Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Výstupy z jednání pracovních skupin, prezentace a výsledky připomínkových řízení @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
at]nacr.cz |Národní archiv | |Miloslav Marčan |marcan[at]mpo.cz |Ministerstvo průmyslu a obchodu | |Mir
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
vání a interakce, jakou má popsaný [[nap:portal_obcana|Portál občana]]. ==== Centrální (federující) po... době jsou takovýmito portály pouze [[nap:portal_obcana|Portál veřejné správy a Portál občana (PO a PVS)... její služby. Více je v samostatném [[nap:portal_obcana|funkčním celku]] ==== Agendový portál ==== Age... správy jsou popsána v samostatném [[nap:portal_obcana#pravidla_portalu_obcana_a_portalu_verejne_spravy
Informační systém základních registrů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
římo přistoupit, zprostředkovaně skrze [[portal_obcana|portál občana]] nebo [[univerzalni_kontaktni_mis