Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
199 - počet výskytů, Poslední úprava:
tálního prostoru. Dílčí portály zprostředkovávají informace a data nadřazenému portálu a jedná se v prvé řadě... tálových řešení musí být uživatelé schopni nalézt informace stejně dobře jako pomocí internetových vyhledávač... ástí federace portálů veřejné správy a poskytovat informace a služby do centrálních (federujících) portálů ja... vize federace diskutována na cílených schůzkách. Informace ze schůzek byly dále doplněny o informace sbírané
Výstupy z jednání pracovních skupin, prezentace a výsledky připomínkových řízení @znalostni_baze
54 - počet výskytů, Poslední úprava:
členů pracovní skupiny \\ \\ Ze zasedání vznikne informace, která bude předána nadřízenému výboru \\ \\ **V... 14092023.zip |}} \\ {{ :dokumenty-psarict:sablona-informace_o_cinnosti_vyboru_20230914.docx |}}| [[https://di... i členů pracovní skupiny \\ \\ Ze zasedání vnikne informace, která bude předána nadřízenému výboru \\ \\ **V... 31072023.zip |}} \\ {{ :dokumenty-psarict:sablona-informace_o_cinnosti_vyboru_20230731.docx |}}| [[https://di
Slovník pojmů eGovernmentu
51 - počet výskytů, Poslední úprava:
| |** ** |Adresářová služba |Aplikace spravující informace o síťových prostředcích, které jsou k dispozici v... í: management, organizace, proces, znalost, lidé, informace, aplikace, infrastruktura a finanční kapitál.  |I... čnosti |§ 2, písm. f) | |** ** |Aktivum primární |Informace nebo služba, kterou zpracovává nebo poskytuje inf... ejné správy |§2 písm. i), | |** ** |Atribut |Část informace o konfigurační položce. Například jméno, umístění
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
41 - počet výskytů, Poslední úprava:
í výkon agendy. V dalším textu je zdůrazněno, zda informace jsou určeny primárně pro věcného správce agendy č... formačních systémů v případech, kdy v nich taková informace vedena není. Zavedení indikátoru do základního re... práv a povinností spravuje Ministerstvo vnitra a informace pro řízení přístupu k údajům ostatních základních... právnických osobách jsou v tomto registru vedeny informace o rozhodnutích, která vedla ke změně údajů v zákl
Stručný návod na ohlášení nové agendy @znalostni_baze
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
ě zrychlí registrace nových verzí agendy. Bližší informace naleznete v Nápovědě k agendovému informačnímu sy... stiky vaší agendy. Klikněte na //„Editovat hlavní informace agendy“,// vyplňte požadované údaje a dejte uloži... další záložky, které je nezbytné vyplnit. Bližší informace k této části naleznete v Nápovědě k AISP v části ... í výkon agendy a nejsou ve Sbírce zákonů. Bližší informace k této části naleznete v Nápovědě k AISP v části 
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
umožnil a vyvolává i mnohem větší rozsah prací s informacemi o území a jejich využívání v životě celé společ... la ve formě souřadnic a topologie) a prostorovými informacemi (informace získané interpretací prostorových dat a vztahů mezi nimi). Vzhledem k mimořádnému významu prost... ými členskými státy Infrastrukturu pro prostorové informace (soustava zásad, znalostí, institucionálních opat
Informační koncepce ČR
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
ťující bezpečnost státu a nakládání s utajovanými informacemi. Výjimky z povinností vůči IKČR však nezakazuj... žívá všechny poskytnuté a veřejné správě dostupné informace a jejich rychlé a automatizované zpracování k ome... u, zákona o národní infrastruktuře pro prostorové informace a zákona o BIM, a dalších.\\ \\ Jednotlivé zákony... ch součástí Národní infrastruktury pro prostorové informace.
Zápis údajů o čísle dokladu do kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis @znalostni_baze
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
pro elektronický podpis ====== Stránka obsahuje informace a doporučení pro Kvalifikovaného poskytovatele sl... tím údajů o čísle a typu dokladu. DIA zveřejnila informace o právu na nahrazení úředně ověřeného podpisu dle... by-vytvarejici-duveru-a-elektronicka-identifikace/informace-pro-uzivatele/pravo-na-nahrazeni-uredne-overeneho... by-vytvarejici-duveru-a-elektronicka-identifikace/informace-pro-uzivatele/pravo-na-nahrazeni-uredne-overeneho
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
i) řízení lidských zdrojů a bude publikovat další informace a pomůcky ve [[:znalostni_baze|Znalostní bázi]]. ... a pomocí dotazů a výrazů najít potřebné vztahy a informace o uložených objektech. Objekty v úložišti nemusí ... hitektonický, je zde možné uložit nebo integrovat informace z jiných zdrojů jako je HR (org. struktura), ERP (finanční a majetkové informace), PPM (informace o portfoliích projektů a projekt
IMAPS - Model hodnocení dosažené úrovně interoperability veřejné služby @znalostni_baze
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
u v rámci jejích projevů chování vyměňována data, informace nebo znalosti s prostředím na podporu vzájemné sp... Oblast poskytování služby se zaměřuje na data, informace a znalosti poskytované digitální veřejnou službou... o jiným veřejným službám. ==== Poskytovaná data, informace a znalosti ==== Posuzuje specifikace interopera... rability chování veřejné služby poskytující data, informace a znalosti. *(Projevy mohou mít podobu výkonu, vý
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
e přihlásit pro příjem notifikací o změnách. * Informace ohledně ZR jsou na stránkách: http://www.szrcr.cz/vyvojari * Informace, jakým způsobem připojit svůj AIS do ISZR: http://www.szrcr.cz/file/170/ * Informace, jakým způsobem využívat [[nap:notifikace|notifik... tup-prace-s-notifikacemi-a-udrzovani-datoveho * Informace k popisu služeb ZR: http://www.szrcr.cz/file/175/
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
b poskytuje uživatelům přehled a veřejně dostupné informace z oblasti, kterou portál obsahuje včetně popisu ž... ími) portály jsou myšleny portály, které sdružují informace z dílčích portálů, zprostředkovávají interakci s ... ystému. Portál si obstarává veškeré údaje a další informace, které klientovi poskytuje, prostřednictvím agend... řízení. Portál si obstarává veškeré údaje a další informace, které klientovi poskytuje, prostřednictvím přímé
Portál občana a portál veřejné správy @nap
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
portal.gov.cz/|Portálu občana]] je zveřejněna jen informace (link), na které adrese na nachází federovaný por... 112018.xlsx|A344]] zobrazovat subjektu práva jeho informace, které o něm vede veřejná správa. [[https://www.p... rtál občana uchovává perzistentně typově takovéto informace: * BSI (bezvýznamové směrové identifikátory) ... ty (převážně jde o GUID) nelze přímo vyčíst žádné informace o uživateli. Tyto identifikátory neopouštějí peri
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
apitola přináší a kombinuje oba pohledy. Detailní informace a akcelerátory, zejména k výstupům a metodám podl... bné pro efektivnost aktivit v dané fázi – zdroje (informace, technické prostředky, organizační opatření, pers... padů zákona do realizace v ICT, * včas získávat informace pro další plánovací činnosti v ICT Proto je úloh... potřebnou součinnost, práva, data, dokumentaci a informace, účastnit se jednání s úřadem a popřípadě s třetí
Veřejný datový fond @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
foZ]], dle kterého se veřejný údaj poskytuje jako informace ve všech formátech a jazycích, ve kterých byla informace vytvořena; při zveřejnění takové informace v elektronické podobě musí být jeden z těchto formátů otevřený a,... dě údajů spravovaných v AIS se z principu jedná o informace vedené ve strukturované podobě ve vnitřních datab
Přístupnost informací @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osvědčení o digitálním úkonu @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Technická specifikace platební brány @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Zásady zpracování osobních údajů @politiky
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
CzechPOINT @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na doplnění služeb VS do agendy @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na ohlášení údajů agendy @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendy veřejné správy @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy správy dokumentů @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Bezpečnost elektronické identity @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Uvítání a obsah webu
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na aktualizaci oprávnění na údaje @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika výpočtu TCO ICT služeb veřejné správy @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Politika souborů cookies
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs1 @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Podrobný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Často kladené dotazy (FAQ)
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené služby INSPIRE @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém Evidence obyvatel @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Katalog služeb veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr práv a povinností @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené provozní informační systémy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na změnu kategorie OVM @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Příručka pro řízení organizačních změn roku 2020 (OCM) @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Využívání oprávnění na údaje jiných informačních systémů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Práce s klientem veřejné správy na portálu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Implementace povinností dle zákona o právu na digitální služby @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Možné způsoby veřejného zadávání informačních systémů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Benchmark veřejné správy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický rámec @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na vytvoření nové kategorie OVM @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonické dokumenty
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rozšiřující znalostní báze Architektury eGovernmentu ČR
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postup a plán realizace změn (Roadmap) @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Cizinecký informační systém @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Editorské agendové informační systémy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence subjektů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotné obslužné kanály úředníků @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní identitní autorita @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
I.CA @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Otevřená data @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Udělení stanoviska správcem agendy poskytující údaje @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílení údajů veřejné správy ČR @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úplné elektronické podání @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní standard formátů pro archivaci @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs3 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs4 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla diskuze na webu @politiky
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na aktualizaci ohlášení využití veřejných údajů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na provádění hromadných změn ve službách VS @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na doplnění agendového informačního systému (AIS) do agendy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodické doporučení ke ztotožňování fyzických osob u SPUÚ @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava: