Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
nap:iszr [2019/10/08 07:45]
Tomáš Šedivec ↷ Odkaz upraven z důvodu přesunutí
nap:iszr [2020/05/13 15:33] (aktuální)
Tomáš Šedivec
Řádek 26: Řádek 26:
 | Orgán veřejné moci| přes rozhraní CzechPOINT@office| zajistí MV ČR, správce CzechPOINT@office v součinnosti s lokálním administrátorem | | Orgán veřejné moci| přes rozhraní CzechPOINT@office| zajistí MV ČR, správce CzechPOINT@office v součinnosti s lokálním administrátorem |
 | Soukromoprávní uživatel údajů| Agendovým informačním systémem vybudovaným OVM| zajistí OVM, které spravuje příslušný AIS | | Soukromoprávní uživatel údajů| Agendovým informačním systémem vybudovaným OVM| zajistí OVM, které spravuje příslušný AIS |
 +| Soukromoprávní uživatel údajů| Soukromoprávní systém pro využívání údajů| Zajistí SPUÚ, které je oprávněné takový systém provozovat |
  
  
-Pro připojení agendových informačních systémů k základním registrům musejí být splněny některé základní podmínky, které stanovuje Správa základních registrů. A to zejména:+Pro připojení agendových informačních systémů k základním registrům musejí být splněny některé základní podmínky, které stanovuje Správa základních registrů ​svou provozní dokumentací ISZR. A to zejména:
  
-  -  Správce AIS musí mít svůj IS ohlášen v seznamu ​ISVS v [[nap:​rpp|Registru práv a povinností]]+  -  Správce AIS musí mít svůj IS ohlášen v rejstříku ​ISVS v [[nap:​rpp|Registru práv a povinností]]
   -  Musí mít v RPP ohlášenu působnost v agendě, kterou (které) tímto AISem bude vykonávat pro příslušné OVM   -  Musí mít v RPP ohlášenu působnost v agendě, kterou (které) tímto AISem bude vykonávat pro příslušné OVM
-  -  Musí mít ve svém ISVS implementována volání služeb ISZR, respektive, musí být schopen řádně volat, konzumovat a využívat webové služby vnějšího rozhraní ISZR +  - Správce AIS musí v RPP uvést, která OVM/SPUÚ mohou přes jeho AIS přistupovat k ZR nebo jiným AIS. 
-  -  Musí si zažádat o přístup do testovacího rozhraní ​ISZR u Správy základních registrů a +  -  AIS musí být připojen na příslušný přístupový bod (KIVS nebo internet). Způsob a proces připojení AIS na KIVS je mimo oblast systému ZR 
-  -  řádně projít testováním (ověření korektního volání služeb ISZR) +  - AIS musí být certifikován pro přístup k eGON rozhraní. Certifikace je proces v kompetenci SZR. V rámci tohoto procesu je vymezena působnost AIS – agenda., agendové role a OVM Tento proces je popsán v samostatném dokumentu dostupném na webu SZR. 
-  -  Musí si zažádat o přístup k produkčnímu rozhraní ISZR u Správy základních registrů a získat pro svůj ISVS (AIS) systémový certifikát SZR+  - AIS musí mít vydán elektronický klientský certifikát. Vydání klientského certifikátu je poslední krok v procesu certifikace AIS, který provádí SZR 
 +  - AIS musí mít v rámci RAZR (Registrační autorita ZR) dle bezpečnostního profilu povolen přístup ke konkrétním eGON službám. Oprávnění k jednotlivým údajům je definováno na základě kombinace OVM / agenda / agendová role, a vyplývá ​ z informací v RPP 
 +  - Musí mít ve svém AIS implementována volání služeb ISZR, respektive, musí být schopen řádně volat, konzumovat a využívat webové služby vnějšího rozhraní ISZR dle provozní dokumentace ​ISZR 
  
 {{tag>​ISZR "​Informační systém základních registrů"​ "​Propojený datový fond" "​Referenční rozhraní"​ "​Základní registry"​ "​Funkční celek"​}} {{tag>​ISZR "​Informační systém základních registrů"​ "​Propojený datový fond" "​Referenční rozhraní"​ "​Základní registry"​ "​Funkční celek"​}}