Překlady této stránky:

Klíčové zákony týkající se eGovernmentu

Jako vše ve veřejné správě, i rozvoj a využívání ICT nástrojů je podřízeno legislativě.

Legislativní a motivační rámec můžeme rozdělit takto:

1. Zákony týkající se elektronizace a EG (ISVS, základní registry, propojování údajů)
2. Zákony upravující určitou oblast EG (identita, elektronické dokumenty, kybernetická bezpečnost, apod.)
3. Správně procesní zákony s obecnými procesy (Správní řád, Občanský soudní řád, Daňový řád)
4. Jednotlivé agendové zákony udávající procesy v agendách (Zákon o zbraních, o provozu na pozemních komunikacích, o veřejném zdravotním pojištění)
5. Údaje vedené u agend v Registru práv a povinností (jsou referenčními a závaznými údaji o působnosti a činnostech v rámci výkonu veřejné správy)

Zde uvedené právní předpisy je třeba číst vždy v aktuálním kontextu. Kupříkladu Národní architektonický plán je zpracován ve své první verzi k 30.9.2019 s ohledem na k tomu datu platnou legislativu.

V následujících měsících se očekává poměrně významná legislativní změna po přijetí legislativy o právu na digitální služby.

Ve výše uvedených zákonech jsou definovány klíčové pojmy k EG, jejichž oficiální definice jsou uvedené pro snazší přehled mna stránce Definice klíčových pojmů ze zákonů

Vysvětlení pojmů v eGovernmentu jsou uvedeny ve slovníku, který je na stránce Slovník pojmů eGovernmentu

Pokud byste byli zalogování, mohli byste zanechat komentář.