Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
e vnímán jako celý funkční celek obsahující Front-end (logika zobrazující chování směrem ke klientovi) i Back-end (logika realizující chování systému a vnitřní i ... ckým manuálem MVČR]]. Dále je potřeba formulářový engine, který umožní nejen předvyplnit veškeré státu... užby se řídí vlastními specifickými pravidly!**</wrap> {{tag>"Tematická oblast" Portály "Front-end"}}
Výstupy z jednání pracovních skupin, prezentace a výsledky připomínkových řízení @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
astrální | |Jakub Forman |jakub.forman[at]eru.cz |Energetický regulační úřad | |Jakub Malina |jakub.ma... vnitra | |Richard Tesař |richard.tesar[at]eru.cz |Energetický regulační úřad | |Silvia Hendrychová |Si
Total cost of ownership (Celkové náklady vlastnictví) @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
provozní režie (například náklady na elektrickou energii, vytápění a chlazení datových center, datovo
Často kladené dotazy (FAQ)
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
du v notaci ArchiMate 3.1 buď svůj stávající EAM (Enterprise Architecture Management) nástroj nebo vyu
Seznam digitálních zmocněnců @ikcr
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
vé a televizní vysílání |**Zdeněk Doležal** |  | |Energetický regulační úřad |**Ing. Richard Tesař** |