Překlady této stránky:

Informační systém Evidence obyvatel

Informační systém Evidence obyvatel (také jako ISEO či AISEO) je upravený zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, patří mezi základní informační systémy veřejné správy a jeho účelem je zpracovávání údajů o obyvatelích České republiky, např. shromažďování a uchovávání těchto údajů a jejich poskytování oprávněným subjektům. Správcem informačního systému evidence obyvatel je Ministerstvo vnitra.

Zpracovateli údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel v zákonem stanoveném rozsahu jsou Ministerstvo vnitra, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a ohlašovny, tj. v hlavním městě Praze a ve městech Brno, Ostrava a Plzeň úřady městských částí nebo městských obvodů, pokud tak stanoví statuty těchto měst, a na území vojenských újezdů újezdní úřady.

Uživateli údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel v zákonem stanoveném rozsahu jsou:

  • Ministerstvo vnitra (§ 3 odst. 5 zákona o evidenci obyvatel),
  • kraje a krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obce a obecní úřady (§ 3a, 4 a 5 zákona o evidenci obyvatel),
  • Ministerstvo zahraničních věcí (§ 8 zákona o evidenci obyvatel),
  • subjekty, které získávají osobní údaje na základě zvláštních právních předpisů nebo stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána,
  • obyvatelé (§ 8 odst. 3 a 4 zákona o evidenci obyvatel).

Informační systém evidence obyvatel je jedním z editorů základního registru obyvatel a tedy editorských informačních systémů.

Osoby, které mají stejné jméno, příjmení a datum narození:

Aktuální příjmení, jméno a datum narození – živé osoby (celkový počet živých osob, nad kterými probíhalo vyhledávání, bylo 10 366 872):

Velikost (n-tice)Četnost n-ticPočet osobPozn.
4 1 4 Existují 4 osoby, které mají všechny údaje shodné. Tzn. existuje 4x Jan Novák narozen 1.1.1990
3 109 327 Existuje celkem 109 různých kombinací „aktuální příjmení, jméno a datum narození“, které jsou společné vždy pro tři osoby. Tzn. existuje 109x trojice lidí, kteří mají shodné jméno, příjmení a datum narození
2 12 221 24 442 Existuje celkem 12 221 různých kombinací „aktuální příjmení, jméno a datum narození“, které jsou společné vždy pro dvě osoby. Tzn. existuje 12 221x dvojice lidí, kteří mají shodné jméno, příjmení a datum narození
Celkem 12 331 24 773 Existuje cca 25 000 osob, u kterých údaje „aktuální příjmení, jméno a datum narození“ nejsou unikátní.

Rodné příjmení, jméno a datum narození - živé osoby (celkový počet živých osob, nad kterými probíhalo vyhledávání, bylo 10 366 872):

Velikost (n-tice)Četnost n-ticPočet osobPozn.
3 124 372 Existuje celkem 124 různých kombinací „rodné příjmení, jméno a datum narození“, které jsou společné vždy pro tři osoby.
2 12 564 25 128 dtto
Celkem 12 688 25 500 Existuje přes 25 000 osob, u kterých údaje „rodné příjmení, jméno a datum narození“ nejsou unikátní.

Rodné příjmení, jméno a datum narození - živé osoby + zesnulé osoby:

Velikost (n-tice)Četnost n-ticPočet osobPozn.
4 1 4 Existují 4 osoby se stejnými údaji.
3 251 753 Existuje celkem 251 různých kombinací „rodné příjmení, jméno a datum narození“, které jsou společné vždy pro tři osoby.
2 19 487 38 974 dtto
Celkem 19 739 39 731 Existuje cca 40 000 osob (živých+zesnulých), u kterých údaje „rodné příjmení, jméno a datum narození“ nejsou unikátní.

Osoby, které mají stejné jméno, příjmení, datum narození a místo narození:

Aktuální příjmení, jméno, datum narození a místo narození – živé osoby (celkový počet živých osob, nad kterými probíhalo vyhledávání, bylo 10 366 872):

Velikost (n-tice)Četnost n-ticPočet osobPozn.
2 283 566 Existuje 566 osob, u kterých údaje „aktuální příjmení, jméno, datum narození a místo narození“ nejsou unikátní.

Rodné příjmení, jméno, datum narození a místo narození – živé osoby (celkový počet živých osob, nad kterými probíhalo vyhledávání, bylo 10 366 872):

Velikost (n-tice)Četnost n-ticPočet osobPozn.
2 322 644 Existuje 644 osob, u kterých údaje „rodné příjmení, jméno, datum narození a místo narození“ nejsou unikátní.

Rodné příjmení, jméno, datum narození a místo narození (v případě zesnulých osob je posuzováno místo úmrtí) – živé osoby + zesnulé osoby:

Velikost (n-tice)Četnost n-ticPočet osobPozn.
2 499 998 Existuje 998 osob (živých + zesnulých), u kterých údaje „rodné příjmení, jméno, datum narození a místo narození (popř. místo úmrtí u zesnulých osob)“ nejsou unikátní.

Osoby, které mají stejné jméno, příjmení, datum narození, místo narození a místo trvalého pobytu:

Aktuální příjmení, jméno, datum narození, místo narození a místo trvalého pobytu – živé osoby (celkový počet živých osob, nad kterými probíhalo vyhledávání, bylo 10 366 872):

Velikost (n-tice)Četnost n-ticPočet osobPozn.
2 10 20 Existuje 20 osob, u kterých údaje „aktuální příjmení, jméno, datum narození, místo narození a místo trvalého pobytu“ nejsou unikátní.

Rodné příjmení, jméno, datum narození, místo narození a místo trvalého pobytu – živé osoby (celkový počet živých osob, nad kterými probíhalo vyhledávání, bylo 10 366 872):

Velikost (n-tice)Četnost n-ticPočet osobPozn.
2 12 24 Existuje 24 osob, u kterých údaje „rodné příjmení, jméno, datum narození, místo narození a místo trvalého pobytu“ nejsou unikátní.

Rodné příjmení, jméno, datum narození, místo narození (v případě zesnulých osob je posuzováno místo úmrtí) a místo trvalého pobytu – živé osoby+ zesnulé osoby:

Velikost (n-tice)Četnost n-ticPočet osobPozn.
2 65 130 Existuje 130 osob (živých + zesnulých), u kterých údaje „rodné příjmení, jméno, datum narození, místo narození (popř. místo úmrtí u zesnulých osob) a místo trvalého pobytu“ nejsou unikátní.
, 2021/08/11 15:16
Dobrý den,
jak pro úřad zaregistruji agendu A420 pro přístup do ISEO?
Znám pouze link na ISEP.
Děkuji za info
, 2021/08/11 16:15
Dobrý den,

Přístup registrujete v ohlášení agendy v AIS působnostní https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/ v části "oprávnění k agendám". Agenda ISEO je A115.
Po zkouknutí ohlášení agendy A420 však vidím, že máte na agendu A115 oprávnění, včetně patrně všech potřebných údajů https://rpp-ais.egon.gov.cz/gen/agendy-detail/A420_01012021.xlsx. Přístup k údajům ISEO má pouze obecní policie pod činnostní rolí CR10166.

S pozdravem,
Tomáš Šedivec
Vložte svůj komentář: