Překlady této stránky:

Politika souborů cookies

Soubory cookies slouží pouze a jen pro statistické účely tohoto webu a jsou maximálně anonymizována. Informace neslouží k personifikované reklamě, či jiným marketingovým účelům.

Cookies představuje malý textový soubor, jenž obvykle obsahuje jedinečný identifikátor a který je zaslán do prohlížeče Vašeho koncového zařízení a je umístěn v úložišti vašeho koncového zařízení. Tento soubor obsahuje některé anonymní informace jako je identifikátor, název webové stránky, případně dobu trvání (okamžik expirace). Tento soubor může být dočasný a existuje v době Vašeho přihlášení na určitou webovou stránku anebo může mít trvalou povahu a zůstává v úložišti Vašeho koncového zařízení po dobu stanovené expirace nebo dokud není odstraněn uživatelem.

Cookies používáme především proto, abychom zajistili, že naše webové stránky řádně fungují a pro statistické účely jako je např. návštěvnost. Cookies rovněž využíváme pro určení, jaké stránky vás zajímají a následně je založili (v případě že ještě neexistují) nebo je rozšířili a přizpůsobili (pokud již existují). Cookies nepoužíváme, abychom zjistili jakékoliv vaše další osobní údaje.

Typy cookies ukládané prostřednictvím webových stránek

NázevPopisDůležitostObsah
DW<hash>Used for authentication after login. This holds the necessary data to (re)login a previously authenticated user.Importance: necessary for anyone who needs to log inTypical content: encrypted username and password
DOKU_PREFSUsed for remembering helpful user preferences, like the size of the editor textarea.Importance: functionalTypical content: name/value pairs in plain text
DokuWikiThe standard PHP session identifier. Used to hold temporary data and to avoid CSRF attacks.Importance: necessaryTypical content: random ID

Web je připojen na službu Google Analytics, která slouží pro monitorování návštěvnosti a anonymizovaného chování pro správce tohoto webu. Společnost Google může využít dat z chování na tomto webu dle podmínek uvedených ve smluvních podmínkách.

Pokud chcete, můžete soubory cookies ručně vymazat, čímž se ztratí určité informace o vašem chování. Soubory cookies ukládají prohlížeče a naprostá většina umožňuje jejich správu, včetně vymazání. Návod na nejrozšířenější prohlížeče je zde. Při používání anonymních režimů v prohlížečích stačí zavřít celý prohlížeč, při následném opětovném spuštění budete vždy nově informováni o využívání souborů cookies.

Vložte svůj komentář: