Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
znalostni_baze:prezentace [2022/01/07 15:26]
Tomáš Šedivec
znalostni_baze:prezentace [2022/01/07 19:27] (aktuální)
Tomáš Šedivec
Řádek 136: Řádek 136:
 |Michal Kubáň |michal.kuban[at]mvcr.cz |Ministerstvo vnitra | |Michal Kubáň |michal.kuban[at]mvcr.cz |Ministerstvo vnitra |
 |Michal Pešek |michal.pesek[at]szrcr.cz |Správa základních registrů | |Michal Pešek |michal.pesek[at]szrcr.cz |Správa základních registrů |
-|Michal Rada |michal.rada[at]vzp.cz |Všeobecná zdravotní pojišťovna |+|Michal Rada |michal.rada[at]vzp.cz michal@kancelarmr.cz |Všeobecná zdravotní pojišťovna |
 |Milada Cajthamlová |milada.cajthamlova[at]cuzk.cz |Český úřad zeměměřický a katastrální | |Milada Cajthamlová |milada.cajthamlova[at]cuzk.cz |Český úřad zeměměřický a katastrální |
 |Milan Bílek |milan.bilek[at]mvcr.cz |Ministerstvo vnitra | |Milan Bílek |milan.bilek[at]mvcr.cz |Ministerstvo vnitra |