Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Výstupy z jednání pracovních skupin, prezentace a výsledky připomínkových řízení @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
é praxe - GFŘ \\ 5. Vyhláška o dlouhodobém řízení ISVS \\ 6. Otázky a nejasnosti členů pracovní skupiny ... u do katalogu \\ 3. Vyhláška o dlouhodobém řízení ISVS \\ 4. Změny v Národní architektuře eGovernmentu \
Mandáty a zastupování v elektronické komunikaci @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
sifikovaný jako Informační systém veřejné správy (ISVS) využívající referenční rozhraní veřejné správy. ... u práva pro třetí strany, nebo poskytnutí údajů z ISVS třetím stranám (zmocňovací účel). * Činění podá
Rozšiřující znalostní báze Architektury eGovernmentu ČR
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
znalostni_baze:aisp_editace_udaju|editace údajů o ISVS]] * [[znalostni_baze:aisp_editace_opravneni|akt
Práce s klientem veřejné správy na portálu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
mační systémy veřejné správy ohlášeny v rejstříku ISVS a agendy ohlášeny v [[nap:rpp|registru práv a pov
Systémy správy dokumentů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
také připravovaná **vyhláška o dlouhodobém řízení ISVS**. Archiváři by měli mít možnost již při vzniku s
Uvítání a obsah webu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
b|:uvod_klicove_oblasti#data|Strukturovaná data v ISVS, datové fondy a jejich sdílení]], [[+tab|:uvod_kl
Stručný návod na ohlášení nové agendy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
jeho správce/garanta, aby ho doplnil do „Katalogu ISVS“ - postup k tomu je uvedený v [[https://archi.gov
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
zajišťuje | | Publikátor (poskytovatel)| Správce ISVS, ze kterého se poskytují údaje| Služby publikujíc
Informační systém základních registrů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Správce AIS musí mít svůj IS ohlášen v rejstříku ISVS v [[nap:rpp|Registru práv a povinností]] - Mus
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
úřadu *pro externí orgány (OHA) *pro správce ISVS (věcné i technické) *pro členy IT útvarů a doda... ást B: Koncepce architektury úřadu - jaké změny v ISVS realizovat a proč? ====== Odpovídá na otázky CO... 3.6 Vysvětlení cílové architektury jednotlivých ISVS (full stack) ===== 4 Plán realizace změn v arch... čním a komunikačním systémům 2.3 Přehled a karty ISVS 2.4 Tabulky objektů čtyřvrstvé architektury: 2.
Oznámení výkonu agendy orgánem veřejné moci (OVM) a převodu výkonu agendy mezi OVM @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
te se na jeho garanta, aby ho doplnil do Katalogu ISVS. Postup k tomu je uvedený v [[https://www.mvcr.cz... te se na jeho garanta, aby ho doplnil do Katalogu ISVS. Postup k tomu je uvedený v [[https://www.mvcr.cz... te se na jeho garanta, aby ho doplnil do Katalogu ISVS. Postup k tomu je uvedený v [[https://www.mvcr.cz... te se na jeho garanta, aby ho doplnil do Katalogu ISVS. Postup k tomu je uvedený v [[https://www.mvcr.cz
Splnění zákonných povinností orgánu veřejné správy podle zákona o informačních systémech veřejné správy @znalostni_baze
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
|§ 4 odst. 1 písm. c) |Tvorba a úrdžba ISVS |Ministerstvo ve spolupráci s orgány ... |§ 4 odst. 1 písm. d) |Tvorba a úrdžba ISVS |Ministerstvo ve spolupráci s orgány ... |§5 odst. 1 |Tvorba a úrdžba ISVS |Orgán veřejné správy ... |§ 5 odst. 2 písm. d |Tvorba a úrdžba ISVS |Orgán veřejné správy
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
und 100%> {{anchor:data}} ===Strukturovaná data v ISVS, datové fondy a jejich sdílení=== Každý informačn... e IS v [[https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/verejne/isvs/zobrazeni-isvs|rejstříku ISVS]], [[https://rpp-ais.egon.gov.cz/gen/agendy-detail/|vedení aktuálních informací o agendě
Agendy veřejné správy @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
|Název OVS |Ano | |A7884 |7884-2 | |7884-2-5 |Kód ISVS |Ano | |A7884 |7884-5 | |7884-5-1 |Verze IKČR |An... |Název OVS |Ano | |A7884 |7884-6 | |7884-6-3 |Kód ISVS |Ano | |A7884 |7884-7 | |7884-7-1 |Název dokument
Metodický pokyn k řízení záměru (projektu) IT/ICT pro digitální zmocněnce Ústředními správní úřady @znalostni_baze
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
h komponent z evidence včetně vyřazení z evidence ISVS v RPP | ===== Vlákno záměru v celkovém kontextu ... vyřazení. Důležité je zejména vyřazení z evidence ISVS v RPP. ===== Vazby kroků řízení vlákna záměru k ... /rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/|Evidence RPP – agendy, ISVS, oprávnění]] | |- [[https://spcss.archirepo.com/d... v.cz/AISP/|Potřebné úpravy evidence RPP – agendy, ISVS, oprávnění]] |Změna v interní databázi záměrů | |
Slovník pojmů eGovernmentu
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předávání obsahu datového fondu @znalostni_baze
29 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
24 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Veřejný datový fond @nap
25 - počet výskytů, Poslední úprava:
Otevřená data @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační koncepce ČR
32 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendový model veřejné správy @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs4 @playgroud
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs3 @playgroud
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs2 @playgroud
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs1 @playgroud
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrace informačních systémů @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové zákony týkající se eGovernmentu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
149 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonické dokumenty
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
74 - počet výskytů, Poslední úprava: