Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Informační systém základních registrů @nap
156 - počet výskytů, Poslední úprava:
tanovuje Správa základních registrů svou provozní dokumentací ISZR. A to zejména: - Správce AIS musí mít... é role a OVM Tento proces je popsán v samostatném dokumentu dostupném na webu SZR. - AIS musí mít vydán el... webové služby vnějšího rozhraní ISZR dle provozní dokumentace ISZR ==== Katalog eGON služeb ISZR ==== <WR... Služby založené na ROB |[[https://szrcr.cz/images/dokumenty/v%C3%BDvoj%C3%A1%C5%99i/detailn%C3%AD_popisy_eGo
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
115 - počet výskytů, Poslední úprava:
Strategické směrování, viz přehled domén v [[nar_dokument:struktura_modelovanych_architektur|Struktura mode... ké prvky Seskupení a Umístění (lokalita) {{ :nar-dokument:image16.png?600 | Vrstvy a aspekty jazyka ArchiMa... i původnímu barevnému ladění domén NAR, viz [[nar_dokument:struktura_modelovanych_architektur|Struktura mode... y stejného typu a jde o nejsilnější vazbu.|{{:nar-dokument:image17.png?97x15}}| |Agregace\\ \\ (Aggregation)
CzechPOINT @nap
105 - počet výskytů, Poslední úprava:
, věcem a právům. Místo, kde je dále možné ověřit dokumenty, listiny, podpisy a také elektronickou podobu dokumentů a učinit podání ke kterémukoli úřadu veřejné správ... u veřejné správy * Služba autorizované konverze dokumentů Aktuálně lze na pracovištích Czech POINT získat... ntní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené inform
Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady @nap_dokument
94 - počet výskytů, Poslední úprava:
í systémů a služeb eGovernmentu než v části [[nap_dokument:pravidla_tvorby_a_udrzby_vlastni_ctyrvrstve_archi... nkčním celkům a tematickým oblastem z části [[nap_dokument:architektura_a_sdilene_sluzby_verejne_spravy_cr|P... é správy ČR]]: **Tematické oblasti** * **[[nap_dokument:pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotliv... ávy|Agendový model veřejné správy]]** * **[[nap_dokument:pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotliv
Popis sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí veřejné správy ČR @nap_dokument
91 - počet výskytů, Poslední úprava:
ové služby, které jsou souhrnně zahrnuty do [[nap_dokument:architektonicka_vize_e_governmentu_cr|architekton... b.]] a [[:ikcr|Informační koncepce ČR]] dle [[nap_dokument:pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotliv... lastí úřady]]. **Tematické oblasti** * **[[nap_dokument:architektura_a_sdilene_sluzby_verejne_spravy_cr#A... ávy|Agendový model veřejné správy]]** * **[[nap_dokument:architektura_a_sdilene_sluzby_verejne_spravy_cr#I
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
74 - počet výskytů, Poslední úprava:
ámci činností a postupů popsaných dále v [[metody_dokument:rizeni_na_urovni_utvaru_ict|Řízení na úrovni útvaru ICT OVS]] a [[metody_dokument:spoluprace_s_ostatnimi_utvary_uradu_a_egovernment... služeb. Etapa se tedy skládá z fází. {{ :metody-dokument:image5.jpg?600 |Základní fáze životního cyklu ICT... , obsahuje i jednotlivé procesní kroky, konkrétní dokumenty (jak je definuje Pokyn ministra vnitra(( Pokyn m
Slovník pojmů eGovernmentu
70 - počet výskytů, Poslední úprava:
|Aplikační portfolio |Databáze nebo strukturovaný dokument využívaný ke správě aplikací v průběhu jejich živ... ladný výsledek atestace informační koncepce, nebo dokumentace informačního systému |  |Zákon č. 365/2000 Sb.... public, o.s., |  | |** ** |Balíček návrhu služby |Dokument(y) definující všechny náležitosti služby IT a jej... ic, o.s., |  | |** ** |Cíl úrovní služeb |Závazek dokumentovaný v dohodě o úrovni služeb (SLA). Cíle úrovní
Pravidla pro Systémy správy dokumentů @nap:pravidla
70 - počet výskytů, Poslední úprava:
<title>Pravidla pro Systémy správy dokumentů</title> Spisovou službu považujeme za společnou schopnost na ú... ačních systémů, zajistit úkony spojené se správou dokumentů (příloh k transakcím) a s výkonem spisové služby... ravny umožňující příjem a odesílání i digitálních dokumentů správnými komunikačními kanály * Jmenný rejstř... chování uzavřených spisů a vyřízených digitálních dokumentů po dobu skartační lhůty * Rozhraní ESSL zajišť
Popis Systému pro správu dokumentů @nap:popisy
66 - počet výskytů, Poslední úprava:
<title>Popis Systému pro správu dokumentů</title> ===== Obecně o spisové službě ===== Podle [[http://www.z... pisové služby se rozumí „zajištění odborné správy dokumentů vzniklých z činnosti původce, popřípadě z činnos... n o archivnictví a spisové službě definuje pojem „dokument“ jako každou písemnou, obrazovou, zvukovou nebo j... ko data popisující souvislosti, obsah a strukturu dokumentů a jejich správu v průběhu času. Nařízení (EU)
Úvod @metody_dokument
62 - počet výskytů, Poslední úprava:
implementace IKČR, je předmětem cíle DC 5.01 )). Dokument „Metody řízení ICT veřejné správy ČR“ (také jako ... nou obsahovou součástí. Pro usnadnění využití je dokument maximálně zestručněn, podrobnější rozpracování je... rchi.gov.cz/znalostni-baze:znalostni_baze )). Na dokument MŘICT bude dále navazovat řada legislativních a metodických dokumentů, týkajících se jednotlivých disciplín řízení ICT
Informační koncepce ČR
52 - počet výskytů, Poslední úprava:
ch systémech veřejné správy a jedná se o základní dokument obsahující především: * Architektonické princ... ivých objektů je shodný se schváleným originálním dokumentem vlády. ===== Úvod ===== Následují úvodní kapitoly z dokumentu Informační koncepce ČR. ==== Působnost Informa... e České republiky (také jako „IKČR“) je základním dokumentem, který stanovuje na základě zmocnění podle § 5 
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
40 - počet výskytů, Poslední úprava:
í systémů a služeb eGovernmentu než v části [[nap_dokument:pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotliv... ké oblasti. Skladba této kapitoly odpovídá [[nap_dokument:uvod#Domény Národní architektury veřejné správy|d... ní je podstatný především soulad se strategickými dokumenty, jejich principy a cíli. Mezi tyto dokumenty patří: - Strategie Digitální Česko a z ní zejména Informačn
Metodický pokyn k řízení záměru (projektu) IT/ICT pro digitální zmocněnce Ústředními správní úřady @znalostni_baze
39 - počet výskytů, Poslední úprava:
0%> Celý metodický pokyn je ke stažitelný jako {{:dokumenty:metodicky_pokyn_k_vlaknu_v1-6r_final.docx|samost... *Vlastník agendy/procesu *Zakázkář ===== Účel dokumentu ===== Tento dokument má několik hlavních cílů: *Sjednotit pohled na IT záměr pojmenováním hlavních pr... estník vazeb vlákna záměru na hlavní legislativní dokumenty a důležité metodiky. *Popsat vlákno záměru v k
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
37 - počet výskytů, Poslední úprava:
round info 60%> {{ :znalostni-baze:ga_ppdf_hlavni_dokument_v1.5.docx |Globální architektura propojeného datového fondu}} je přílohou samotného [[:nap_dokument|NAP]] a je rozpracována v [[:znalostni_baze|rozši... AP> ====== Manažerské shrnutí ====== ===== Cíle dokumentu ===== Globální architektura propojeného datovéh... ávy. Vzhledem k faktu, že se jedná o strategický dokument, nemusí být všechna uváděná pravidla a požadavky
Dokumenty @znalostni_baze
36 - počet výskytů, Poslední úprava:
<title>Dokumenty</title> ==== Zasedání Pracovní skupiny pro architekturu a řízení ICT ==== ^Datum^Zápis^Dokumenty k jednání^Záznam (ke stažení je potřeba heslo)^ ... ýboru \\ \\ **Více viz záznam z jednání.** | {{ :dokumenty:1_depo_of_12_04_21.pptx |DEPO2/ST756}} \\ {{ :dokumenty:2_dopady_zopds.pptx |ZoPDS z pohledu OHA}} \\ {{ :
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
36 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
35 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
32 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
27 - počet výskytů, Poslední úprava:
Quick navigation @en
26 - počet výskytů, Poslední úprava:
start
26 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
22 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
22 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
22 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický rámec @nar_dokument
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
Veškerý obsah Rozšiřující znalostní báze @znalostni_baze
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nar_dokument
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @metody_dokument
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický rámec
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metody řízení ICT veřejné správy ČR
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap_dokument
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro identifikaci klientů veřejné správy @nap:pravidla
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modely Národního architektonického plánu @nap_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonické dokumenty
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický plán
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metody řízení ICT veřejné správy ČR @metody_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pokyny a techniky pro tvorbu architektury @nar_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro propojený datový fond @nap:pravidla
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektura eGovernmentu veřejné správy ČR @playgroud
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro elektronické úkony a doručování @nap:pravidla
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Portál občana a Portál veřejné správy @nap:pravidla
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Referenční rozhraní @nap:pravidla
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický plán @nap_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
ÚVODNÍ TEXT k činnosti OHA a obsahu webu @playgroud
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
nap:system_spravy_dokumentu @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Veřejný datový fond @nap:pravidla
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @ikcr
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis referenčního rozhraní veřejné správy @nap:popisy
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postup a plán realizace změn (Roadmap) @metody_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Veřejného datového fondu @nap:popisy
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
National eGovernment Architecture of Public Administration @en
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla úplného elektronického podání @nap:pravidla
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Kontext eGSB/ISSS @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rozšiřující znalostní báze Architektury eGovernmentu ČR
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
nap:editorske_ais @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Jednotných uživatelských rozhraní úředníků @nap:popisy
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap:pravidla
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis propojeného datového fondu @nap:popisy
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rizika a jejich řízení @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Systémů spojených s právním řádem a legislativou @nap:popisy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
NAP: Celky podle vrstev a využití @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis elektronické fakturace @nap:popisy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Funkční celek @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla evidence subjektů @nap:pravidla
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Katalog služeb veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové zákony týkající se eGovernmentu @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Přístupnost informací @nap:pravidla
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis evidence subjektů @nap:popisy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Prostorových dat a služeb nad prostorovými daty @nap:popisy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Sdílených služeb INSPIRE @nap:popisy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis jednotného identitního prostoru @nap:popisy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence jiných fyzických osob @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Public administration policy model @en:nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro Systémy spojené s právním řádem a legislativou @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Příručka pro řízení organizačních změn roku 2020 (OCM) @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Agendový model veřejné správy @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Seznam agend veřejné správy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis identifikace klientů veřejné správy @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro sdílené služby INSPIRE @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Integrace informačních systémů @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Formulářový agendový informační systém @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Popis Sdílených agendových IS v přenesené působnosti @nap:popisy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Základní registry @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla pro eGovernment Cloud @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla integrace informačních systémů @nap:pravidla
1 - počet výskytů, Poslední úprava: