Překlady této stránky:

Přehled změn v tabulce

StránkaDatumUživatel
Slovník pojmů eGovernmentu 2020/05/26 11:02 Tomáš Šedivec
Úvod 2020/05/26 10:44 Tomáš Šedivec
Modelující úřady a jejich architektury 2020/05/26 10:16 Tomáš Šedivec
Příručka pro řízení organizačních změn roku 2020 (OCM) 2020/05/26 10:15 Tomáš Šedivec
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury 2020/05/26 10:06 Tomáš Šedivec
Řízení jednotlivých ICT řešení 2020/05/22 14:30 Tomáš Šedivec
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS 2020/05/22 14:02 Tomáš Šedivec
Modely Národního architektonického plánu 2020/05/22 14:00 Tomáš Šedivec
Národní architektura eGovernmentu veřejné správy ČR 2020/05/21 08:52 Tomáš Šedivec
National eGovernment Architecture of Public Administration 2020/05/21 08:41 Tomáš Šedivec
Rozšiřující znalostní báze Architektury eGovernmentu ČR 2020/05/21 08:41 Tomáš Šedivec
ik ovs   Tomáš Šedivec
Osnova vzorové informační koncepce OVS 2020/05/21 08:41 Tomáš Šedivec
znalostni-baze centralni nakupu ict   Tomáš Šedivec
Centrální nákupy státu ICT produktů 2020/05/21 08:39 Tomáš Šedivec
centralni nakupu ict   Tomáš Šedivec
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR 2020/05/21 08:30 Tomáš Šedivec
Architektonické úložiště a nástroj 2020/05/18 09:25 Tomáš Šedivec
Architektonické dovednosti, útvary a orgány 2020/05/18 09:23 Tomáš Šedivec
Pokyny a techniky pro tvorbu architektury 2020/05/18 09:22 Tomáš Šedivec
Referenční modely a klasifikační rámce 2020/05/18 09:20 Tomáš Šedivec
Proces tvorby architektur 2020/05/18 09:17 Tomáš Šedivec
Struktura modelovaných architektur 2020/05/18 09:13 Tomáš Šedivec
Rámec obsahu a výstupů architektur 2020/05/18 09:01 Tomáš Šedivec
Přehledy klíčových povinností při řízení ICT VS 2020/05/18 08:21 Tomáš Šedivec
Postup a plán realizace změn (Roadmap) 2020/05/18 08:20 Tomáš Šedivec
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR 2020/05/18 08:20 Tomáš Šedivec
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu 2020/05/18 08:18 Tomáš Šedivec
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS 2020/05/18 08:18 Tomáš Šedivec
Úvod 2020/05/18 08:17 Tomáš Šedivec
Formulářový agendový informační systém 2020/05/14 08:28 Tomáš Šedivec
Kontext eGSB/ISSS 2020/05/14 08:23 Tomáš Šedivec
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby 2020/05/14 08:18 Tomáš Šedivec
Editorské agendové informační systémy 2020/05/14 08:08 Tomáš Šedivec
nap:referencni_udaje 2020/05/14 07:58 Tomáš Šedivec
Registr práv a povinností 2020/05/13 16:07 Tomáš Šedivec
nap:ruian 2020/05/13 15:56 Tomáš Šedivec
Registr osob 2020/05/13 15:51 Tomáš Šedivec
nap:rob 2020/05/13 15:45 Tomáš Šedivec
nap:zakladni_registry 2020/05/13 15:38 Tomáš Šedivec
Informační systém základních registrů 2020/05/13 15:33 Tomáš Šedivec
Architektonická vize eGovernmentu ČR 2020/05/13 13:26 Tomáš Šedivec
Úvod 2020/05/13 13:10 Tomáš Šedivec
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR 2020/05/13 11:45 Tomáš Šedivec
Národní identitní autorita 2020/05/13 09:41 Tomáš Šedivec
Identifikace klientů veřejné správy 2020/05/13 09:05 Tomáš Šedivec
Sdílené služby INSPIRE 2020/05/13 09:04 Tomáš Šedivec
Jednotné obslužné kanály úředníků 2020/05/12 15:31 Tomáš Šedivec
PlayGround 2020/05/12 15:23 Tomáš Šedivec
Veřejný datový fond 2020/05/12 15:23 Tomáš Šedivec
Prostorová data a služby nad prostorovými daty 2020/05/12 15:21 Tomáš Šedivec
Komunikační infrastruktura veřejné správy 2020/05/12 15:18 Tomáš Šedivec
Národní datová centra 2020/05/12 15:15 Tomáš Šedivec
eGovernment cloud 2020/05/12 15:13 Tomáš Šedivec
Sdílené statistické, analytické a výkaznické systémy 2020/05/12 15:11 Tomáš Šedivec
Sdílené provozní informační systémy 2020/05/12 15:09 Tomáš Šedivec
Sdílené agendové IS pro samostatnou působnost 2020/05/12 15:07 Tomáš Šedivec
Sdílené agendové IS v přenesené působnosti 2020/05/12 15:03 Tomáš Šedivec
nap:systemy_sluzby_spojene_pravnim_radem_legislativou 2020/05/12 14:54 Tomáš Šedivec
nap:jednotny_identitni_prostor_verejne_spravy 2020/05/12 14:51 Tomáš Šedivec
Elektronické úkony a doručování 2020/05/12 14:49 Tomáš Šedivec
Systémy správy dokumentů 2020/05/12 14:45 Tomáš Šedivec
Portál občana a portál veřejné správy 2020/05/12 14:42 Tomáš Šedivec
Univerzální kontaktní místo 2020/05/12 14:37 Tomáš Šedivec
Elektronická fakturace 2020/05/12 14:34 Tomáš Šedivec
Přístupnost informací 2020/05/12 14:31 Tomáš Šedivec
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů 2020/05/12 14:28 Tomáš Šedivec
Integrace informačních systémů 2020/05/12 14:23 Tomáš Šedivec
Úplné elektronické podání 2020/05/12 14:15 Tomáš Šedivec
pseudonimizace subjektu v datovem fondu   Tomáš Šedivec
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu 2020/05/12 13:14 Tomáš Šedivec
Propojený datový fond 2020/05/12 09:17 Tomáš Šedivec
Agendový model veřejné správy 2020/05/12 09:05 Tomáš Šedivec
Referenční rozhraní veřejné správy 2020/05/12 08:28 Tomáš Šedivec
Evidence subjektů 2020/05/12 08:14 Tomáš Šedivec
banner 2020/05/06 15:56 Tomáš Šedivec
CzechPOINT 2020/04/28 14:24 Tomáš Šedivec
Informační systém Evidence obyvatel 2020/04/24 09:19 Tomáš Šedivec
Cizinecký informační systém 2020/04/22 07:59 Tomáš Šedivec
Public administration policy model 2020/03/20 13:02 Tomáš Šedivec
Národní architektonický rámec 2019/12/10 09:16 Tomáš Šedivec
Metody řízení ICT veřejné správy ČR 2019/12/10 09:15 Tomáš Šedivec
PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI 2019/11/19 14:54 Tomáš Šedivec
Informační koncepce ČR 2019/11/14 15:45 Tomáš Šedivec
prezentace 2019/10/15 13:36 Tomáš Šedivec
Politika souborů cookeis 2019/10/10 11:50 Tomáš Šedivec
osnova ik ovs   Tomáš Šedivec
ikcr   Tomáš Šedivec
nap   Tomáš Šedivec
Národní architektonický plán 2019/10/08 08:17 Tomáš Šedivec
nahled nap   Tomáš Šedivec
ziskavani referencnich udaju   Tomáš Šedivec
referencni udaje   Tomáš Šedivec
nia   Tomáš Šedivec
stavebni blok   Tomáš Šedivec
Stavební blok 2019/10/08 07:55 Tomáš Šedivec
pseudonimizace subjektu v datovem fondu   Tomáš Šedivec
iseo   Tomáš Šedivec
jednotny identitni prostor verejne spravy   Tomáš Šedivec
komunikacni infrastruktura verejne spravy   Tomáš Šedivec

Přehled změn dle data

 • bannerTomáš Šedivec 2020/05/06 15:56
 • CzechPOINTTomáš Šedivec 2020/04/28 14:24
 • prezentaceTomáš Šedivec 2019/10/15 13:36
 • osnova_ik_ovs ↷ Stránka přesunuta a přejmenována z 'osnova_ik_ovs' do 'vzorova-ik:ik_ovs' — Tomáš Šedivec 2019/10/08 08:19
 • ikcr ↷ Stránka přesunuta z 'ikcr' do 'ikcr-dokument:ikcr' — Tomáš Šedivec 2019/10/08 08:17
 • nap ↷ Stránka přesunuta z 'nap' do 'nap-dokument:nap' — Tomáš Šedivec 2019/10/08 08:17
 • Národní architektonický plán ↷ Stránka přesunuta z 'nap' do 'nap-dokument:nap' — Tomáš Šedivec 2019/10/08 08:17
 • nahled_nap odstraněno — Tomáš Šedivec 2019/10/08 08:09
 • ziskavani_referencnich_udaju ↷ Stránka přesunuta z 'ziskavani_referencnich_udaju' do 'nap:ziskavani_referencnich_udaju' — Tomáš Šedivec 2019/10/08 07:55
 • referencni_udaje ↷ Stránka přesunuta z 'referencni_udaje' do 'nap:referencni_udaje' — Tomáš Šedivec 2019/10/08 07:55
 • nia ↷ Stránka přesunuta z 'nia' do 'nap:nia' — Tomáš Šedivec 2019/10/08 07:55
 • stavebni_blok ↷ Stránka přesunuta z 'nap:stavebni_blok' do 'stavebni_blok' — Tomáš Šedivec 2019/10/08 07:55
 • Stavební blok ↷ Stránka přesunuta z 'nap:stavebni_blok' do 'stavebni_blok' — Tomáš Šedivec 2019/10/08 07:55
 • pseudonimizace_subjektu_v_datovem_fondu ↷ Stránka přesunuta z 'pseudonimizace_subjektu_v_datovem_fondu' do 'nap:pseudonimizace_subjektu_v_datovem_fondu' — Tomáš Šedivec 2019/10/08 07:42
 • iseo ↷ Stránka přesunuta z 'iseo' do 'nap:iseo' — Tomáš Šedivec 2019/10/08 07:42
 • jednotny_identitni_prostor_verejne_spravy ↷ Stránka přesunuta z 'jednotny_identitni_prostor_verejne_spravy' do 'nap:jednotny_identitni_prostor_verejne_spravy' — Tomáš Šedivec 2019/10/08 07:42
 • komunikacni_infrastruktura_verejne_spravy ↷ Stránka přesunuta z 'komunikacni_infrastruktura_verejne_spravy' do 'nap:komunikacni_infrastruktura_verejne_spravy' — Tomáš Šedivec 2019/10/08 07:42
Pokud byste byli zalogování, mohli byste zanechat komentář.