (424,32 KB) 02.02 6. 12. 2017
 E21 - rosCtiAifo.pdf551.44 KB 02.03 27. 11. 2020
 E22 - rosCtiPodleUdaju.pdf543.49 KB 02.03  27. 11. 2020
 E23 - rosZapisDatovouSchranku.pdf (800,12 KB) 01.00  1. 7. 2016
 E24 - rosVymazOsobu.pdf (402,13 KB) 01.00 1. 7. 2016
 E25 - rosVlozProvozovnu.pdf (811,46 KB) 01.00 1. 7. 2016 
 E26 - rosZmenProvozovnu.pdf (718,73 KB) 01.00 27. 12. 2016
 E27 - rosVymazProvozovnu.pdf (795,31 KB) 01.00 1. 7. 2016
 E28 - rosCtiZmeny.pdf524.10 KB 01.01 27. 11. 2020
 E29 - rosCtiSeznamIco.pdf494.30 KB 02.03 15. 11. 2020
 E31 - rosCtiSeznamEditoru.pdf (798,43 KB) 01.00 1. 7. 2016  
 E93 - rosZapisPravniStav.pdf (898,81 KB) 02.00 5. 3. 2017
 E253 -_rosVlozOsobu2.pdf455.83 KB 01.00 5. 11. 2020
 E254 - rosZmenOsobu2.pdf434.40 KB 01.00  5. 11. 2020 
 E255 - rosZapisPravniStav2.pdf402.33 KB 01.00  5. 11. 2020 
 E256 - rosCtiIco2.pdf474.44 KB 01.00  5. 11. 2020 
 E257 - rosCtiAifo2.pdf455.81 KB 01.00 5. 11. 2020 
 E258_rosCtiSeznamIco2.pdf418.14 KB 01.00  5. 11. 2020 
 E259_rosCtiPodleUdaju2.pdf458.81 KB 01.00  5. 11. 2020 
Služby založené na RUIAN  E34a - ruianVyhledejPrvekAdresniMisto.pdf (1.50 MB) 01.05 10. 6. 2019
 E34c - ruianVyhledejPrvekCastObce.pdf (1.48 MB) 01.05 10. 6. 2019
 E34d - ruianVyhledejPrvekKatastralniUzemi.pdf (1.49 MB) 01.05 10. 6. 2019
 E34e - ruianVyhledejPrvekKraj.pdf (1.48 MB) 01.05 10. 6. 2019
 E34f - ruianVyhledejPrvekMomc.pdf (1.49 MB) 01.05 10. 6. 2019
  E34g - ruianVyhledejPrvekMop.pdf (1.48 MB) 01.05 10. 6. 2019
  E34h - ruianVyhledejPrvekObec.pdf (1.48 MB) 01.05 10. 6. 2019
 E34i - ruianVyhledejPrvekOkres.pdf (1.48 MB) 01.05 10. 6. 2019
 E34j - ruianVyhledejPrvekOrp.pdf (1.48 MB) 01.05 10. 6. 2019
 E34k - ruianVyhledejPrvekParcela.pdf (1.49 MB) 01.05 10. 6. 2019
  E34l - ruianVyhledejPrvekPou.pdf (1.48 MB) 01.05 10. 6. 2019
  E34m - ruianVyhledejPrvekRegionSoudrznosti.pdf (1.49 MB)01.05 10. 6. 2019
  E34n - ruianVyhledejPrvekSpravniObvod.pdf (1.49 MB) 01.05 10. 6. 2019
  E34p - ruianVyhledejPrvekStavebniObjekt.pdf (1.48 MB) 01.05 10. 6. 2019
  E34q - ruianVyhledejPrvekUlice.pdf (1.48 MB) 01.05 10. 6. 2019
  E34r - ruianVyhledejPrvekVusc.pdf (1.48 MB) 01.05 10. 6. 2019
 E34s - ruianVyhledejPrvekZsj.pdf (1.48 MB) 01.05 10. 6. 2019
 E34t - ruianVyhledejPrvekVolebniOkrsek.pdf1.08 MB 04.04 10. 6. 2019
 E35a - ruianCtiPrvekAdresniMisto.pdf535.40 KB 01.02 19. 12. 2016
 E35c - ruianCtiPrvekCastObce.pdf545.39 KB 01.02 19. 12. 2016
 E35d - ruianCtiPrvekKatastralniUzemi.pdf566.63 KB 01.02 19. 12. 2016
 E35e - ruianCtiPrvekKraj.pdf547.78 KB 01.02 19. 12. 2016
 E35f - ruianCtiPrvekMomc.pdf (673,24 KB) 01.02 19. 12. 2016
 E35g - ruianCtiPrvekMop.pdf (664,10 KB) 01.02 19. 12. 2016
 E35h - ruianCtiPrvekObec.pdf (562,20 KB) 01.02 19. 12. 2016
  E35i - ruianCtiPrvekOkres.pdf (534,43 KB) 01.02 19. 12. 2016
 E35j - ruianCtiPrvekOrp.pdf (534,24 KB) 01.02 19. 12. 2016
 E35k - ruianCtiPrvekParcela.pdf (542,84 KB) 01.02 19. 12. 2016
 E35l - ruianCtiPrvekPou.pdf (533,50 KB) 01.02 19. 12. 2016
 E35m - ruianCtiPrvekRegionSoudrznosti.pdf (536,39 KB) 01.02 19. 12. 2016
 E35n- ruianCtiPrvekSpravniObvod.pdf (540,94 KB) 01.02 19. 12. 2016
 E35o - ruianCtiPrvekStat.pdf (530,08 KB) 01.02 19. 12. 2016
 E35p - ruianCtiPrvekStavebniObjekt.pdf (547,30 KB) 01.02 19. 12. 2016
 E35q - ruianCtiPrvekUlice.pdf (533,55 KB) 01.02 19. 12. 2016
 E35r - ruianCtiPrvekVusc.pdf (534,11 KB) 01.02 19. 12. 2016
 E35s - ruianCtiPrvekZsj.pdf (543,39 KB) 01.02 19. 12. 2016
 E35t - ruianCtiPrvekVolebniOkrsek.pdf (804,78 KB) 01.01 27. 12. 2017
 E36 - ruianCtiAdresu.pdf (412,86 KB) 01.00 1. 7. 2016
 E37 - ruianVyhledejAdresu.pdf (429,02 KB) 01.00  1. 7. 2016
 E38 - ruianCtiSeznamZmen.pdf1.36 MB 01.03 21. 11. 2018
 E39 - ruianSouboryZmen.pdf (851,33 KB) 01.00 26. 12. 2016
 E40 - ruianSouboryDat.pdf (852,54 KB) 01.00  26. 12. 2016
 E170 - ruianVyhledejSeznamAMVO.pdf (730,20 KB) 04.02 27. 12. 2016
 E184 - ruianCtiSeznamAdres.pdf (797,00 KB) 01.01 27. 12. 2016
 E185 ruianCtiSeznamZmenAD.pdf1.01 MB 01.00 15. 9. 2019
Služby založené na ORG  E45 - orgPrihlasAifo.pdf (467,83 KB) 01.00 8. 5. 2015
 E46 - orgOdhlasAifo.pdf (470,50 KB) 01.00 8. 5. 2015
 E69 - orgSpojZIFO.pdf (417,45 KB) 01.00  1. 7. 2016 
 E70 - orgRozdelZIFO.pdf (817,79 KB) 01.00 25. 12. 2016
 E71 - orgZkontrolujAIFO.pdf (410,16 KB) 01.00  14. 12. 2016
 E75 - orgCtiDavkuAIFO.pdf (417,08 KB) 01.00 14. 12. 2016
 E76 - orgPredchudciAIFO.pdf (413,17 KB) 01.00 14. 12. 2016
 E77 - orgRodokmenAIFO.pdf (422,70 KB) 01.00 14. 12. 2016
 E78 - orgCtiZmenyAIFO.pdf (466,56 KB) 01.00 8. 5. 2015
 E95 - orgZalozAIFOPE.pdf (796,78 KB) 01.00  1. 7. 2016 
 E199 - orgZjistiAis.pdf (661,47 KB) 01.00 14. 7. 2015
Služby založené na ISZR  E62 - iszrReklamujUdajeRob.pdf (849,43 KB) 01.02 21. 12. 2016
 E63 - iszrReklamujUdajeRos.pdf (943.02 KB) 01.05 5. 2. 2018
 E97 - iszrCtiSeznamCiselniku.pdf (696,38 KB) 01.00 25. 12. 2016
 E99 - iszrAsyncVypisFronty.pdf (365,10 KB) 01.02 13. 12. 2016
  E100 - iszrAsyncOdpovedZFronty.pdf (395,79 KB) 01.03 13. 12. 2016
 E101 - iszrAsyncSmazatFrontu.pdf (352,58 KB) 01.02 13. 12. 2016
 E164 - iszrProbe.pdf (791,58 KB) 04.01 27. 12. 2016
 E166 - iszrAutentizaceAis.pdf (691,89 KB) 01.01 27. 12. 2016
 E175 - iszrUlozMapaAifo.pdf497.76 KB 06.01 18. 7. 2019
 E176 - iszrPodejMapaAifo.pdf (761,78 KB) 04.02 28. 12. 2016
 E177 - iszrCtiReklamaci.pdf (791,96 KB) 01.02 20. 12. 2016
 E226 - eidentitaCtiAifo.pdf (707,01 KB) 01.00  29. 11. 2017
 E227 - iszrVypisOpravneniPolozky.pdf (699,82 KB) 01.00  10. 5. 2018 
Služby založené na RPP  E105 - rppCtiZmeny.pdf (354,54 KB) 01.02 14. 12. 2016
 E106 - rppVypisSeznamAgend.pdf (365,68 KB) 01.00  1. 7. 2016
 E107 - rppVypisAgendu.pdf (369,16 KB) 01.00 1. 7. 2016  
 E115 - rppVlozRozhodnuti.pdf (735,85 KB) 01.00 27. 12. 2016
 E129 - rppVypisSeznamPusobnostiOVM.pdf (707,04 KB) 01.02 20. 12. 2016
 E130 - rppVypisPusobnostOvm.pdf (701,41 KB) 01.02 20. 12. 2016
 E135 - rppVypisSeznamSluzeb.pdf (697,36 KB) 01.02 20. 12. 2016
 E136 - rppVypisSluzbu.pdf (699,54 KB) 01.02 20. 12. 2016
 E140 - rppVypisSeznamSLA.pdf (689,94 KB) 01.00 26. 12. 2016
 E148 - ppVypisOpravneni.pdf (740,98 KB) 01.02 20. 12. 2016
 E210 - rppVypisSeznamOvmSpuu.pdf (801,34 KB) 01.00  21.7. 2017
 E211 - rppVypisOvmSpuu.pdf (793,86 KB) 01.01 2. 9. 2018 
 E214 - rppVypisSeznamKategoriiOvmSpuu.pdf (767,25 KB) 01.00  25. 7. 2017 
 E215 - rppVypisKategoriiOvmSpuu.pdf (765,23 KB) 01.00 26. 7. 2017 
 E218 - rppCtiZmenyOvmSpuu.pdf (764,19 KB) 01.00  23. 7. 2017
 E219 - rppCtiEditoraOvmSpuu.pdf (756,78 KB) 01.00  24. 7. 2017 
 E228 – rppVypisOvmSpuu2.pdf (781,86 KB) 01.00 25. 7. 2018
 E229 – rppVypisAgendu3.pdf (784,80 KB) 01.00 2. 9. 2018
 E230 - rppCtiZmenyUkonuNaZadost.pdf (770,88 KB) 01.00 25. 7. 2018
 E231 - rppVypisSeznamUkonuNaZadost.pdf (776,57 KB) 01.00  25. 7. 2018
 E232 – rppVypisUkonNaZadost.pdf (768,55 KB) 01.00 2. 9. 2018
 E233 – rppVypisPusobnostOvm3.pdf (780,33 KB) 01.00 25. 7. 2018
 E246-rppVypisAgendu4.pdf1.04 MB 01.00 1. 4. 2020
 E247-rppVypisUkonNaZadost2.pdf1.04 MB 01.00 1. 4. 2020
 E244 – rppVypisSeznamUdajuAgendy.pdf1.03 MB 01.00 20. 11. 2019
 E245-rppVypisPusobnostOvm4.pdf1.05 MB 01.00 1. 4. 2020
Služby založené na AIS – kompozitní služby E53 - isuiReklamujPrvek.pdf (1,01 MB)  01.08 3. 5. 2019
 E41 - isknCtiVlastniky.pdf 449.27 KB 01.00  15. 7. 2020
 E94 - isknReklamujPrvek.pdf (1,37 MB) 01.00 14. 11. 2017
 E158 - aiseoZtotozneni.pdf (765,50 KB) 04.01 27. 12. 2016
 E162 - aiscCtiAifo.pdf(974,50 KB) 01.01 20. 3. 2018
 E163 - aiscCtiPodleUdaju.pdf (981,75 KB) 01.01 20. 3. 2018
 E171 - aiseoCtiAifo2.pdf (795,86 KB) 04.01 27. 12. 2016
 E172 - aiseoCtiPodleUdaju2.pdf (812.45 KB) 04.02 1. 2. 2019
 E188 - eopCtiAifo.pdf1.20 MB 02.03 26. 8. 2019
 E189 - ecdCtiAifo.pdf1.13 MB 02.02 26. 8. 2019
 E191 - eopCtiHromadneAifo.pdf1.16 MB 02.03 26. 8. 2019
 E192 - ecdCtiHromadneAifo.pdf1.12 MB 02.02 26. 8. 2019
 E194 - eopCtiPodleUdaju.pdf1.09 MB 02.03 24. 8. 2019
 E195 - ecdCtiPodleUdaju.pdf1.14 MB 02.02 26. 8. 2019
 E234 – isuiVyhledejParceluGP.pdf (761,24 KB) 01.00  29.10.2018
 E235 – aispVypisSeznamIs.pdf (713.39 KB) 01.00 4. 2. 2019
 E236 – aispVypisDetailIs.pdf (712.96 KB) 01.00 4. 2. 2019
 E237 – aispCtiZmenyIs.pdf (706.85 KB) 01.00 4. 2. 2019
 E238 – isknCtiVlastniky2.pdf491.83 KB 01.00 15. 7. 2020
 E242d – isknCtiPrvekKDatuKatastralniUzemi.pdf1.16 MB 01.01 26.11.2019
 E242k – isknCtiPrvekKDatuParcela.pdf1.15 MB 01.01 26.11.2019

Kromě výše zmíněného katalogu a výčtu služeb, existují 2 specifické služby řazené do kategorie kompozitních služeb, jejichž výstup se týká fotografií a biometrických podpisů elektronických občanských průkazů a cestovních pasů

Služby založené na AIS – kompozitní služby E197 - agendaMediaDataCtiAifo.docx 01.03 26.09.2017
E198 - agendaMediaDataCtiPodleUdaju.docx 01.03 26.09.2017
, 2021/04/29 17:27
Dobrý den, proč odkazy výše (ve sloupci uvozeném podrobný popis služby v PDF) končí hláškou "Hm… tato stránka je nedostupná"
, 2021/04/29 19:13
Dobrý den,

Vyzkoušel jsem náhodně některé odkazy a fungují. Které vám nefungovaly?
Vložte svůj komentář: