Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Informační systém základních registrů @nap
232 - počet výskytů, Poslední úprava:
tanovuje Správa základních registrů svou provozní dokumentací ISZR. A to zejména: - Správce AIS musí mít... é role a OVM Tento proces je popsán v samostatném dokumentu dostupném na webu SZR. - AIS musí mít vydán el... webové služby vnějšího rozhraní ISZR dle provozní dokumentace ISZR ==== Katalog eGON služeb ISZR ==== <WR... výše zmíněné kategorie existují speciální popisné dokumenty pro specifické sady služeb | [[https://szrcr.cz/
Systémy správy dokumentů @nap
177 - počet výskytů, Poslední úprava:
======Systémy správy dokumentů====== ===== Popis Systému správy dokumentů ===== ==== Obecně o spisové službě ==== Podle [[http://www.za... ické podobě v informačních systémech spravujících dokumenty (dále jen „ISSD“), tedy v systémech elektronické... spisové služby (eSSL) a v samostatných evidencích dokumentů. Výkonem spisové služby se rozumí „zajištění odb
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
129 - počet výskytů, Poslední úprava:
Strategické směrování, viz přehled domén v [[nar_dokument:struktura_modelovanych_architektur|Struktura mode... ké prvky Seskupení a Umístění (lokalita) {{ :nar-dokument:image16.png?600 | Vrstvy a aspekty jazyka ArchiMa... i původnímu barevnému ladění domén NAR, viz [[nar_dokument:struktura_modelovanych_architektur|Struktura mode... y stejného typu a jde o nejsilnější vazbu.|{{:nar-dokument:image17.png?97x15}}| |Agregace\\ \\ (Aggregation)
CzechPOINT @nap
105 - počet výskytů, Poslední úprava:
, věcem a právům. Místo, kde je dále možné ověřit dokumenty, listiny, podpisy a také elektronickou podobu dokumentů a učinit podání ke kterémukoli úřadu veřejné správ... u veřejné správy * Služba autorizované konverze dokumentů Aktuálně lze na pracovištích Czech POINT získat... ntní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené inform
Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
104 - počet výskytů, Poslední úprava:
0%> Zde uvedený text vychází z konečné studie {{ :dokumenty:pravidla_federace_portalu.pdf |NAKIT + PwC - Zpr... ní cílového stavu}}. Pravidla závazná dle [[:nap_dokument|Národního architektonického plánu]], jakožto navazujícího dokumentu [[:ikcr|Informační koncepce ČR]], jsou včleněna ... še interní povahy), reflektovat rovněž doprovodné dokumenty k Informační koncepci ČR, jako je metodika desig
Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady @nap_dokument
95 - počet výskytů, Poslední úprava:
í systémů a služeb eGovernmentu než v části [[nap_dokument:pravidla_tvorby_a_udrzby_vlastni_ctyrvrstve_archi... nkčním celkům a tematickým oblastem z části [[nap_dokument:architektura_a_sdilene_sluzby_verejne_spravy_cr|P... é správy ČR]]: **Tematické oblasti** * **[[nap_dokument:pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotliv... ávy|Agendový model veřejné správy]]** * **[[nap_dokument:pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotliv
Popis sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí veřejné správy ČR @nap_dokument
92 - počet výskytů, Poslední úprava:
ové služby, které jsou souhrnně zahrnuty do [[nap_dokument:architektonicka_vize_e_governmentu_cr|architekton... b.]] a [[:ikcr|Informační koncepce ČR]] dle [[nap_dokument:pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotliv... lastí úřady]]. **Tematické oblasti** * **[[nap_dokument:architektura_a_sdilene_sluzby_verejne_spravy_cr#A... ávy|Agendový model veřejné správy]]** * **[[nap_dokument:architektura_a_sdilene_sluzby_verejne_spravy_cr#I
Výstupy z jednání pracovních skupin, prezentace a výsledky připomínkových řízení @znalostni_baze
86 - počet výskytů, Poslední úprava:
ro architekturu a řízení ICT ===== ^Datum^Zápis^Dokumenty k jednání^Záznam (ke stažení je potřeba heslo)^ ... ýboru \\ \\ **Více viz záznam z jednání.** | {{ :dokumenty-psarict:0_zasedani_pvaas_19022024.zip |}} \\ {{ :dokumenty-psarict:sablona-informace_o_cinnosti_vyboru_2024... ikněte pro starší záznamy z jednání> ^Datum^Zápis^Dokumenty k jednání^Záznam (ke stažení je potřeba heslo)^
Slovník pojmů eGovernmentu
81 - počet výskytů, Poslední úprava:
|Aplikační portfolio |Databáze nebo strukturovaný dokument využívaný ke správě aplikací v průběhu jejich živ... ladný výsledek atestace informační koncepce, nebo dokumentace informačního systému |  |Zákon č. 365/2000 Sb.... public, o.s., |  | |** ** |Balíček návrhu služby |Dokument(y) definující všechny náležitosti služby IT a jej... ic, o.s., |  | |** ** |Cíl úrovní služeb |Závazek dokumentovaný v dohodě o úrovni služeb (SLA). Cíle úrovní
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
74 - počet výskytů, Poslední úprava:
ámci činností a postupů popsaných dále v [[metody_dokument:rizeni_na_urovni_utvaru_ict|Řízení na úrovni útvaru ICT OVS]] a [[metody_dokument:spoluprace_s_ostatnimi_utvary_uradu_a_egovernment... služeb. Etapa se tedy skládá z fází. {{ :metody-dokument:image5.jpg?600 |Základní fáze životního cyklu ICT... , obsahuje i jednotlivé procesní kroky, konkrétní dokumenty (jak je definuje Pokyn ministra vnitra(( Pokyn m
Vzorové žádosti a formuláře z procesu posuzování ICT projektů/záměrů OHA @znalostni_baze
67 - počet výskytů, Poslední úprava:
sti** ^**Formulář ke stažení** ^**Další metodické dokumenty**^ |Kybernetická bezpečnost ORP |Obec s rozšířenou působností |IROP + Formulář A |{{ :dokumenty-vzory:vzorovy_formular_a_kyberbezpecnost_samospravy.docx |Formulář}} \\ {{ :dokumenty-vzory:kyberneticka_bezpecnost_pro_samospravu1.xm... c s rozšířenou působností |IROP + Formulář A |{{ :dokumenty-vzory:formular_a_7_obecportal.docx |Formulář}} \
Informační koncepce ČR
65 - počet výskytů, Poslední úprava:
ch systémech veřejné správy a jedná se o základní dokument obsahující především: * Architektonické princ... ivých objektů je shodný se schváleným originálním dokumentem vlády. ===== Úvod ===== ==== Působnost Inf... ké republiky (dále také jako „IKČR“) je základním dokumentem, který stanovuje na základě zmocnění podle § 5a... ředpis. Informační koncepce ČR jako zastřešující dokument obsahuje zejména: - cíle ČR v oblasti eGover
Úvod @metody_dokument
62 - počet výskytů, Poslední úprava:
implementace IKČR, je předmětem cíle DC 5.01 )). Dokument „Metody řízení ICT veřejné správy ČR“ (také jako ... nou obsahovou součástí. Pro usnadnění využití je dokument maximálně zestručněn, podrobnější rozpracování je... rchi.gov.cz/znalostni-baze:znalostni_baze )). Na dokument MŘICT bude dále navazovat řada legislativních a metodických dokumentů, týkajících se jednotlivých disciplín řízení ICT
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
56 - počet výskytů, Poslední úprava:
ona č. 365/2000 Sb.]] v souvislosti s předložením dokumentace programů, investičních záměrů, projektů určený... esení po jeho novelizacích je k dispozici zde {{ :dokumenty:uv86veznuv831.rtf |}})) se povinnost vztahuje na... esení po jeho novelizacích je k dispozici zde {{ :dokumenty:uv86veznuv831.rtf |}})). Ústřední správní úřady... esení po jeho novelizacích je k dispozici zde {{ :dokumenty:uv86veznuv831.rtf |}})) nebo oběma těmto předpis
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
48 - počet výskytů, Poslední úprava:
í systémů a služeb eGovernmentu než v části [[nap_dokument:pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotliv... ké oblasti. Skladba této kapitoly odpovídá [[nap_dokument:uvod#Domény Národní architektury veřejné správy|doménám národní architektury]] {{ nap-dokument:nap.png |}} ===== Pravidla architektury strate... ní je podstatný především soulad se strategickými dokumenty, jejich principy a cíli. Mezi tyto dokumenty pat
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
48 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
40 - počet výskytů, Poslední úprava:
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
37 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
35 - počet výskytů, Poslední úprava:
Uvítání a obsah webu
28 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
27 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
24 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
23 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
22 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osvědčení o digitálním úkonu @znalostni_baze
22 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický rámec @nar_dokument
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní standard formátů pro archivaci @znalostni_baze
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendy veřejné správy @znalostni_baze
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mandáty a zastupování v elektronické komunikaci @nap
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nar_dokument
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
Veřejný datový fond @nap
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @metody_dokument
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap_dokument
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický rámec
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metody řízení ICT veřejné správy ČR
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodické doporučení ke ztotožňování fyzických osob u SPUÚ @znalostni_baze
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotná digitální brána (SDG) a systém pouze jednou (OOTS) @znalostni_baze
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Bezpečnost elektronické identity @znalostni_baze
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonické dokumenty
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pokyny a techniky pro tvorbu architektury @nar_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metody řízení ICT veřejné správy ČR @metody_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický plán
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Možné způsoby veřejného zadávání informačních systémů @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Často kladené dotazy (FAQ)
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém datových schránek @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Kontext eGSB/ISSS @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Formulářový agendový informační systém @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický plán @nap_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Otevřená data @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @ikcr
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Total cost of ownership (Celkové náklady vlastnictví) @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílení údajů veřejné správy ČR @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Technická specifikace platební brány @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence subjektů @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika výpočtu TCO ICT služeb veřejné správy @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předávání obsahu datového fondu @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postup a plán realizace změn (Roadmap) @metody_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Připojování Metropolitních sítí do CMS @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Benchmark veřejné správy @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Editorské agendové informační systémy @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rizika a jejich řízení @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené služby INSPIRE @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Práce s klientem veřejné správy na portálu @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Implementace povinností dle zákona o právu na digitální služby @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotné obslužné kanály úředníků @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotný identitní prostor veřejné správy @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úplné elektronické podání @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Časté otázky související s využíváním NIA @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendový model veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové zákony týkající se eGovernmentu @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modely Národního architektonického plánu @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Využívání datových schránek pro autentizaci uživatelů @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prokazování totožnosti s využitím fyzických dokladů totožnosti @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
NAP: Celky podle vrstev a využití @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence jiných fyzických osob @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Funkční celek @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rozšiřující znalostní báze Architektury eGovernmentu ČR
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Elektronická fakturace @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrace informačních systémů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na doplnění služeb VS do agendy @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Zásady zpracování osobních údajů @politiky
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Zadávací dokumentace Informačního systému dlouhodobého řízení @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs3 @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Katalog služeb veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Bankovní identita @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přístupnost informací @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Centrální sdílené služby, tematické oblasti a funkční celky
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručná metodika efektivního modelování @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené agendové IS pro samostatnou působnost @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
eObčanka @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs2 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs4 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přehled záměrů posuzovaných OHA dle UV86 @uvod_schvalovani
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na změnu kategorie OVM @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Dekompozice informačních systémů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Otevřený zdrojový kód @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené agendové IS v přenesené působnosti @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Extranet v CMS - Žádost o přístup @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Příručka pro řízení organizačních změn roku 2020 (OCM) @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Základní registry @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava: