Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Slovník pojmů eGovernmentu
205 - počet výskytů, Poslední úprava:
upravuje způsob výkonu konkrétního úseku veřejné správy. |  |Institut pro veřejnou správu |  | |** ** |Agenda veřejné správy |Zákonem vymezený okruh vzájemně souvisejících či... upravují způsob výkonu konkrétního úseku veřejné správy.\\ Každá Agenda VS musí být uvedena v RPP. |OeG, ... dový informační systém |Informační systém veřejné správy, který slouží k výkonu agendy, využívání elektron
Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
202 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Výsledky studie federace portálů veřejné správy ====== <WRAP center round info 60%> Zde uvedený te... Zpracování pravidel pro federaci portálů veřejné správy a definování cílového stavu}}. Pravidla závazná ... _soukromopravnich_uzivatelu_udaju|Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů]]. </WRAP> ==... to studie se zaměřuje na federaci portálů veřejné správy (z pohledu uživatele/klienta, nikoli úředníka), j
Informační koncepce ČR
133 - počet výskytů, Poslední úprava:
je koncepcí rozvoje informačních systémů veřejné správy a eGovernmentu. Zpracovává ji Rada vlády pro info... č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a jedná se o základní dokument obsahující předevš... cké principy eGovernmentu a elektronizace veřejné správy * Zásady pro řízení ICT ve veřejné správě * ... na 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy (dále také jako „ZoISVS“), cíle České republiky v
Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady @nap_dokument
124 - počet výskytů, Poslední úprava:
ivych_uradu|Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury]], kde se požadavk... eb, funkčních celků a tematických oblastí veřejné správy ČR]]: **Tematické oblasti** * **[[nap_dokument... tlivych_uradu#Pravidla pro Agendový model veřejné správy|Agendový model veřejné správy]]** * **[[nap_dokument:pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivy
Splnění zákonných povinností orgánu veřejné správy podle zákona o informačních systémech veřejné správy @znalostni_baze
110 - počet výskytů, Poslední úprava:
==== Splnění zákonných povinností orgánu veřejné správy podle zákona o informačních systémech veřejné správy ==== Orgán veřejné správy má dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy mnoho práv a povinností, za které by měl být vždy
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
103 - počet výskytů, Poslední úprava:
č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozd... provozem a rozvojem informačních systémů veřejné správy (dále jen „ISVS“). Se správou ISVS jsou spojeny n... nnost vytvářet informační koncepci orgánu veřejné správy, řídit se Informační koncepcí České republiky a j... aždý ISVS, resp. jeho správu, jsou orgány veřejné správy postaveny před zásadní úkol identifikovat informa
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
96 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury ====== Tato kapitola popisuje architekturu úřadu a veřejné správy ČR po jednotlivých vrstvách architektury a zaprac... dokument:uvod#Domény Národní architektury veřejné správy|doménám národní architektury]] {{ nap-dokument:n... onický plán - Strategický rámec rozvoje veřejné správy 2014+ - Koncepce klientsky orientované veřejné
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
93 - počet výskytů, Poslední úprava:
í architektura propojeného datového fondu veřejné správy České republiky předkládá popis propojeného datov... tech a objektech v informačních systémech veřejné správy. Vzhledem k faktu, že se jedná o strategický dok... m a procesním stavem informačních systémů veřejné správy a s platnou legislativou. Cílem dokumentu je vytv... a bezpečné rozhraním informačních systémů veřejné správy dostupné prostřednictvím Centrálního místa služeb
Popis sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí veřejné správy ČR @nap_dokument
86 - počet výskytů, Poslední úprava:
eb, funkčních celků a tematických oblastí veřejné správy ČR ====== Tato kapitola nahlíží na sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti veřejné správy ČR tzv. „shora“ a přináší jak definice klíčových ... e_sluzby_verejne_spravy_cr#Agendový model veřejné správy|Agendový model veřejné správy]]** * **[[nap_dokument:architektura_a_sdilene_sluzby_verejne_spravy_cr#Id
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
66 - počet výskytů, Poslední úprava:
ektury eGovernmentu, jako elektronizované veřejné správy, představuje cílovou podobu, jak bude eGovernment... itektonickém plánu. **Vize architektury veřejné správy zejména ukazuje, jak budou existující a dobudovan... u používány k realizaci užitečných služeb veřejné správy pro její klienty na jedné straně a pro efektivní ... plánování a prosazování cílů digitalizace veřejné správy ČR v samotných úřadech a jejich útvarech informat
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
60 - počet výskytů, Poslední úprava:
problematika řízení informačních systémů veřejné správy. Doporučení MŘICT je vhodné použít v nezměněné po... ely bezpečného a kvalitního výkonu služeb veřejné správy. Toto konstatování platí jak z hlediska životnost... nterních útvarů úřadu a očekávání klientů veřejné správy. V posledních letech došlo postupně k zásadním z... řadů, tento nárůst vyžaduje kvalitnější nastavení správy a řízení ICT a zvyšuje nároky na jejich obsluhu.
Úvod @metody_dokument
55 - počet výskytů, Poslední úprava:
e DC 5.01 )). Dokument „Metody řízení ICT veřejné správy ČR“ (také jako „MŘICT“) upravuje rámec pravidel p... republiky v oblasti informačních systémů veřejné správy a obecné principy pořizování, vytváření, správy a provozování informačních systémů veřejné správy v České republice na období 5 let, kterou Ministerstvo
Úvod @nap_dokument
52 - počet výskytů, Poslední úprava:
technologický pohled na propojení systémů veřejné správy s centrálními sdílenými službami eGovernmentu a d... Pro rozvoj všech schopností a dovedností veřejné správy, včetně rozvoje digitálních služeb VS, je nezbytn... lexní systém služeb, poskytovaných orgány veřejné správy, s nadhledem a v celkových souvislostech. Protože... a služeb, je celková architektura orgánů veřejné správy, jejich úřadů a veřejnoprávních korporací, součas
Metodika výpočtu TCO ICT služeb veřejné správy @znalostni_baze
46 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Metodika výpočtu TCO ICT služeb veřejné správy ====== <WRAP center round info 60%> Ministerstvo vn... nákladů vlastnictví informačního systému veřejné správy (TCO ISVS) tím, že určuje, které druhy nákladů se... ových nákladů užití ICT služby**. Orgány veřejné správy mohou metodiku využívat: * při kalkulaci celko... sů (Front a Middle Office, externí služby veřejné správy) tvoří jeden systém řízení výkonnosti, kvality a
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
40 - počet výskytů, Poslední úprava:
ersonální náročnost projektů digitalizace veřejné správy. Je žádoucí, aby úřady při [[https://archi.gov.cz... i.gov.cz/metody_dokument|metod řízení ICT veřejné správy ČR]]. Zvýšené riziko nedodržení účelnosti a hosp... v případě realizace projektů digitalizace veřejné správy přitom vyplývá mj. i z neustálého velmi rychlého ... elnosti příslušných projektů digitalizace veřejné správy a tím i jejich nehospodárné a neúčelné přípravy v
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
38 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
36 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
36 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
35 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
34 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
28 - počet výskytů, Poslední úprava:
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
27 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
23 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
23 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mandáty a zastupování v elektronické komunikaci @nap
22 - počet výskytů, Poslední úprava:
Využívání oprávnění na údaje jiných informačních systémů @znalostni_baze
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
CzechPOINT @nap
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy správy dokumentů @nap
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendový model veřejné správy @nap
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní identitní autorita @nap
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendy veřejné správy @znalostni_baze
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
Časté otázky související s využíváním NIA @znalostni_baze
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonické dokumenty
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs1 @playgroud
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Veřejný datový fond @nap
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Univerzální kontaktní místo @nap
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotný identitní prostor veřejné správy @nap
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotná digitální brána (SDG) a systém pouze jednou (OOTS) @znalostni_baze
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Uvítání a obsah webu
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úplné elektronické podání @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs4 @playgroud
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osvědčení o digitálním úkonu @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Implementace povinností dle zákona o právu na digitální služby @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Kontext eGSB/ISSS @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílení údajů veřejné správy ČR @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Dekompozice informačních systémů @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
NAP: Celky podle vrstev a využití @nap_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Podrobný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence jiných fyzických osob @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr práv a povinností @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mezistátní komunikace informačních systémů @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Základní registry @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence subjektů @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Technická specifikace platební brány @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Státní právnická osoba @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Bezpečnost elektronické identity @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Práce s klientem veřejné správy na portálu @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Benchmark veřejné správy @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém datových schránek @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Elektronická fakturace @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené provozní informační systémy @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Cizinecký informační systém @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrovaná Telekomunikační Síť @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klasifikace modelů a pohledů NA VS ČR @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Katalog služeb veřejné správy @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Často kladené dotazy (FAQ)
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Zásady zpracování osobních údajů @politiky
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Otevřená data @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metody řízení ICT veřejné správy ČR
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický rámec @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Seznam digitálních zmocněnců @ikcr
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přístupnost informací @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předávání obsahu datového fondu @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs2 @playgroud
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs3 @playgroud
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prokazování totožnosti s využitím fyzických dokladů totožnosti @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Otevřený zdrojový kód @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové zákony týkající se eGovernmentu @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický plán
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Příručka pro řízení organizačních změn roku 2020 (OCM) @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém Evidence obyvatel @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI @politiky
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postupy při tvorbě a hlášení metrik @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na ohlášení nové agendy @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Funkční celek @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Využívání datových schránek pro autentizaci uživatelů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
PŘÍSPĚVEK NA VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY PRO OBCE @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @ikcr
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr obyvatel @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr osob @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pokyny a techniky pro tvorbu architektury @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Total cost of ownership (Celkové náklady vlastnictví) @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené agendové IS pro samostatnou působnost @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Možné způsoby veřejného zadávání informačních systémů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metody řízení ICT veřejné správy ČR @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
MojeID @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrace informačních systémů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
NIA ID @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postup a plán realizace změn (Roadmap) @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
eObčanka @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modely Národního architektonického plánu @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na doplnění služeb VS do agendy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní standard formátů pro archivaci @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mobilní klíč eGovernmentu @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Katalog cloud computingu @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence údajů v agendě @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené služby INSPIRE @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přístup do Extranetu vytvořeného v CMS @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava: