Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady @nap_dokument
51 - počet výskytů, Poslední úprava:
ásti [[nap_dokument:architektura_a_sdilene_sluzby_verejne_spravy_cr|Popis sdílených služeb, funkčních celků... popsán na samostatné stránce [[nap:agendovy_model_verejne_spravy|zde]] nebo v rámci části [[nap_dokument:architektura_a_sdilene_sluzby_verejne_spravy_cr#agendovy_model_verejne_spravy|Popis sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí veře
Popis sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí veřejné správy ČR @nap_dokument
44 - počet výskytů, Poslední úprava:
* **[[nap_dokument:architektura_a_sdilene_sluzby_verejne_spravy_cr#Agendový model veřejné správy|Agendový ... * **[[nap_dokument:architektura_a_sdilene_sluzby_verejne_spravy_cr#Identifikace klientů veřejné správy|Ide... * **[[nap_dokument:architektura_a_sdilene_sluzby_verejne_spravy_cr#Propojený datový fond|Propojený datový ... * **[[nap_dokument:architektura_a_sdilene_sluzby_verejne_spravy_cr#Veřejný datový fond|Veřejný datový fond
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
gov.cz/nap_dokument:architektura_a_sdilene_sluzby_verejne_spravy_cr#uplne_elektronicke_podani|úplného elekt... jako rozšíření [[https://archi.gov.cz/nap:portaly_verejne_spravy_a_soukromopravnich_uzivatelu_udaju|Portálu... Ú je ohlášen v [[https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/verejne/domu|rejstříku]] a má povinnost elektronicky ověř... .gov.cz/nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy#pravidla_pro_identifikace_klientu_verejne_
Úvod @nap_dokument
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
- [[nap_dokument:architektura_a_sdilene_sluzby_verejne_spravy_cr|Kapitola Popis sdílených služeb, funkčn... to|Univerzální kontaktní místo]] \\ [[nap:portaly_verejne_spravy_a_soukromopravnich_uzivatelu_udaju|Portálo... ]] \\ [[nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy|Elektronická identifikace]] | |[[:ikcr#Arc... ]] \\ [[nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy|Elektronická identifikace]] | |[[:ikcr#Arc
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Ú je ohlášen v [[https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/verejne/katalog-spuu|rejstříku]] a má povinnost elektroni... řeší [[nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy#mandaty_role_a_prava_v_elektronicke_komuni... portál vykonává a podporuje [[nap:agendovy_model_verejne_spravy|agendu veřejné správy]] dle [[nap:rpp|regi... p:portal_obcana#pravidla_portalu_obcana_a_portalu_verejne_spravy|funkčním celku]]. ==== Agendový portál =
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
ásti [[nap_dokument:architektura_a_sdilene_sluzby_verejne_spravy_cr|Popis sdílených služeb, funkčních celků... ásti [[nap_dokument:architektura_a_sdilene_sluzby_verejne_spravy_cr|Popis sdílených služeb, funkčních celků... uláře primárně v autentizované zóně [[nap:portaly_verejne_spravy_a_soukromopravnich_uzivatelu_udaju|portálu... žitím [[nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy|zaručené identity klienta]] * Agendové a
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
ů byznysu úřadu v rámci tzv. [[nap:agendovy_model_verejne_spravy|agendového modelu veřejné správy]] * V... odelu jednotlivých úřadů, je [[nap:agendovy_model_verejne_spravy|agendový model veřejné správy]], legislati... všemi obslužnými kanály. Všechny [[nap:portaly_verejne_spravy_a_soukromopravnich_uzivatelu_udaju|lokální... ované [[nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy|elektronické identifikace]] občanů ČR ([[n
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
NY A FIRMY|| |[[:ikcr#dilci_cil_11katalog_sluzeb_verejne_spravy|01.01 Katalog služeb veřejné správy]] |OVM... Povinnost MV | |[[:ikcr#dilci_cil_28metodika_pro_verejne_zakazky_v_ict_a_eg|02.08 Metodika pro veřejné zak... o_ziskani_a_udrzeni_klicovych_specialistu_v_ramci_verejne_spravy|04.02 Opatření pro získání a udržení klíčo... l_47zavedeni_procesniho_rizeni_a_rizeni_sluzeb_ve_verejne_sprave|04.07 Zavedení procesního řízení a řízení
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
výkonu veřejné správy – tzv. [[nap:agendovy_model_verejne_spravy|agend]]. {{ :znalostni-baze:1999-2006.png... ožnost[[nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy| elektronické identifikace]] k jednotlivým [[nap:portaly_verejne_spravy_a_soukromopravnich_uzivatelu_udaju|transak... omocí [[nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy|elektronické identifikace]] se mu otevírá
Univerzální kontaktní místo @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
na]], [[nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy|Národní identitní autoritu]] nebo [[nap:komunikacni_infrastruktura_verejne_spravy|Centrální místo služeb]]. Samooblužné univ... ve většině případů o specializovaný [[nap:portaly_verejne_spravy_a_soukromopravnich_uzivatelu_udaju|agendov... ncipy [[nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy|Národního identitního prostoru]] * Feder
Úplné elektronické podání @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
ané. * Využívá [[nap:jednotny_identitni_prostor_verejne_spravy|Jednotný identitní prostor veřejné správy]] a [[nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy|Elektronickou identifikaci pro klienty veř... ál): * Využití [[nap:jednotny_identitni_prostor_verejne_spravy|Jednotného identitního prostor veřejné spr... oby a [[nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy|Elektronickou identifikaci pro klienty veř
NAP: Celky podle vrstev a využití @nap_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
del veřejné správy===== {{page>nap:agendovy_model_verejne_spravy}} =====Propojený datový fond===== {{page>n... oprávních uživatelů údajů===== {{page>nap:portaly_verejne_spravy_a_soukromopravnich_uzivatelu_udaju}} =====... {{page>nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy}} =====Jednotný identitní prostor veřejné ... správy===== {{page>nap:jednotny_identitni_prostor_verejne_spravy}} =====Jednotné obslužné kanály a uživatel
Národní identitní autorita @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
lužby [[nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy|identifikace a autentizace]] včetně federa... oblematika je popsána také v části [[:nap:portaly_verejne_spravy_a_soukromopravnich_uzivatelu_udaju|Portály... ace v [[nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy|NIA]] a vytváření jednotlivých Service Pro... ktuje [[nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy|Národní identitní autoritu]], která ověřen
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
s://www.mvcr.cz/clanek/komunikacni-infrastruktura-verejne-spravy-a-centralni-misto-sluzeb-584441.aspx?q=Y2h... s://www.mvcr.cz/clanek/komunikacni-infrastruktura-verejne-spravy-278660.aspx|katalogových listů]] a následn... s://www.mvcr.cz/clanek/komunikacni-infrastruktura-verejne-spravy-a-centralni-misto-sluzeb-584441.aspx?q=Y2h... s://www.mvcr.cz/clanek/komunikacni-infrastruktura-verejne-spravy-278660.aspx|katalogových listů]] a následn
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
s://www.mvcr.cz/clanek/komunikacni-infrastruktura-verejne-spravy-278660.aspx|katalogových listů]] a následn... nty pro [[https://archi.gov.cz/nap:agendovy_model_verejne_spravy|agendový model veřejné správy]]. Dále je z... P (viz. [[https://archi.gov.cz/nap:agendovy_model_verejne_spravy|Agendový model veřejné správy]]).  ... ě (viz. [[https://archi.gov.cz/nap:agendovy_model_verejne_spravy|Agendový model veřejné správy]]). |V agend
Jednotný identitní prostor veřejné správy @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrovaná Telekomunikační Síť @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
eObčanka @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Základní registry @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Připojování Metropolitních sítí do CMS @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
MojeID @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Veřejný datový fond @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr práv a povinností @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický plán @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický plán
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Katalog služeb veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Elektronické úkony a doručování @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava: