Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

eGovernment cloud @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ne_spravy|CMS/KIVS]] přes OVM (př. [[nap:portal_obcana|Portál občana]]). Pro tento scénář je AIS v eGC
Národní identitní autorita @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
vaný příslušný software.|[[https://info.identitaobcana.cz]]|ANO - eObčanka je zatím jako jediný prostře... užil a přihlásil se jím.|[[https://info.identitaobcana.cz/mep/]]|NE| |**[[nap:nia_id|NIA ID]]**| Jméno ... na Vaše telefonní číslo.|[[https://info.identitaobcana.cz/ups/]]|NE| |**[[nap:nia_1ca|První certifikačn... í seznam je dostupný zde [[https://info.identitaobcana.cz/sep/]]. Podobně jako jsou jiné státy v rámci
Výstupy z jednání pracovních skupin, prezentace a výsledky připomínkových řízení @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
at]nacr.cz |Národní archiv | |Miloslav Marčan |marcan[at]mpo.cz |Ministerstvo průmyslu a obchodu | |Mir
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
vání a interakce, jakou má popsaný [[nap:portal_obcana|Portál občana]]. ==== Centrální (federující) po... době jsou takovýmito portály pouze [[nap:portal_obcana|Portál veřejné správy a Portál občana (PO a PVS)... její služby. Více je v samostatném [[nap:portal_obcana|funkčním celku]] ==== Agendový portál ==== Age... správy jsou popsána v samostatném [[nap:portal_obcana#pravidla_portalu_obcana_a_portalu_verejne_spravy
Informační systém základních registrů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
římo přistoupit, zprostředkovaně skrze [[portal_obcana|portál občana]] nebo [[univerzalni_kontaktni_mis
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
edním z hlavních obslužných kanálů je [[https://obcan.portal.gov.cz/prihlaseni|Portál občana]], který j... do portálu [[https://www.mvcr.cz/clanek/portal-obcana.aspx|přihlásit]], musí disponovat tzv. zaručenou... <WRAP group> <WRAP 15% left column> {{:pexels-canva-studio-3194519.jpg?400|}} </WRAP> <WRAP 80% rig
Bezpečnost elektronické identity @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
řihlašováním pomocí biometriky (otisk prstu nebo scan obličeje / oční duhovky). V nejslabším případě ta
I.CA @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
_a_dorucovani|datové schránky]] či [[nap:portal_obcana|Portálu občana]]. **Více informací**: [[https:/
eObčanka @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
a [[https://www.mvcr.cz/clanek/podminky-pouziti-obcanskeho-prukazu-se-strojove-citelnymi-udaji-a-s-kont... a-bezpecnostni-opatreni.aspx|MVČR]] {{tag>eop "elektronicky obcansky prukaz" nia obcanka eobcanka}}
Katalog služeb veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
řejná část katalogu je dostupná na [[nap:portal_obcana|portálu veřejné správy]] zde [[https://portal.go
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
sí být normalizovány do NFC (//Normalization Form Canonical Composition//). Pro účely tohoto dokumentu
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
integrován (federalizován) s PVS - [[nap:portal_obcana|Portál občana]] * Vyžaduje-li právní předpis
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
eré jsou federované do centrálního [[nap:portal_obcana|portálu občana]]. Pomocí [[nap:elektronicka_iden... ont-end * [[https://archi.gov.cz/nap:portal_obcana|Portál občana]] a federace portálů spočívající v
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
eřejné správy a řeší primárně tzv. [[nap:portal_obcana|Portál občana - součást portálu veřejné správy]]... ech]], ať již samoobslužných (jako [[nap:portal_obcana|Portál občana]]) nebo asistovaných (jako CzechPO... uspořádání připojeny k centrálnímu [[nap:portal_obcana|Portálu občana]], který tak bude jediným společn... odporu klienta, zejména celostátní [[nap:portal_obcana|Portál občana]], i s ním federalizované portály
seznam_isvs4 @playgroud
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
12 17:04:25 | |802 |VITA Silniční úřad |Město Rokycany |Nevyplněno |30000 |5000 |07.03.2012 17:16:38 | ... 8 | |804 |VITA Úřad územního plánování |Město Rokycany |Nevyplněno |35000 |5000 |07.03.2012 17:23:26 | |800 |VITA Památky |Město Rokycany |Nevyplněno |35000 |5000 |07.03.2012 17:09:29 | ... právní ochrana a náhradní rodinná péče |Město Rokycany |Nevyplněno |39000 |6000 |01.03.2012 16:09:48 |
seznam_isvs3 @playgroud
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs2 @playgroud
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs1 @playgroud
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Univerzální kontaktní místo @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický rámec @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úplné elektronické podání @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava: