Překlady této stránky:

Seznam digitálních zmocněnců

Seznam platný ke dni: 14.7.2020

SUBJEKT Digitální zmocněnec Funkce
Úřad vlády Mgr. Zdeňka Kábrtová  
Ministerstvo průmyslu a obchodu Ing. Petr Očko NM
Ministerstvo vnitra JUDr. Jaroslav Strouhal NM
Ministerstvo práce a soc. věcí Mgr. Jana Nováková NM
Ministerstvo pro místní rozvoj    
Ministerstvo financí Mgr. Radoslav Bulíř NM
Ministerstvo kultury    
Ministerstvo zdravotnictví Ing. Martin Zeman ředitel odboru Národního centra elektronického zdravotnictví
Ministerstvo zahraničních věcí Ing. Tomáš Kryl, Ph.D. (oficiálně nejmenován, člen RVIS) 
Ministerstvo obrany plk. Ing. Daniel Bambušek  
Ministerstvo životního prostředí Jaromír Adamuška vedoucí oddělení rozvoje
Ministerstvo dopravy Ing. Ladislav Němec NM
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyMgr. Jaroslav Faltýn ředitel odboru předškolního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání
Ministerstvo zemědělství Ing. Oleg Blaško  
Ministerstvo spravedlnosti JUDr. Klára Cetlová NM pro řízení sekce dohledu a justice
NÚKIB Ing. Jaroslav Šmíd 1. NM ředitele
Český telekomunikační úřad Mgr. David Krupa ředitel sekce správy vnitřních věcí
Národní bezpečnostní úřad JUDr. Zdeňka Jůzlová náměstkyně ředitele
Český statistický úřad Ing. Petr Böhm, Ph.D. ředitel sekce ICT
Český úřad zeměměřický a katastrální Ing. Karel Štencel místopředseda úřadu
Správa státních hmotných rezerv Mgr. Ing. Vladimír Kudyn, Ph.D. ředitel sekce majetkové a právní
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Tomáš Vymětal bezpečnostní ředitel
Úřad průmyslového vlastnictví Ing. Miroslav Paclík, PhD. ředitel odboru patentových informací
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Zdeněk Doležal  
Energetický regulační úřad Ing. Richard Tesař ředitel odboru ICT
Český báňský úřad Ing. Radim Mžyk ředitel sekce báňské správy
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře Ing. Pavel Kodym předseda úřadu
Státní úřad pro jadernou bezpečnost    
Národní sportovní agentura    
, 2021/10/05 12:31
Opravte prosím název úřadu Český úřad zeměměřičský a katastrální na Český úřad zeměměřický a katastrální. Děkuji Žufanová
, 2021/10/05 12:35
Dobrý den,

Děkuji za připomínku, upraveno.

S pozdravem,
Tomáš Šedivec
Vložte svůj komentář: