Překlady této stránky:

Přehled změn v tabulce

StránkaDatumUživatel
Seznam digitálních zmocněnců 2020/07/14 15:20 Tomáš Šedivec
Informační koncepce ČR 2020/07/14 15:19 Tomáš Šedivec
Národní architektura eGovernmentu veřejné správy ČR 2020/07/14 15:13 Tomáš Šedivec
Klíčové zákony týkající se eGovernmentu 2020/07/01 13:43 Tomáš Šedivec
Centrální nákupy státu ICT produktů 2020/06/26 09:23 Tomáš Šedivec
Popis Přístupnost informací 2020/06/24 09:49 Tomáš Šedivec
Pravidla pro propojený datový fond 2020/06/24 09:48 Tomáš Šedivec
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu 2020/06/19 10:29 Tomáš Šedivec
Popis referenčního rozhraní veřejné správy 2020/06/19 10:24 Tomáš Šedivec
Registr osob 2020/06/19 10:19 Tomáš Šedivec
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby 2020/06/19 10:18 Tomáš Šedivec
Kontext eGSB/ISSS 2020/06/19 10:17 Tomáš Šedivec
Pravidla pro Referenční rozhraní 2020/06/19 10:16 Tomáš Šedivec
Pravidla pro Národní identitní autoritu 2020/06/19 10:16 Tomáš Šedivec
Pravidla integrace informačních systémů 2020/06/19 10:16 Tomáš Šedivec
Formulářový agendový informační systém 2020/06/19 10:15 Tomáš Šedivec
Referenční údaje 2020/06/19 10:14 Tomáš Šedivec
Registr obyvatel 2020/06/19 10:13 Tomáš Šedivec
Popis Portálu občana a Portálu veřejné správy 2020/06/19 10:13 Tomáš Šedivec
Architektonická vize eGovernmentu ČR 2020/06/19 10:12 Tomáš Šedivec
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury 2020/06/19 10:10 Tomáš Šedivec
Základní registry 2020/06/19 10:09 Tomáš Šedivec
Informační systém základních registrů 2020/06/19 10:08 Tomáš Šedivec
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR 2020/06/19 10:05 Tomáš Šedivec
Check list projektového záměru 2020/06/19 09:08 Tomáš Šedivec
Popis Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů 2020/06/17 13:45 Tomáš Šedivec
Seznam záměrů Digitálního Česka 2020/06/17 08:24 Tomáš Šedivec
Rozšiřující znalostní báze Architektury eGovernmentu ČR 2020/06/17 08:20 Tomáš Šedivec
PlayGround 2020/06/17 08:17 Tomáš Šedivec
Registr práv a povinností 2020/06/12 15:06 Tomáš Šedivec
metodika sluzeb vs   Tomáš Šedivec
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace 2020/06/12 15:06 Tomáš Šedivec
Legislativní praxe v užívání pojmů „veřejná moc“, „veřejná správa“ a „působnost“ ve veřejnoprávních předpisech 2020/06/10 13:39 Tomáš Šedivec
nap:pravidla:pravidla_portaly_vs_spuu 2020/06/10 13:32 Tomáš Šedivec
Struktura modelovaných architektur 2020/06/09 15:00 Tomáš Šedivec
Architektonické úložiště a nástroj 2020/06/09 14:56 Tomáš Šedivec
Úvod 2020/06/09 14:26 Tomáš Šedivec
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS 2020/06/05 11:16 Tomáš Šedivec
welcome   Tomáš Šedivec
syntax   Tomáš Šedivec
dokuwiki   Tomáš Šedivec
Osnova vzorové informační koncepce OVS 2020/05/29 10:58 Tomáš Šedivec
seznam agend 2020/05/28 11:14 Tomáš Šedivec
Slovník pojmů eGovernmentu 2020/05/26 11:02 Tomáš Šedivec
Úvod 2020/05/26 10:44 Tomáš Šedivec
Modelující úřady a jejich architektury 2020/05/26 10:16 Tomáš Šedivec
Příručka pro řízení organizačních změn roku 2020 (OCM) 2020/05/26 10:15 Tomáš Šedivec
Řízení jednotlivých ICT řešení 2020/05/22 14:30 Tomáš Šedivec
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS 2020/05/22 14:02 Tomáš Šedivec
Modely Národního architektonického plánu 2020/05/22 14:00 Tomáš Šedivec
National eGovernment Architecture of Public Administration 2020/05/21 08:41 Tomáš Šedivec
ik ovs   Tomáš Šedivec
znalostni-baze centralni nakupu ict   Tomáš Šedivec
centralni nakupu ict   Tomáš Šedivec
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR 2020/05/21 08:30 Tomáš Šedivec
Architektonické dovednosti, útvary a orgány 2020/05/18 09:23 Tomáš Šedivec
Pokyny a techniky pro tvorbu architektury 2020/05/18 09:22 Tomáš Šedivec
Referenční modely a klasifikační rámce 2020/05/18 09:20 Tomáš Šedivec
Proces tvorby architektur 2020/05/18 09:17 Tomáš Šedivec
Rámec obsahu a výstupů architektur 2020/05/18 09:01 Tomáš Šedivec
Přehledy klíčových povinností při řízení ICT VS 2020/05/18 08:21 Tomáš Šedivec
Postup a plán realizace změn (Roadmap) 2020/05/18 08:20 Tomáš Šedivec
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR 2020/05/18 08:20 Tomáš Šedivec
Popis evidence subjektů 2020/05/14 08:53 Tomáš Šedivec
nap:pravidla:pravidla_evidence_subjektu 2020/05/14 08:52 Tomáš Šedivec
Editorské agendové informační systémy 2020/05/14 08:08 Tomáš Šedivec
nap:ruian 2020/05/13 15:56 Tomáš Šedivec
Popis propojeného datového fondu 2020/05/13 14:56 Tomáš Šedivec
nap:pravidla:pravidla_egc 2020/05/13 13:29 Tomáš Šedivec
Popis eGovernment cloudu 2020/05/13 13:29 Tomáš Šedivec
Úvod 2020/05/13 13:10 Tomáš Šedivec
Popis identifikace klientů veřejné správy 2020/05/13 12:46 Tomáš Šedivec
Popis Národní identitní autority 2020/05/13 11:57 Tomáš Šedivec
Národní identitní autorita 2020/05/13 09:41 Tomáš Šedivec
Pravidla pro identifikaci klientů veřejné správy 2020/05/13 09:36 Tomáš Šedivec
Pravidla pro Komunikační infrastrukturu veřejné správy 2020/05/13 09:21 Tomáš Šedivec
Identifikace klientů veřejné správy 2020/05/13 09:05 Tomáš Šedivec
Sdílené služby INSPIRE 2020/05/13 09:04 Tomáš Šedivec
Jednotné obslužné kanály úředníků 2020/05/12 15:31 Tomáš Šedivec
jednotne ui ureniku   Tomáš Šedivec
Pravidla pro Jednotné obslužné kanály a uživatelská rozhraní úředníků 2020/05/12 15:31 Tomáš Šedivec
Popis Univerzálního kontaktního místa 2020/05/12 15:25 Tomáš Šedivec
Popis Veřejného datového fondu 2020/05/12 15:24 Tomáš Šedivec
Veřejný datový fond 2020/05/12 15:23 Tomáš Šedivec
Prostorová data a služby nad prostorovými daty 2020/05/12 15:21 Tomáš Šedivec
Popis Prostorových dat a služeb nad prostorovými daty 2020/05/12 15:19 Tomáš Šedivec
Komunikační infrastruktura veřejné správy 2020/05/12 15:18 Tomáš Šedivec
Popis Komunikační infrastruktury veřejné správy 2020/05/12 15:16 Tomáš Šedivec
Národní datová centra 2020/05/12 15:15 Tomáš Šedivec
Popis Národních datových center 2020/05/12 15:14 Tomáš Šedivec
eGovernment cloud 2020/05/12 15:13 Tomáš Šedivec
nap:sdilene_statisticke_systemy 2020/05/12 15:11 Tomáš Šedivec
Popis Sdílených statistických, analytických a výkaznických systémů 2020/05/12 15:10 Tomáš Šedivec
Sdílené provozní informační systémy 2020/05/12 15:09 Tomáš Šedivec
Popis Sdílených provozních informačních systémů 2020/05/12 15:08 Tomáš Šedivec
nap:sdilene_agendove_is_pro_samostatnou_pusobnost 2020/05/12 15:07 Tomáš Šedivec
Popis Sdílených agendových IS pro samostatnou působnost 2020/05/12 15:05 Tomáš Šedivec
Sdílené agendové IS v přenesené působnosti 2020/05/12 15:03 Tomáš Šedivec
Popis Sdílených agendových IS v přenesené působnosti 2020/05/12 15:02 Tomáš Šedivec
Popis Sdílených služeb INSPIRE 2020/05/12 14:59 Tomáš Šedivec

Přehled změn dle data

  • welcome odstraněno — Tomáš Šedivec 2020/06/04 07:43
  • syntax odstraněno — Tomáš Šedivec 2020/06/04 07:43
  • dokuwiki odstraněno — Tomáš Šedivec 2020/06/04 07:39
  • seznam_agend vytvořeno — Tomáš Šedivec 2020/05/28 11:14
Pokud byste byli zalogování, mohli byste zanechat komentář.