Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Výstupy z jednání pracovních skupin, prezentace a výsledky připomínkových řízení @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
é praxe - GFŘ \\ 5. Vyhláška o dlouhodobém řízení ISVS \\ 6. Otázky a nejasnosti členů pracovní skupiny ... u do katalogu \\ 3. Vyhláška o dlouhodobém řízení ISVS \\ 4. Změny v Národní architektuře eGovernmentu \
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
und 100%> {{anchor:data}} ===Strukturovaná data v ISVS, datové fondy a jejich sdílení=== Každý informačn... e IS v [[https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/verejne/isvs/zobrazeni-isvs|rejstříku ISVS]], [[https://rpp-ais.egon.gov.cz/gen/agendy-detail/|vedení aktuálních informací o agendě
Uvítání a obsah webu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
b|:uvod_klicove_oblasti#data|Strukturovaná data v ISVS, datové fondy a jejich sdílení]], [[+tab|:uvod_kl
Rychlá navigace
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
[[:uvod_klicove_oblasti#data|Strukturovaná data v ISVS, datové fondy a jejich sdílení]] *[[:uvod_klic
Vzorové žádosti a formuláře z procesu posuzování ICT projektů/záměrů OHA @znalostni_baze
44 - počet výskytů, Poslední úprava:
ntrálního systému řízení správy identit - IDM | ZoISVS365 A| Kladné Stanovisko | 1. 4. 2021 | {{ :dokume... |UV č.889 A+ZoISVS365 A |Kladné stanovisko|23.01.2018 ... |UV č.889 B1+ZoISVS365 B1|Kladné stanovisko|07.11.2018 ... |UV č.889 B2+ZoISVS365 B2|Kladné stanovisko|02.04.2019
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
zajišťuje | | Publikátor (poskytovatel)| Správce ISVS, ze kterého se poskytují údaje| Služby publikujíc
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
ikací a výběrem služeb * Portál SPUU nemusí být ISVS * Klienti se připojující přes [[nap:nia|NIA]] j... Pro potřeby doptání se dalších údajů, musí využít ISVS (možno i jiného OVS vykonávající danou agendu), k
Splnění zákonných povinností orgánu veřejné správy podle zákona o informačních systémech veřejné správy @znalostni_baze
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
|§ 4 odst. 1 písm. c) |Tvorba a úrdžba ISVS |Ministerstvo ve spolupráci s orgány ... |§ 4 odst. 1 písm. d) |Tvorba a úrdžba ISVS |Ministerstvo ve spolupráci s orgány ... |§5 odst. 1 |Tvorba a úrdžba ISVS |Orgán veřejné správy ... |§ 5 odst. 2 písm. d |Tvorba a úrdžba ISVS |Orgán veřejné správy
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
y řízení útvarů informatiky OVS a životního cyklu ISVS. Uvedené zásady představují minimální povinné pře... matiky, ale i řízení životního cyklu jednotlivých ISVS spravovaných úřadem. Popisy jednotlivých metod se... ocesu/agendě existuje vazba na příslušné aplikace ISVS (a/nebo provozní systémy), které proces podporují... za zlepšování, napříč všemi podpůrnými IS. Každý ISVS (nebo provozní systém) má definovaného garanta/sp
Veřejný datový fond @nap
27 - počet výskytů, Poslední úprava:
00 Sb. o informačních systémech veřejné správy (ZoISVS)]]. Základním pojmem je údaj vedený nebo vytváře... . o) [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-365|ZoISVS]] rozumí umožnění přístupu k daným datům prostřed... e evidované orgány veřejné správy ve spravovaných ISVS musí být zveřejňovány jako [[nap:otevrena_data|ot... y|ZR]]. Dále tedy v textu hovoříme o publikujícím ISVS, ale vždy je tím myšleno publikující AIS či [[nap
Otevřená data @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
í. ====Publikace otevřených dat==== ===Příprava ISVS pro export otevřených dat=== Zásadní je zajištěn
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
ústředních orgánů. Technický správce **jednoho** ISVS musí být podpořen vedoucím ICT útvaru úřadu. - ... ení ICT úřadu musí být respektován životní cyklus ISVS (funkčního celku) na všech jeho vrstvách, jak byz... v roli klientů ICT, jsou věcnými správci aplikace ISVS a poskytují ICT útvaru jako technickému správci v... ytovatele ICT služeb a technického správce řešení ISVS dělí minimálně na tři základní nezaměnitelné celk
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
řistupovat k informačním systémům veřejné správy (ISVS) pouze prostřednictvím KIVS/CMS. ==== Pohled na ... tuálním znění, zavedl povinnost publikovat služby ISVS jednotlivým uživatelům prostřednictvím Centrálníh... lehlivý přístup k aplikačním službám jednotlivých ISVS * Bezpečnou a spolehlivou publikaci aplikačních služeb jednotlivých ISVS * Bezpečný přístup do internetu * Bezpečný př
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
povinnost se vztahuje i na čtenáře, potažmo každý ISVS dle vyhlášek k zákonu 365/2000 Sb., především vyh... ny a neřízeně a nekoncepčně rozšiřovány v různých ISVS. Pokud pro interpretaci údajů získaných z PPDF po... rávy také zajištění, aby připojení pro relevantní ISVS nebylo jen čtenářského typu (čerpání údajů), ale ... řistupovat k informačním systémům veřejné správy (ISVS) pouze prostřednictvím KIVS/CMS. Komunikace mezi
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
46 - počet výskytů, Poslední úprava:
oucí útvaru informatiky úřadu a techničtí správci ISVS jsou povinni ve spolupráci s jejich věcnými správ... ní čerpá z definice datových položek jednotlivých ISVS, které údaje/data publikují do [[nap:propojeny_da... pravit návrh rozhodnutí v dané věci. Úředník by v ISVS, resp. v AIS měl dostat komplexní nástroj, který ... modelu ==== Informační systémy veřejné správy (ISVS), tak jak je definují jejich agendové nebo jiné z
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační koncepce ČR
32 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendový model veřejné správy @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs4 @playgroud
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs3 @playgroud
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs2 @playgroud
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs1 @playgroud
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrace informačních systémů @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové zákony týkající se eGovernmentu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
153 - počet výskytů, Poslední úprava:
Slovník pojmů eGovernmentu
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonické dokumenty
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
74 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava: