Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
edním z hlavních obslužných kanálů je [[https://obcan.portal.gov.cz/prihlaseni|Portál občana]], který j... do portálu [[https://www.mvcr.cz/clanek/portal-obcana.aspx|přihlásit]], musí disponovat tzv. zaručenou... <WRAP group> <WRAP 15% left column> {{:pexels-canva-studio-3194519.jpg?400|}} </WRAP> <WRAP 80% rig
Výstupy z jednání pracovních skupin, prezentace a výsledky připomínkových řízení @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
at]nacr.cz |Národní archiv | |Miloslav Marčan |marcan[at]mpo.cz |Ministerstvo průmyslu a obchodu | |Old