Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
nap:editorske_ais [2020/04/24 09:14]
Tomáš Šedivec
nap:editorske_ais [2020/05/14 08:08] (aktuální)
Tomáš Šedivec
Řádek 1: Řádek 1:
 <​title>​Editorské agendové informační systémy</​title>​ <​title>​Editorské agendové informační systémy</​title>​
  
-Systémy jejichž údaje jsou publikované kompozitními službami [[nap:​iszr|ISZR]] ​(Kompozitními službami se rozumí služby [[nap:​iszr|ISZR]],​ které poskytují údaje vedené v editorských systémech ZR s vazbou na referenční údaje vedené v ZR)+Systémy jejichž údaje jsou publikované kompozitními službami [[nap:​iszr|ISZR]]Kompozitními službami se rozumí služby [[nap:​iszr|ISZR]],​ které poskytují údaje vedené v editorských systémech ZR s vazbou na referenční údaje vedené v ZR: 
-    * Evidence obyvatel - AISEO (Správcem je Ministerstvo vnitra ČR) +  * Evidence obyvatel - AISEO (Správcem je Ministerstvo vnitra ČR) 
-    Cizinecký ​informační systém - AISC(Správcem je Policie ČR) +  Agendový ​informační systém ​cizinců ​- AISC(Správcem je Policie ČR) 
-    * Evidence cestovních dokladů - AISCD (Správcem je Ministerstvo vnitra ČR) +  * Evidence cestovních dokladů - AIESCD ​(Správcem je Ministerstvo vnitra ČR) 
-    * Evidence občanských průkazů - AISOP (Správcem je Ministerstvo vnitra ČR) +  * Evidence občanských průkazů - AISEOP ​(Správcem je Ministerstvo vnitra ČR) 
-    Publikační AIS, jejichž údaje jsou publikované službami [[nap:​egsb|eGon Service Bus / Informačního systému sdílené služby]]+   ​Informační systém katastru nemovitostí – ISKN (Správcem je Český úřad zeměměřický a katastrální) 
 +  * Informační systém územní identifikace - ISÚI (Správcem je Český úřad zeměměřický a katastrální) 
 +  * AIS Působnostní – AISP (Správcem je Ministerstvo vnitra ČR) 
 +  * eIdentita – (správcem je Ministerstvo vnitra ČR)
  
 +Každý ZR má své editory, kteří editují údaje. Editoři zapisují údaje do jednotlivých ZR a společně s věcným správcem každého z editorů se tím udržují údaje v ZR správné a aktuální. Pro aktuálnost a správnost se využívá mechanizmu reklamace údajů. Editoři editují údaje v ZR pomocí svých editačních informačních systémů na základě procesního výkonu agendy, který stanoví, zda k výkonu existuje dokumentů evidovaný ve [[nap:​system_spravy_dokumentu|spisové službě nebo samostatných evidencí dokumentů]] v souladu s právními předpisy. ​
  
-Správci ISVS, v nichž se evidují údaje dle příslušného zákona, publikují údaje pro potřeby jiných úřadů nebo pro klienty VS prostřednictvím [[nap:​egsb|eGon Service Bus / Informačního systému sdílené služby]]. +Čtenář může čerpat nereferenční údaje formou tzv. kompozitních služeb. Jelikož v ZR se nacházejí pouze údaje k aktuálnímu stavu, které jsou správné a garantované státem ​(kromě údajů nereferenčních vedených v základních registrech), v rámci kompozitních služeb je možné získat z editačních systémů editorů ostatní nereferenční údaje (např. historické údaje o subjektu práva nebo další užitečné údaje, které se v ZR nenachází). ​
- +
-[[nap:​iszr|ISZR]],​ [[nap:​egsb|eGon Service Bus / Informačního systému sdílené služby]] a [[nap:​fais|FAIS]] tvoří [[nap:​referencni_rozhrani|referenční rozhraní]] ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb. +
- +
-Podstatnou službou, která je součástí rozvoje služeb propojeného datového fondu je služba, která vrátí AIFO (agendový identifikátor fyzické osoby) pro současné i historické číslo a typ dokladu. Tato služba je nezbytná pro nahrazení rodného čísla jako identifikátoru fyzické osoby nejen v procesech a dokumentech veřejné správy, ale i soukromoprávní sféře.  +
- +
-Každý ZR má své editory, kteří editují údaje. Editoři zapisují údaje do jednotlivých ZR a společně s věcným správcem každého z editorů se tím udržují údaje v ZR správné a aktuální. Pro aktuálnost a správnost se využívá mechanizmu reklamace údajů. Editoři editují údaje v ZR pomocí svých editačních informačních systémů na základě dokumentů evidovaných v systémech [[nap:​system_spravy_dokumentu|eSSL nebo samostatných evidencí dokumentů]] v souladu s právními předpisy. OVM může čerpat nereferenční údaje formou tzv. kompozitních služeb. Nereferenční údaje nazýváme údaje, které nejsou čerpány přímo ze základních registrů, ale z editorských informačních systémů. Jelikož v ZR se nacházejí pouze údaje k aktuálnímu stavu, které jsou správné a garantované státem, v rámci kompozitních služeb je možné získat z editačních systémů editorů ostatní nereferenční údaje (např. historické údaje o subjektu práva nebo další užitečné údaje, které se v ZR nenachází).+
  
 Informace o kompozitních službách jsou k dispozici na [[http://​www.szrcr.cz/​vyvojari/​kompozitni-sluzby-ais-eo|stránkách SZR]]. Informace o kompozitních službách jsou k dispozici na [[http://​www.szrcr.cz/​vyvojari/​kompozitni-sluzby-ais-eo|stránkách SZR]].
  
 {{tag>"​Funkční celek" "​Editorské AIS"}} {{tag>"​Funkční celek" "​Editorské AIS"}}