Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady @nap_dokument
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
a samostatné stránce [[nap:integrace_informacnich_systemu|zde]] nebo v rámci části [[nap_dokument:architek... pce.</WRAP> {{section>nap:integrace_informacnich_systemu#pravidla_integrace_informacnich_systemu}} ===== Pravidla pro Portály veřejné správy a soukromoprávníc... y dokumentů je popsán na samostatné stránce [[nap:system_spravy_dokumentu|zde]] nebo v rámci části [[nap_d
Total cost of ownership (Celkové náklady vlastnictví) @znalostni_baze
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
stupnosti a dalších dohodnutých parametrů služby)|System Monitoring | | |::: |::: |System Administration | | |::: |::: |System Problem Management | | |::: |::: |Software Change Management | | |::: |::: |System Service Desk & | | |::: |::: |Incident Management
Popis sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí veřejné správy ČR @nap_dokument
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
dy]]</WRAP> {{section>nap:integrace_informacnich_systemu#popis_integrace_informacnich_systemu}} ===== Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údaj... elky_architektury_jednotlivych_uradu#Pravidla pro System_spravy_dokumentu|Způsoby využívání sdílených služ... blastí jednotlivými úřady]] </WRAP> {{section>nap:system_spravy_dokumentu#popis_systemu_spravy_dokumentu}}
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
souhrnně nazývané jako [[https://archi.gov.cz/nap:system_spravy_dokumentu#popis_systemu_spravy_dokumentu|správa dokumentů]], jsou vykonávány v rámci spisové služb... .mvcr.cz/clanek/narodni-standard-pro-elektronicke-systemy-spisove-sluzby.aspx|národní standard pro eSSL]]. Nepřehlédněte ani [[https://archi.gov.cz/nap:system_spravy_dokumentu#pravidla_pro_system_spravy_dokum
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
| | ::: |System software |Systémový software | ... vior (ArchiMate).\\ \\ A person, organization, or system that has one or more roles that initiates or inte... ) An application is a deployed and operational IT system that supports business functions and services. Ap... ed elements of a business service. An information system service may deliver or support part or all of one
Slovník pojmů eGovernmentu
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
se. |"The fundamental concepts or properties of a system in its environment embodied in its elements, rela... SMF Czech Republic, o.s., |  | |** ** |Benchmark |Systematický proces porovnávání a měření produktů nebo p... ýkonů a hledání nejlepších řešení prostřednictvím systematického porovnávání s výkonem ostatních, jde o sd... chnologií vytvořený organizací ISACA (Information Systems Audit and Control Association) a ITGI (IT Govern
Informační koncepce ČR
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
em je v těchto právních předpisech konsolidovat a systematizovat řízení, správu a rozvoj služeb eGovernmen... |**Systemizace expertních profesí** | Návrh změn systemizace a katalogizace ICT profesí a profesí podílej... ní manažeři).\\ \\ Součástí cíle je doplnění typů systemizovaných míst, doplnění chybějících expertních pr
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
ěr - X (Organizační změny) | |[[:ikcr#dilci_cil_17system_zapojeni_verejnosti_a_subjektu_do_zlepsovani_eg_s... ová infrastruktura) | |[[:ikcr#dilci_cil_36rozvoj_systemu_elektronicke_identifikace_eid|03.06 Rozvoj systé... VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ || |[[:ikcr#dilci_cil_41upravy_systemizace_a_katalogizace_profesi_v_it_a_dpl|04.01 Úprava systemizace a katalogizace profesí v IT a DPL]] |OVM nav
Úvod @nap_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
h_uzivatelu_udaju|Portálová řešení OVS]] \\ [[nap:system_spravy_dokumentu|Spisová služba]]| |[[:ikcr#Archi... ený datový fond]] \\ [[nap:integrace_informacnich_systemu|Integrace informačních systémů]]| |[[:ikcr#Archi... |Pseudonymizace]] \\ [[nap:integrace_informacnich_systemu|Integrace informačních systémů]]| |[[:ikcr#Archi... ený datový fond]] \\ [[nap:integrace_informacnich_systemu|Integrace informačních systémů]]| |[[:ikcr#Archi
Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
dově. Je potřeba dokončit již rozpracovaný Design System (metodika designu UX/UI), dotáhnout jej do podoby... celky nebo jeho části zabezpečující cílevědomou a systematickou informační činnost pro účely výkonu veřejn... | |**Pravidlo** |**Portály systematicky řeší jednotlivé principy technického SEO.**... lužby přitom mohou být relevantní pro obě sekce. Systemizace rolí pro jednotlivé účely je velká úloha a j
Systémy správy dokumentů @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
.mvcr.cz/clanek/narodni-standard-pro-elektronicke-systemy-spisove-sluzby.aspx|národní standard pro eSSL.]]... ní do archivu nebo okamžiku vyřazení a zničení je systematicky evidována jakákoliv operace týkající se evi... ntů je u veřejnoprávních původců zajištěna řádnou systematickou evidencí dokumentů v určených systémech, k... rokázání věrohodnosti původu je zcela dostačující systematická evidence a transakční protokol. Výše uve
NAP: Celky podle vrstev a využití @nap_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
né s právním řádem a legislativou===== {{page>nap:systemy_sluzby_spojene_pravnim_radem_legislativou}}systemy_sluzby_spojene_pravnim_radem_legislativou =====Agendo... to}} =====Systém správy dokumentů===== {{page>nap:system_spravy_dokumentu}} =====Přístupnost informací====... systémů ===== {{page>nap:integrace_informacnich_systemu}} =====Portály veřejné správy a soukromoprávních
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
vlastně služeb jako takových lze využít kombinací systematických pohledů ITIL v5 a NAR (resp. TOGAF(( Náro... ručení. Za pomoci jednotlivých managementů nabízí systematický přístup k nalézání, plánování, dodávce a po... gl. Architecture Development Method.)) pak zavádí systematický přístup k řízení architektury služby jako t... tps://www.nbu.cz/download/bezpecnost-informacnich-systemu/DokumentaceIS-vzor.pdf|metodiku vydanou NÚKIB]],
Vzorové žádosti a formuláře z procesu posuzování ICT projektů/záměrů OHA @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
| |GMS – Guarantee Management System ... aplikace COPIS (Anti-Counterfiet and Anti-Piracy System) ... | {{ dokumenty-vzory:33-b1_20_agendove_systemy.pdf |}} | |Finanční systémy
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
celek nebo jeho část zabezpečující cílevědomou a systematickou informační činnost. Každý informační systé... celek nebo jeho část zabezpečující cílevědomou a systematickou informační činnost pro účely výkonu veřejn... celek nebo jeho část zabezpečující cílevědomou a systematickou informační činnost pro účely výkonu veřejn
Centrální nákupy státu ICT produktů @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přehledy klíčových povinností při řízení ICT VS @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Bezpečnost elektronické identity @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Formatting Syntax @wiki
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodické doporučení ke ztotožňování fyzických osob u SPUÚ @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Elektronická fakturace @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Formulářový agendový informační systém @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém datových schránek @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotné obslužné kanály úředníků @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Implementace povinností dle zákona o právu na digitální služby @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém Evidence obyvatel @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úplné elektronické podání @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Veřejný datový fond @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
DokuWiki @wiki
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs2 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický rámec @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Editorské agendové informační systémy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava: