Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
59 - počet výskytů, Poslední úprava:
správy. Je žádoucí, aby úřady při [[https://archi.gov.cz/metody_dokument:rizeni_jednotlivych_ict_reseni... vých ICT řešení]] postupovaly dle [[https://archi.gov.cz/metody_dokument|metod řízení ICT veřejné správ... dnotlivých IK existuje celostátní [[https://archi.gov.cz/ikcr|Informační koncepce ČR]] (IKČR), která st... s IKČR, proto doporučujeme využít [[https://archi.gov.cz/znalostni_baze:ik_ovs|znalostní bázi s texty k
Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
45 - počet výskytů, Poslední úprava:
s grafickým manuálem MVČR [[https://designsystem.gov.cz/| https:%%//%%designsystem.gov.cz,]] * musí být schopen poskytnout identifikovanému a autentizova... covala přístup k vývoji. Existence //designsystem.gov.cz//, který by toto měl napravit, není mezi všemi... . Úplné elektronické podání, viz [[https://archi.gov.cz/nap_dokument:architektura_a_sdilene_sluzby_ver
Veřejný datový fond @nap
26 - počet výskytů, Poslední úprava:
datový fond (VDF) je definován v [[https://archi.gov.cz/ikcr|Informační koncepci ČR (IKČR)]] jako [[https://archi.gov.cz/ikcr#dilci_cil_510rozvoj_otevrenych_dat_a_vere... zveřejňování údajů postupovat podle [[https://ofn.gov.cz/|otevřených formálních norem vydávaných MV ČR]... ání metadat je nutné postupovat dle [[https://ofn.gov.cz/rozhran%C3%AD-katalog%C5%AF-otev%C5%99en%C3%BD
Stručný návod na ohlášení nové agendy @znalostni_baze
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
sobnostnímu (AISP) v části [[https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/help/detail_ohlaseni_agendy.htm|Postup sh... agendy ===== Otevřete si [[https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/|stránku AISP]] a přihlaste se do systému...  tím máte problém, postupujte dle [[https://archi.gov.cz/znalostni_baze:aisp_navod_kratky|podrobného ná... v Nápovědě k AISP v části [[https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/help/definice_agendy.htm|Postup shodný pr
Slovník pojmů eGovernmentu
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
ad výkladového slovníku TOGAF |  | |** ** |Byznys governance |Zajišťuje, že business procesy naplňují b... Systems Audit and Control Association) a ITGI (IT Governance Institute). |  |český překlad výkladového ... praktiky pro řízení procesů IT. COBIT je vydán IT Governance Institute. Pro více informací viz http://w... služeb a lidí. |Výklad OeG |  | |** ** |Digitální Government |Digitální veřejná správa, která předpoklá
Postupy při tvorbě a hlášení metrik @playgroud
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
ámka 1-5 jako ve škole * Vazba na [[https://ofn.gov.cz/registr-pr%C3%A1v-a-povinnost%C3%AD/org%C3%A1n... inně * datový typ: viz definice [[https://ofn.gov.cz/registr-pr%C3%A1v-a-povinnost%C3%AD/org%C3%A1n... skytovaných daným OVM) * Vazba na [[https://ofn.gov.cz/registr-pr%C3%A1v-a-povinnost%C3%AD/agendy/202... inně * datový typ: viz definice [[https://ofn.gov.cz/registr-pr%C3%A1v-a-povinnost%C3%AD/agendy/202
Katalog služeb veřejné správy @nap
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
evidenci služeb a úkonů do [[https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/|AIS Působnostní RPP]] * Metodika - [[https://pma3.gov.cz/uploads/doc/Metodika-pro-evidenci-sluzeb.pdf]] * Šablona P2 XLSX - [[https://pma3.gov.cz/uploads/doc/P2-Sablona-pro-pripravu-podkladu-p... ný detailní popis služby v [[https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISK/|AIS Správa katalogů]] - Vyplnění deta
Portál občana a portál veřejné správy @nap
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portálu veřejné správy ===== [[https://www.portal.gov.cz/|Portálem občana]] je myšlena transakční část [[https://www.portal.gov.cz/|Portálu veřejné správy]] dostupná na adrese [[https://www.portal.gov.cz/]], kde klient/občan může skrze samoobslužné s... bo jiné odpovědi. V případě [[https://www.portal.gov.cz/|Portálu občana]], jakožto součásti Portálu ve
Národní architektonický rámec @nar_dokument
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
tu.aspx|odkaz]] web architektury: [[http://archi.gov.cz/|archi.gov.cz]] ===== Odkazy na dokumenty a weby ze světa ===== ==== Austrálie ==== **Digitální ... stern Australia 2016-2020:** ==== Kanada ==== **Government of New Brunswick - Enterprise Architecture... technology-strategy.html|odkaz]] **Update 2017 - Government of Canada Strategic Plan for Information M
Metodický pokyn k řízení záměru (projektu) IT/ICT pro digitální zmocněnce Ústředními správní úřady @znalostni_baze
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
í**^ |**Informační koncepce ČR** |[[https://archi.gov.cz/ikcr-dokument:ikcr|https://archi.gov.cz/ikcr-dokument:ikcr]] |**X** |**X** | |**X** | |** ** |** **... tody řízení ICT veřejné správy** |[[https://archi.gov.cz/metody-dokument:metody|https://archi.gov.cz/metody-dokument:metody]] | | |** ** | | |**x** |**X** |
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
ladu, že SPUÚ je ohlášen v [[https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/verejne/katalog-spuu|rejstříku]] a má pov... které musí být v souladu s [[https://designsystem.gov.cz/|grafickým manuálem MVČR]]. Dále je potřeba fo... _report_-_03042020.pdf |Boston Consulting Group - Gov.cz}} a {{ :dokumenty:pravidla_federace_portalu.pd... ní systém veřejné správy v [[https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/verejne|rejstříku informačních systémů ve
Návod na oznámení výkonu agendy orgánem veřejné moci (OVM) a na převod výkonu agendy mezi OVM @znalostni_baze
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
o OVM v agendě je třeba do [[https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/|AIS RPP působnostní]] (AISP) vyplnit a o... přístup do AISP, postupujte podle [[https://archi.gov.cz/znalostni_baze:aisp_navod_kratky|Návodu na při... dy jsou vyřízena? === - [[https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/|Přihlaste se do AISP]]. - V „//Katalog... bo schování klikněte> - [[https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/|Přihlaste se do AISP]]. - V //„Katalog
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
lené služby: * Front-end * [[https://archi.gov.cz/nap:portal_obcana|Portál občana]] a federace p... vající v jednotném vzhledu [[https://designsystem.gov.cz|Design system gov cz]] a jednotné struktuře [[https://archi.gov.cz/nap:katalog_sluzeb|katalogu služeb]]. * [[https:/
Práce s klientem veřejné správy na portálu @znalostni_baze
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
rejstřík je možné vést dle [[https://rpp-ais.egon.gov.cz/gen/agendy-detail/A9145_29042022.xlsx|agendy A... PUU obdrží při přihlášení klienta [[https://archi.gov.cz/nap:nia#atributy_vydavane_poskytovatelum_sluze... klad na AIFO agendu: * [[https://rpp-ais.egon.gov.cz/gen/agendy-detail/A8566_10092022.xlsx|A8566 - ... PUU obdrží při přihlášení klienta [[https://archi.gov.cz/nap:nia#atributy_vydavane_poskytovatelum_sluze
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
službám eGovernmentu, jako např. [[https://archi.gov.cz/nap:propojeny_datovy_fond|propojenému datovému... S lze čerpat také prostřednictvím [[https://archi.gov.cz/nap:narodni_datova_centra|Národních datových c... jsou vedeny základní elementy pro [[https://archi.gov.cz/nap:agendovy_model_verejne_spravy|agendový mod... šovatel agendy vedené v RPP (viz. [[https://archi.gov.cz/nap:agendovy_model_verejne_spravy|Agendový mod
Návod na ohlášení údajů agendy @znalostni_baze
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na aktualizaci oprávnění na údaje @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence údajů v agendě @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na změnu kategorie OVM @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Oznámení výkonu agendy soukromoprávním uživatelem údajů (SPUÚ) @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační koncepce ČR
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na aktualizaci ohlášení využití veřejných údajů @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Udělení stanoviska správcem agendy poskytující údaje @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém Evidence obyvatel @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na vytvoření nové kategorie OVM @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Benchmark veřejné správy @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručná metodika efektivního modelování @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr obyvatel @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Otevřená data @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Podrobný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI @politiky
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osvědčení o digitálním úkonu @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Technická specifikace platební brány @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stavební blok @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Politika souborů cookies
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendy veřejné správy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klasifikace modelů a pohledů NA VS ČR @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rozšiřující znalostní báze Architektury eGovernmentu ČR
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metody řízení ICT veřejné správy ČR @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Total cost of ownership (Celkové náklady vlastnictví) @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Možné způsoby veřejného zadávání informačních systémů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Uvítání a obsah webu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický plán
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
tezaurus @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla diskuze na webu @politiky
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický plán @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úplné elektronické podání @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Cizinecký informační systém @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní identitní autorita @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přístupnost informací @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava: