Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
znalostni_baze:celkovy_dokument [2021/04/23 11:45]
Tomáš Šedivec smazáno
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-<​title>​Veškerý obsah Rozšiřující znalostní báze</​title> ​ 
  
-^Oblast^Proklik na sekci v této stránce^Samostatná stránka^ 
-|Vzor IK OVS|[[znalostni_baze:​celkovy_dokument#​Vzorová informační koncepce OVS|Vzorová informační koncepce OVS]]|[[znalostni_baze:​ik_ovs|Osnova vzorové informační koncepce OVS]]| 
-|Uvedení IK OVS do souladu s IK ČR|[[znalostni_baze:​celkovy_dokument#​Tabulka pro uvedení IK OVS do souladu s IK ČR|Uvedení Informační koncepce OVS do souladu s Informační koncepcí ČR]]|[[znalostni_baze:​soulad_ikovs|Uvedení Informační koncepce OVS do souladu s Informační koncepcí ČR]]| 
-|OCM|[[znalostni_baze:​celkovy_dokument#​Organization change management|Organization change management]]|[[znalostni_baze:​ocm|Organization change management]]| 
-|Centrální nákup státu ICT produktů|[[znalostni_baze:​celkovy_dokument#​Centrální nákup státu ICT produktů|Centrální nákup státu ICT produktů]]|[[znalostni_baze:​centralni_nakup_ict|Centrální nákup státu ICT produktů]]| 
-|Přepisu znaků do podoby v ISVS|[[znalostni_baze:​celkovy_dokument#​Přepisu znaků do podoby, ve které se zobrazují v informačních systémech veřejné správy|Přepisu znaků do podoby, ve které se zobrazují v informačních systémech veřejné správy]]|[[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2006-594|Přepisu znaků do podoby, ve které se zobrazují v informačních systémech veřejné správy]]| 
-|Seznam agend VS|[[znalostni_baze:​celkovy_dokument#​Seznam agend veřejné správy dle registru RPP|Seznam agend veřejné správy dle registru RPP]]|[[znalostni_baze:​seznam_agend|Seznam agend veřejné správy dle registru RPP]]| 
-|Veřejná moc VS veřejná správa|[[znalostni_baze:​celkovy_dokument#​verejna moc vs verejna sprava|Veřejná moc VS veřejná správa]]|[[znalostni_baze:​verejna_moc_sprava|Veřejná moc VS veřejná správa]]| 
-|Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace|[[znalostni_baze:​celkovy_dokument#​Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace|Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace]]|[[znalostni_baze:​metodika_sluzeb_vs|Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace]]| 
-|Seznam záměrů Digitálního Česka|[[znalostni_baze:​celkovy_dokument#​Seznam záměrů digitálního Česka|Seznam záměrů digitálního Česka]]|[[znalostni_baze:​seznam_zameru_dc|Seznam záměrů digitálního Česka]]| 
-|Metodický pokyn k řízení záměru (projektu) IT/ICT pro digitální zmocněnce Ústředními správní úřady|[[znalostni_baze:​celkovy_dokument#​Metodický pokyn k řízení záměru IT/​ICT|Metodický pokyn k řízení záměru IT/​ICT]]|[[znalostni_baze:​metodicky_pokyn_vlakno_ict|Metodický pokyn k řízení záměru IT/ICT]]| 
-|Co je a co není ISVS|[[znalostni_baze:​celkovy_dokument#​Co je a co není ISVS|Co je a co není ISVS]]|[[znalostni_baze:​co_je_neni_isvs|Co je a co není ISVS]]| 
-|Metodické materiály k řízení rizik|[[znalostni_baze:​celkovy_dokument#​Metodické materiály k řízení rizik|Metodické materiály k řízení rizik]]|[[znalostni_baze:​rizika|Metodické materiály k řízení rizik]]| 
-|Klasifikace modelů, pohledů a prvků|[[znalostni_baze:​celkovy_dokument#​Klasifikace modelů, pohledů a prvků|Klasifikace modelů, pohledů a prvků]]|[[znalostni_baze:​klasifikace|Klasifikace modelů, pohledů a prvků]]| 
-|Atributy modelů, pohledů a prvků|[[znalostni_baze:​celkovy_dokument#​Atributy modelů, pohledů a prvků|Atributy modelů, pohledů a prvků]]|[[znalostni_baze:​atributy|Atributy modelů, pohledů a prvků]]| 
- 
- 
-===== Vzorová informační koncepce OVS ===== 
- 
-{{page>​znalostni_baze:​ik_ovs}} 
- 
-===== Tabulka pro uvedení IK OVS do souladu s IK ČR ===== 
- 
-{{page>​znalostni_baze:​soulad_ikovs}} 
- 
-===== Organization change management ===== 
- 
-{{page>​znalostni_baze:​ocm}} 
- 
-===== Centrální nákup státu ICT produktů ==== 
- 
-{{page>​znalostni_baze:​centralni_nakup_ict}} 
- 
-===== Přepisu znaků do podoby, ve které se zobrazují v informačních systémech veřejné správy =====  
- 
-Viz [[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2006-594|nařízení vlády 594/2006 Sb.]] 
- 
-===== Seznam agend veřejné správy dle registru RPP =====  
- 
-{{page>​znalostni_baze:​seznam_agend}} 
- 
-===== Veřejná moc VS Veřejná správa ===== 
- 
-{{page>​znalostni_baze:​verejna_moc_sprava}} 
- 
-===== Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace ===== 
- 
-{{page>​znalostni_baze:​metodika_sluzeb_vs}} 
- 
-===== Metodický pokyn k řízení záměru IT/ICT ===== 
- 
-{{page>​znalostni_baze:​metodicky_pokyn_vlakno_ict}} 
- 
-===== Co je a co není ISVS ===== 
- 
-{{page>​znalostni_baze:​co_je_neni_isvs}} 
- 
-===== Metodické materiály k řízení rizik ===== 
- 
-{{page>​znalostni_baze:​rizika}} 
- 
-===== Klasifikace modelů, pohledů a prvků ===== 
- 
-{{page>​znalostni_baze:​klasifikace}} 
- 
-===== Atributy modelů, pohledů a prvků ===== 
- 
-{{page>​znalostni_baze:​atributy}} 
- 
-===== Seznam záměrů digitálního Česka ===== 
- 
-{{page>​znalostni_baze:​seznam_zameru_dc}}