Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

znalostni_baze:vzorove_zadosti [2021/10/22 14:51]
Tomáš Šedivec vytvořeno
znalostni_baze:vzorove_zadosti [2021/11/02 08:44] (aktuální)
Tomáš Šedivec
Řádek 4: Řádek 4:
 |Statutární město Ostrava |Pořízení a implementace centrálního systému řízení správy identit - IDM | ZoISVS365 A| Kladné Stanovisko | 1. 4. 2021 | {{ :​dokumenty:​formular_idm_mmo.pdf |}} | |Statutární město Ostrava |Pořízení a implementace centrálního systému řízení správy identit - IDM | ZoISVS365 A| Kladné Stanovisko | 1. 4. 2021 | {{ :​dokumenty:​formular_idm_mmo.pdf |}} |
 |Agendový informační systém státní báňské správy – AISSBS ​                                                                                                                                                                                  ​|Český báňský úřad ​                                             |UV č.889 A+ZoISVS365 A  |Kladné stanovisko|23.01.2018 ​                   | {{ :​dokumenty:​formular_zadosti_o_stanovisko_haeg_a_5_0_rev_20180215.docx |}}                      | |Agendový informační systém státní báňské správy – AISSBS ​                                                                                                                                                                                  ​|Český báňský úřad ​                                             |UV č.889 A+ZoISVS365 A  |Kladné stanovisko|23.01.2018 ​                   | {{ :​dokumenty:​formular_zadosti_o_stanovisko_haeg_a_5_0_rev_20180215.docx |}}                      |
-|Zajištění provozu Informačního systému datových schránek po roce 2017                                                                                                                                                                      |Ministerstvo vnitra ​                                           |UV č.889 B1+ZoISVS365 B1|Kladné stanovisko|07.11.2018 ​                   |                       ​+|Zajištění provozu Informačního systému datových schránek po roce 2017                                                                                                                                                                      |Ministerstvo vnitra ​                                           |UV č.889 B1+ZoISVS365 B1|Kladné stanovisko|07.11.2018 ​                   | {{ :​dokumenty:​3-isds_2018_formular_b1_7130942_.pdf |}}                      ​
-|Náhrada Adobe Flash                                                                                                                                                                                                                        |Ministerstvo financí ​                                          |UV č.889 B2+ZoISVS365 B2|Kladné stanovisko|02.04.2019 ​                   |                       ​+|Náhrada Adobe Flash                                                                                                                                                                                                                        |Ministerstvo financí ​                                          |UV č.889 B2+ZoISVS365 B2|Kladné stanovisko|02.04.2019 ​                   | {{ :​dokumenty:​4-mf_oha_priloha.pdf |}}                      ​
-|Rozvoj Portálu veřejné správy ​                                                                                                                                                                                                             |Ministerstvo vnitra ​                                           |UV č.889 B1+ZoISVS365 B1|Kladné stanovisko|23.08.2019 ​                   |                       ​+|Rozvoj Portálu veřejné správy ​                                                                                                                                                                                                             |Ministerstvo vnitra ​                                           |UV č.889 B1+ZoISVS365 B1|Kladné stanovisko|23.08.2019 ​                   | {{ :​dokumenty:​5-formular_haeg_b1_6-0-1_-_2019i-i_rozvoj_pvs.pdf |}}                   
-|Podpora a rozvoj Informačního systému spisové služby Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“). ​                                                                                                                ​|Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ​              |UV č.86 B3+ZoISVS365 B3 |Kladné stanovisko|17.12.2019 ​                   |                       ​+|Podpora a rozvoj Informačního systému spisové služby Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“). ​                                                                                                                ​|Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ​              |UV č.86 B3+ZoISVS365 B3 |Kladné stanovisko|17.12.2019 ​                   | {{ :​dokumenty:​6-formular_b3_odeslana_verze_.docx |}}                     
-|Vývoj a technická podpora systému CRS                                                                                                                                                                                                      |Generální ředitelství cel                                      |UV č.86 B1              |Kladné stanovisko|04.02.2020 ​                   |                       ​+|Vývoj a technická podpora systému CRS                                                                                                                                                                                                      |Generální ředitelství cel                                      |UV č.86 B1              |Kladné stanovisko|04.02.2020 ​                   | {{ :​dokumenty:​7-b1_20_crs.pdf |}}                     
-|Sdílený informační systém Technologické agentury – SISTA                                                                                                                                                                                   ​|Technologická agentura ČR                                      |UV č.86 B1+ZoISVS365 B1 |Kladné stanovisko|21.02.2020 ​                   |                       ​+|Sdílený informační systém Technologické agentury – SISTA                                                                                                                                                                                   ​|Technologická agentura ČR                                      |UV č.86 B1+ZoISVS365 B1 |Kladné stanovisko|21.02.2020 ​                   | {{ :​dokumenty:​8-tacr_zadost_b1_200402_doplnena_ta_cr.docx |}}                     
-|Obnova síťových prvků ČTÚ                                                                                                                                                                                                                  |Český telekomunikační úřad ​                                    |UV č.86 C               ​|Kladné stanovisko|27.02.2020 ​                   |                       ​+|Obnova síťových prvků ČTÚ                                                                                                                                                                                                                  |Český telekomunikační úřad ​                                    |UV č.86 C               ​|Kladné stanovisko|27.02.2020 ​                   | {{ :​dokumenty:​9-formular_haeg_c_v6_0_4_20200221.docx |}}                   
-|Digitální archiv MO – nákup ​                                                                                                                                                                                                               |Ministerstvo obrany ​                                           |UV č.86 A+ZoISVS365 A   ​|Kladné stanovisko|28.02.2020 ​                   |                       ​+|Digitální archiv MO – nákup ​                                                                                                                                                                                                               |Ministerstvo obrany ​                                           |UV č.86 A+ZoISVS365 A   ​|Kladné stanovisko|28.02.2020 ​                   | {{ :​dokumenty:​10-formular_haeg_a_6_0_1_20200408_vua_praha.pdf |}}                    ​
-|Monitoring pro KII AIS SE                                                                                                                                                                                                                  |Ministerstvo vnitra ​                                           |UV č.86 C               ​|Kladné stanovisko|23.03.2020 ​                   |                       ​+|Monitoring pro KII AIS SE                                                                                                                                                                                                                  |Ministerstvo vnitra ​                                           |UV č.86 C               ​|Kladné stanovisko|23.03.2020 ​                   | {{ :​dokumenty:​11-formular_haeg_c_v6-0-4_-_20200302.pdf |}}                    ​
-|Zajištění supervisní péče pro nemocniční informační systém ​                                                                                                                                                                                ​|Všeobecná fakultní nemocnice v Praze                           |UV č.86 B1              |Kladné stanovisko|02.04.2020 ​                   |                       ​+|Zajištění supervisní péče pro nemocniční informační systém ​                                                                                                                                                                                ​|Všeobecná fakultní nemocnice v Praze                           |UV č.86 B1              |Kladné stanovisko|02.04.2020 ​                   | {{ :​dokumenty:​12-vfn_zadost_b1_supervise_nis_revidovana_oha_k_datu_29_5_2020_signed.pdf |}}                   
-|Upgrade procesorů v DB serverech ​                                                                                                                                                                                                          ​|Český úřad zeměměřický a katastrální ​                          |UV č.86 C+ZoISVS365 C   ​|Kladné stanovisko|09.04.2020 ​                   |                       ​+|Upgrade procesorů v DB serverech ​                                                                                                                                                                                                          ​|Český úřad zeměměřický a katastrální ​                          |UV č.86 C+ZoISVS365 C   ​|Kladné stanovisko|09.04.2020 ​                   | {{ :​dokumenty:​13-formular_haeg_c_v6_0_4_20200414_ibm_final.docx |}}                    ​
-|Provoz a rozvoj systému ISPOP od 07/2020 – 2. část VZ Provoz a rozvoj systému ISPOP od 03/​2020. ​                                                                                                                                           |Ministerstvo životního prostředí ​                              |UV č.86 A+ZoISVS365 A   ​|Kladné stanovisko|17.04.2020 ​                   |                       ​+|Provoz a rozvoj systému ISPOP od 07/2020 – 2. část VZ Provoz a rozvoj systému ISPOP od 03/​2020. ​                                                                                                                                           |Ministerstvo životního prostředí ​                              |UV č.86 A+ZoISVS365 A   ​|Kladné stanovisko|17.04.2020 ​                   | {{ :​dokumenty:​14-formular_haeg_a_v6_0_4_ispop_final.pdf |}}                    ​
-|Nástroj pro naplnění práv subjektů údajů na přístup k osobním údajům a práva na opravu, výmaz nebo omezení zpracování v souvislosti se zefektivněním ochrany osobních údajů ​                                                               |Ministerstvo vnitra ​                                           |UV č.86 A+ZoISVS365 A   ​|Kladné stanovisko|22.04.2020 ​                   |                       ​+|Nástroj pro naplnění práv subjektů údajů na přístup k osobním údajům a práva na opravu, výmaz nebo omezení zpracování v souvislosti se zefektivněním ochrany osobních údajů ​                                                               |Ministerstvo vnitra ​                                           |UV č.86 A+ZoISVS365 A   ​|Kladné stanovisko|22.04.2020 ​                   | {{ :​dokumenty:​15-formular_haeg_a_gdpr_tool_zapracovane_pripominky_oha.pdf |}}                    ​
-|Vývoj a technická podpora systému Datový sklad                                                                                                                                                                                             ​|Generální ředitelství cel                                      |UV č.86 B1              |Kladné stanovisko|07.05.2020 ​                   |                       ​+|Vývoj a technická podpora systému Datový sklad                                                                                                                                                                                             ​|Generální ředitelství cel                                      |UV č.86 B1              |Kladné stanovisko|07.05.2020 ​                   | {{ :​dokumenty:​16-b1_20_dwh.docx |}}                    ​
-|Systém sběru a analytiky dat                                                                                                                                                                                                               ​|Ministerstvo pro místní rozvoj ​                                |UV č.86 A+ZoISVS365 A   ​|Kladné stanovisko|07.05.2020 ​                   |                       ​+|Systém sběru a analytiky dat                                                                                                                                                                                                               ​|Ministerstvo pro místní rozvoj ​                                |UV č.86 A+ZoISVS365 A   ​|Kladné stanovisko|07.05.2020 ​                   | {{ :​dokumenty:​17-formular_a_zadost_o_stanovisko_oha.pdf |}}                    ​
-|Vývoj a technická podpora aplikace eSAT                                                                                                                                                                                                    |Generální ředitelství cel                                      |UV č.86 B1              |Kladné stanovisko|07.05.2020 ​                   |                       ​+|Vývoj a technická podpora aplikace eSAT                                                                                                                                                                                                    |Generální ředitelství cel                                      |UV č.86 B1              |Kladné stanovisko|07.05.2020 ​                   | {{ :​dokumenty:​18-b1_20_esat.pdf |}}                    ​
-|GMS – Guarantee Management System ​                                                                                                                                                                                                         |Generální ředitelství cel                                      |UV č.86 B1              |Kladné stanovisko|07.05.2020 ​                   |                       ​+|GMS – Guarantee Management System ​                                                                                                                                                                                                         |Generální ředitelství cel                                      |UV č.86 B1              |Kladné stanovisko|07.05.2020 ​                   | {{ :​dokumenty:​19-b1_20_zadost_oha_gms.docx |}}                    ​
-|Zajištění servisní podpory IS MOSS, MS Sharepoint a BI/​DWH ​                                                                                                                                                                                ​|Český telekomunikační úřad ​                                    |UV č.86 B1+ZoISVS365 B1 |Kladné stanovisko|11.05.2020 ​                   |                       ​+|Zajištění servisní podpory IS MOSS, MS Sharepoint a BI/​DWH ​                                                                                                                                                                                ​|Český telekomunikační úřad ​                                    |UV č.86 B1+ZoISVS365 B1 |Kladné stanovisko|11.05.2020 ​                   | {{ :​dokumenty:​20-formular_haeg_b1_v6_0_4a_20200429_ctu_v2.docx |}}                    ​
-|Obměna nepodporovaného HW ve WAN MPSV – etapa 2020                                                                                                                                                                                         ​|Ministerstvo práce a sociálních věcí ​                          |UV č.86 C+ZoISVS365 C   ​|Kladné stanovisko|15.05.2020 ​                   |                       ​+|Obměna nepodporovaného HW ve WAN MPSV – etapa 2020                                                                                                                                                                                         ​|Ministerstvo práce a sociálních věcí ​                          |UV č.86 C+ZoISVS365 C   ​|Kladné stanovisko|15.05.2020 ​                   | {{ :​dokumenty:​21-3_formular_haeg_c_mpsv_rozvoj_ksi_obmena_hw.docx |}}                    ​
-|Rozvoj aplikace ASEO                                                                                                                                                                                                                       ​|Generální ředitelství cel                                      |UV č.86 B1+ZoISVS365 B1 |Kladné stanovisko|20.05.2020 ​                   |                       ​+|Rozvoj aplikace ASEO                                                                                                                                                                                                                       ​|Generální ředitelství cel                                      |UV č.86 B1+ZoISVS365 B1 |Kladné stanovisko|20.05.2020 ​                   | {{ :​dokumenty:​22-b1_20_aseo.pdf |}}                    ​
-|Vývoj aplikace COPIS (Anti-Counterfiet and Anti-Piracy System) ​                                                                                                                                                                            ​|Generální ředitelství cel                                      |UV č.86 B1+ZoISVS365 B1 |Kladné stanovisko|20.05.2020 ​                   |                       ​+|Vývoj aplikace COPIS (Anti-Counterfiet and Anti-Piracy System) ​                                                                                                                                                                            ​|Generální ředitelství cel                                      |UV č.86 B1+ZoISVS365 B1 |Kladné stanovisko|20.05.2020 ​                   | {{ :​dokumenty:​23-b1_20_copis.pdf |}}                    ​
-|cPortál ​                                                                                                                                                                                                                                   |Generální ředitelství cel                                      |UV č.86 B1+ZoISVS365 B1 |Kladné stanovisko|20.05.2020 ​                   |                       ​+|cPortál ​                                                                                                                                                                                                                                   |Generální ředitelství cel                                      |UV č.86 B1+ZoISVS365 B1 |Kladné stanovisko|20.05.2020 ​                   | {{ :​dokumenty:​24-b1_20_cportal.pdf |}}                    ​
-|Rozvoj systému SINGLE WINDOW ​                                                                                                                                                                                                              ​|Generální ředitelství cel                                      |UV č.86 B1+ZoISVS365 B1 |Kladné stanovisko|20.05.2020 ​                   |                       ​+|Rozvoj systému SINGLE WINDOW ​                                                                                                                                                                                                              ​|Generální ředitelství cel                                      |UV č.86 B1+ZoISVS365 B1 |Kladné stanovisko|20.05.2020 ​                   | {{ :​dokumenty:​25-b1_20_sinwin.pdf |}}                    ​
-|Informační systém mezinárodní ochrany (IS AZYL III)                                                                                                                                                                                        |Ministerstvo vnitra ​                                           |UV č.86 A+ZoISVS365 A   ​|Kladné stanovisko|28.05.2020 ​                   |                       ​+|Informační systém mezinárodní ochrany (IS AZYL III)                                                                                                                                                                                        |Ministerstvo vnitra ​                                           |UV č.86 A+ZoISVS365 A   ​|Kladné stanovisko|28.05.2020 ​                   | {{ :​dokumenty:​26-formular_haeg_a_v6-0-5_-_final.docx |}}                    ​
-|Zprovoznění e-podatelny ČBÚ                                                                                                                                                                                                                |Český báňský úřad ​                                             |UV č.86 A+ZoISVS365 A   ​|Kladné stanovisko|30.06.2020 ​                   |                       ​+|Zprovoznění e-podatelny ČBÚ                                                                                                                                                                                                                |Český báňský úřad ​                                             |UV č.86 A+ZoISVS365 A   ​|Kladné stanovisko|30.06.2020 ​                   | {{ :​dokumenty:​27-formular_a_v4_07_10_20.docx |}}                    ​
-|Poskytnutí oprávnění k užití počítačových programů SAP a poskytování služeb maintenance II                                                                                                                                                 ​|Ministerstvo práce a sociálních věcí ​                          |UV č.86 C               ​|Kladné stanovisko|03.07.2020 ​                   |                       ​+|Poskytnutí oprávnění k užití počítačových programů SAP a poskytování služeb maintenance II                                                                                                                                                 ​|Ministerstvo práce a sociálních věcí ​                          |UV č.86 C               ​|Kladné stanovisko|03.07.2020 ​                   | {{ :​dokumenty:​28-formular_haeg_c_mpsv_licence_sap_v2.docx |}}                    ​
-|Rozvoj Portálu veřejné správy v roce 2020                                                                                                                                                                                                  |Ministerstvo vnitra ​                                           |UV č.86 B2+ZoISVS365 B2 |Kladné stanovisko|17.07.2020 ​                   |                       ​+|Rozvoj Portálu veřejné správy v roce 2020                                                                                                                                                                                                  |Ministerstvo vnitra ​                                           |UV č.86 B2+ZoISVS365 B2 |Kladné stanovisko|17.07.2020 ​                   | {{ :​dokumenty:​29-formular_haeg_b2_v6-0-4a_-_20200429_v4.0.pdf |}}                    ​
-|Informační systém pro vedení a zpracování správních řízení (SŘDLP) ​                                                                                                                                                                        ​|Státní ústav pro kontrolu léčiv ​                               |UV č.86 A+ZoISVS365 A   ​|Kladné stanovisko|29.07.2020 ​                   |                       ​+|Informační systém pro vedení a zpracování správních řízení (SŘDLP) ​                                                                                                                                                                        ​|Státní ústav pro kontrolu léčiv ​                               |UV č.86 A+ZoISVS365 A   ​|Kladné stanovisko|29.07.2020 ​                   | {{ :​dokumenty:​30-zadost_sukl_a_is_srdlp_v7a.pdf |}}                    ​
-|Digitální technická mapa Kraje Vysočina ​                                                                                                                                                                                                   |Kraj Vysočina ​                                                 |ZoISVS365 A             ​|Kladné stanovisko|28.08.2020 ​                   |                       ​+|Digitální technická mapa Kraje Vysočina ​                                                                                                                                                                                                   |Kraj Vysočina ​                                                 |ZoISVS365 A             ​|Kladné stanovisko|28.08.2020 ​                   | {{ :​dokumenty:​31-dtm_kraje_vyso_ina_stanoviskooha.docx |}}                    ​
-|Vybudování informačního systému Digitální technické mapy kraje                                                                                                                                                                             ​|Pardubický kraj                                                |ZoISVS365 A             ​|Kladné stanovisko|31.08.2020 ​                   |                       ​+|Vybudování informačního systému Digitální technické mapy kraje                                                                                                                                                                             ​|Pardubický kraj                                                |ZoISVS365 A             ​|Kladné stanovisko|31.08.2020 ​                   | {{ :​dokumenty:​32-pa_formular_haeg_a_v6_0_4av16_fin.docx |}}                    ​
-|Rozvoj agendových systémů CS ČR                                                                                                                                                                                                            |Generální ředitelství cel                                      |UV č.86 B1+ZoISVS365 B1 |Kladné stanovisko|07.09.2020 ​                   |                       ​+|Rozvoj agendových systémů CS ČR                                                                                                                                                                                                            |Generální ředitelství cel                                      |UV č.86 B1+ZoISVS365 B1 |Kladné stanovisko|07.09.2020 ​                   | {{ :​dokumenty:​33-b1_20_agendove_systemy.pdf |}}                    ​
-|Finanční systémy ​                                                                                                                                                                                                                          ​|Generální ředitelství cel                                      |UV č.86 B1+ZoISVS365 B1 |Kladné stanovisko|07.09.2020 ​                   |                       ​+|Finanční systémy ​                                                                                                                                                                                                                          ​|Generální ředitelství cel                                      |UV č.86 B1+ZoISVS365 B1 |Kladné stanovisko|07.09.2020 ​                   | {{ :​dokumenty:​34-b1_20_financnisystemy.docx |}}                    ​
-|IS DMVS                                                                                                                                                                                                                                    |Český úřad zeměměřický a katastrální ​                          |UV č.86 A+ZoISVS365 A   ​|Kladné stanovisko|15.09.2020 ​                   |                       ​+|IS DMVS                                                                                                                                                                                                                                    |Český úřad zeměměřický a katastrální ​                          |UV č.86 A+ZoISVS365 A   ​|Kladné stanovisko|15.09.2020 ​                   | {{ :​dokumenty:​35-formular_haeg_a_20200911_final.docx |}}                    ​
-|Transformace a vývoj, údržba a podpora systému Evidence územně plánovací činnosti (EÚPČ) a Systému stavebně technické prevence (SSTP) ​                                                                                                     |Ústav územního rozvoje ​                                        |UV č.86 A+ZoISVS365 A   ​|Kladné stanovisko|23.09.2020 ​                   |                       ​+|Transformace a vývoj, údržba a podpora systému Evidence územně plánovací činnosti (EÚPČ) a Systému stavebně technické prevence (SSTP) ​                                                                                                     |Ústav územního rozvoje ​                                        |UV č.86 A+ZoISVS365 A   ​|Kladné stanovisko|23.09.2020 ​                   | {{ :​dokumenty:​36-2020_607_uur_pril_1_formular_haeg_a_v6_0_4a_sstpaeupc_uur_20201113.docx |}}                    ​
-|Rozvoj a údržba informačního systému Document management systém ČÚZK v letech 2021 – 2025                                                                                                                                                  |Český úřad zeměměřický a katastrální ​                          |UV č.86 A+ZoISVS365 A   ​|Kladné stanovisko|09.10.2020 ​                   |                       ​+|Rozvoj a údržba informačního systému Document management systém ČÚZK v letech 2021 – 2025                                                                                                                                                  |Český úřad zeměměřický a katastrální ​                          |UV č.86 A+ZoISVS365 A   ​|Kladné stanovisko|09.10.2020 ​                   | {{ :​dokumenty:​37-dms_20200902_formular_haeg_a_v6_0_4_v2.docx |}}                    ​
-|Vybudování informačního systému Digitální technické mapy kraje                                                                                                                                                                             ​|Jihočeský kraj                                                 ​|ZoISVS365 A             ​|Kladné stanovisko|11.11.2020 ​                   |                       ​+|Vybudování informačního systému Digitální technické mapy kraje                                                                                                                                                                             ​|Jihočeský kraj                                                 ​|ZoISVS365 A             ​|Kladné stanovisko|11.11.2020 ​                   | {{ :​dokumenty:​38-jikr_formular_haeg_a_v6_0_4_v06.docx |}}                    ​
-|Vybudování informačního systému Digitální technické mapy kraje                                                                                                                                                                             ​|Ústecký kraj                                                   ​|ZoISVS365 A             ​|Kladné stanovisko|25.11.2020 ​                   |                       ​+|Vybudování informačního systému Digitální technické mapy kraje                                                                                                                                                                             ​|Ústecký kraj                                                   ​|ZoISVS365 A             ​|Kladné stanovisko|25.11.2020 ​                   | {{ :​dokumenty:​39-uskr_formular_haeg_a_v6_0_4_v07.pdf |}}                    ​
-|Provoz a rozvoj systému HNVO od 03/​2021 ​                                                                                                                                                                                                   |Ministerstvo životního prostředí ​                              |UV č.86 A+ZoISVS365 A   ​|Kladné stanovisko|25.11.2020 ​                   |                       ​+|Provoz a rozvoj systému HNVO od 03/​2021 ​                                                                                                                                                                                                   |Ministerstvo životního prostředí ​                              |UV č.86 A+ZoISVS365 A   ​|Kladné stanovisko|25.11.2020 ​                   | {{ :​dokumenty:​40-formular_haeg_a_v6_0_4_hnvo_final20201214.docx |}}                    ​
-|Digitální technická mapa Královéhradeckého kraje                                                                                                                                                                                           ​|Královéhradecký kraj                                           ​|ZoISVS365 A             ​|Kladné stanovisko|30.11.2020 ​                   |                       ​+|Digitální technická mapa Královéhradeckého kraje                                                                                                                                                                                           ​|Královéhradecký kraj                                           ​|ZoISVS365 A             ​|Kladné stanovisko|30.11.2020 ​                   | {{ :​dokumenty:​41-krkr_formular_haeg_a_v6_0_4_v05.docx |}}                    ​
-|Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji                                                                                                                                                                                              |Zlínský kraj                                                   ​|ZoISVS365 A             ​|Kladné stanovisko|07.12.2020 ​                   |                       ​+|Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji                                                                                                                                                                                              |Zlínský kraj                                                   ​|ZoISVS365 A             ​|Kladné stanovisko|07.12.2020 ​                   | {{ :​dokumenty:​42-priloha_1_formular_haeg_dtmcrvezk.docx |}}                    ​
-|Zajištění celoplošné dostupnosti vybraných a zabezpečených zdravotnických dat z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze oprávněným zdravotnickým subjektům i pacientům, spojené s technologickou připraveností vazby na další projekty eHealth|Všeobecná fakultní nemocnice v Praze                           |UV č.86 A               ​|Kladné stanovisko|11.12.2020 ​                   |                       ​+|Zajištění celoplošné dostupnosti vybraných a zabezpečených zdravotnických dat z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze oprávněným zdravotnickým subjektům i pacientům, spojené s technologickou připraveností vazby na další projekty eHealth|Všeobecná fakultní nemocnice v Praze                           |UV č.86 A               ​|Kladné stanovisko|11.12.2020 ​                   | {{ :​dokumenty:​43-formular_zadosti_o_stanovisko_haeg_a_5_0_v10.docx |}}                    ​
-|Digitální technická mapa železnice (DTMŽ) ​                                                                                                                                                                                                 |Správa železnic ​                                               |UV č.86 A               ​|Kladné stanovisko|04.01.2021 ​                   |                       ​+|Digitální technická mapa železnice (DTMŽ) ​                                                                                                                                                                                                 |Správa železnic ​                                               |UV č.86 A               ​|Kladné stanovisko|04.01.2021 ​                   | {{ :​dokumenty:​44-1_formular_zadosti_20210122_cistopis.pdf |}}                    ​
-|Vybudování informačního systému Digitální technické mapy kraje                                                                                                                                                                             ​|Středočeský kraj                                               ​|ZoISVS365 A             ​|Kladné stanovisko|08.01.2021 ​                   |                       ​+|Vybudování informačního systému Digitální technické mapy kraje                                                                                                                                                                             ​|Středočeský kraj                                               ​|ZoISVS365 A             ​|Kladné stanovisko|08.01.2021 ​                   | {{ :​dokumenty:​45-priloha_c_3_stkr_formular_haeg_a_v6_0_4_v1_final.docx |}}                    ​
-|Vybudování informačního systému Digitální technické mapy kraje                                                                                                                                                                             ​|Olomoucký kraj                                                 ​|ZoISVS365 A             ​|Kladné stanovisko|03.03.2021 ​                   |                       ​+|Vybudování informačního systému Digitální technické mapy kraje                                                                                                                                                                             ​|Olomoucký kraj                                                 ​|ZoISVS365 A             ​|Kladné stanovisko|03.03.2021 ​                   | {{ :​dokumenty:​46-olkr_formular_haeg_a_v6_0_4_v06.pdf |}}                    ​
-|Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen „SPP ÚSC“) ​                                                                                                                                    ​|Ministerstvo vnitra ​                                           |UV č.86 A+ZoISVS365 A   ​|Kladné stanovisko|25.03.2021 ​                   |                       ​+|Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen „SPP ÚSC“) ​                                                                                                                                    ​|Ministerstvo vnitra ​                                           |UV č.86 A+ZoISVS365 A   ​|Kladné stanovisko|25.03.2021 ​                   | {{ :​dokumenty:​47-formular_spp_-_18-03-2021_odk_oeg_revoha_fin.pdf |}}                    ​
-|Rozvoj Portálu veřejné správy v roce 2021                                                                                                                                                                                                  |Ministerstvo vnitra ​                                           |UV č.86 B2+ZoISVS365 B2 |Kladné stanovisko|15.04.2021 ​                   |                       ​+|Rozvoj Portálu veřejné správy v roce 2021                                                                                                                                                                                                  |Ministerstvo vnitra ​                                           |UV č.86 B2+ZoISVS365 B2 |Kladné stanovisko|15.04.2021 ​                   | {{ :​dokumenty:​48-1_formular_haeg_b2_v7-0_-_pvs_2021_20210311_v2.pdf |}}                    ​
-|Vznik a rozvoj IS DTM pro efektivnější správu majetku PKÚ s.p.                                                                                                                                                                             ​|Palivový kombinát Ústí, státní podnik ​                         |UV č.86 A               ​|Kladné stanovisko|19.04.2021 ​                   |                       ​+|Vznik a rozvoj IS DTM pro efektivnější správu majetku PKÚ s.p.                                                                                                                                                                             ​|Palivový kombinát Ústí, státní podnik ​                         |UV č.86 A               ​|Kladné stanovisko|19.04.2021 ​                   | {{ :​dokumenty:​49-pku_uskr_formular_haeg_a_v6_0_4_v07_4_1_.pdf |}}                    ​
-|Výstavba modulu Drony (součást IS ÚCL)                                                                                                                                                                                                     ​|Úřad pro civilní letectví ​                                     |UV č.86 A+ZoISVS365 A   ​|Kladné stanovisko|25.04.2021 ​                   |                       ​+|Výstavba modulu Drony (součást IS ÚCL)                                                                                                                                                                                                     ​|Úřad pro civilní letectví ​                                     |UV č.86 A+ZoISVS365 A   ​|Kladné stanovisko|25.04.2021 ​                   | {{ :​dokumenty:​50-formular_haeg_a_v6_0_4_20200221_ucl_final.docx |}}                    ​
-|Informační portál pro cizince (dále rovněž jako „IP“) ​                                                                                                                                                                                     |Ministerstvo vnitra ​                                           |UV č.86 A+ZoISVS365 A   ​|Kladné stanovisko|29.04.2021 ​                   |                       ​+|Informační portál pro cizince (dále rovněž jako „IP“) ​                                                                                                                                                                                     |Ministerstvo vnitra ​                                           |UV č.86 A+ZoISVS365 A   ​|Kladné stanovisko|29.04.2021 ​                   | {{ :​dokumenty:​51-oamp_formular_haeg_a_v7-0_-_20210311_ip_final_pripominky.pdf |}}                    ​
-|Zajištění licencí AEM Forms 2021 - 2025                                                                                                                                                                                                    |Ministerstvo spravedlnosti ​                                    |UV č.86 C               ​|Kladné stanovisko|03.05.2021 ​                   |                       ​+|Zajištění licencí AEM Forms 2021 - 2025                                                                                                                                                                                                    |Ministerstvo spravedlnosti ​                                    |UV č.86 C               ​|Kladné stanovisko|03.05.2021 ​                   | {{ :​dokumenty:​52-21_2021_oasi_sp_1_1.docx |}}                    ​
-|Nákup rozšiřujících licencí pro Centrální ServiceDesk NIPEZ (Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek) ​                                                                                                          ​|Ministerstvo pro místní rozvoj ​                                |UV č.86 C+ZoISVS365 C   ​|Kladné stanovisko|26.05.2021 ​                   |                       ​+|Nákup rozšiřujících licencí pro Centrální ServiceDesk NIPEZ (Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek) ​                                                                                                          ​|Ministerstvo pro místní rozvoj ​                                |UV č.86 C+ZoISVS365 C   ​|Kladné stanovisko|26.05.2021 ​                   | {{ :​dokumenty:​53-formular_c_mmr_csd.pdf |}}                    ​
-|Podpora a úpravy AIS SE na období 2021 - 2025                                                                                                                                                                                              |Ministerstvo vnitra ​                                           |UV č.86 B1+ZoISVS365 B1 |Kladné stanovisko|01.06.2021 ​                   |                       ​+|Podpora a úpravy AIS SE na období 2021 - 2025                                                                                                                                                                                              |Ministerstvo vnitra ​                                           |UV č.86 B1+ZoISVS365 B1 |Kladné stanovisko|01.06.2021 ​                   | {{ :​dokumenty:​54-formular_haeg_b1_v7-0_-_20210701_ais_se_2021_2025_v08.pdf |}}                    ​
-|Rámcová dohoda na zajištění nezbytné obnovy MPLS sítě a poskytování souvisejících služeb ​                                                                                                                                                  ​|Národní agentura pro komunikační a informační technologie,​ s.p.|UV č.86 B1              |Kladné stanovisko|25.06.2021 ​                   |                       ​+|Rámcová dohoda na zajištění nezbytné obnovy MPLS sítě a poskytování souvisejících služeb ​                                                                                                                                                  ​|Národní agentura pro komunikační a informační technologie,​ s.p.|UV č.86 B1              |Kladné stanovisko|25.06.2021 ​                   | {{ :​dokumenty:​55-nakit_b1_rs_na_obnovu_mpls_site_revize_oha_v5_oha.docx |}}                    ​
-|Rozšiřování Informačního systému Státní plavební správy 2021                                                                                                                                                                               ​|Státní plavební správa ​                                        |UV č.86 A+ZoISVS365 A   ​|Kladné stanovisko|04.08.2021 ​                   |                       ​+|Rozšiřování Informačního systému Státní plavební správy 2021                                                                                                                                                                               ​|Státní plavební správa ​                                        |UV č.86 A+ZoISVS365 A   ​|Kladné stanovisko|04.08.2021 ​                   | {{ :​dokumenty:​56-vyprava_1_priloha_1.docx |}}                    ​
-|Rozvoj Elektronického systému časového zpoplatnění v letech 2021-2024 ​                                                                                                                                                                     |Státní fond dopravní infrastruktury ​                           |UV č.86 B1+ZoISVS365 B1 |Kladné stanovisko|24.08.2021 ​                   |                       ​|+|Rozvoj Elektronického systému časového zpoplatnění v letech 2021-2024 ​                                                                                                                                                                     |Státní fond dopravní infrastruktury ​                           |UV č.86 B1+ZoISVS365 B1 |Kladné stanovisko|24.08.2021 ​                   | {{ :​dokumenty:​57-priloha_020_id_00554865.docx |}}                    ​|