Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

The Sharing and Reuse Framework for IT Solutions @znalostni_baze
33 - počet výskytů, Poslední úprava:
to maintenance. Furthermore, it is important that central bodies support this process by creating a climate... also includes nineteen measures specifically for central bodies. By promoting the sharing and reuse of IT solutions, public administrations and central bodies improve the interoperability of their IT s... ions of this framework. Recommended measures for central bodies: these are proposed activities to be under
Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
ny zmíněné země nicméně nedisponují federací, ale centralizací portálů. Množství dílčích portálů je v těchto zemích sníženo na minimum a jejich obsah je centralizován do hlavního portálu, případně do dalších po... h případě nelze hovořit o federaci portálů, ale o centralizaci informací, dat a funkcí, které jsou uživatel... o musel realizovat třikrát s podobnými daty. ====Centralizace a decentralizace==== Při přípravě tohoto do
Agendový model veřejné správy @nap
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
robnosti; stanovuje působnost OVM; poskytuje buď centralizovaný AIS, nebo podmínky a standardy pro decentr... včetně údajů v rejstřících OVM a SPUU; v případě centralizovaného AIS poskytuje údaje přes referenční rozh... ; zapisuje do RPP údaje o své působnosti; využívá centralizovaný AIS nebo spravuje vlastní; eviduje a sprav... ým OVM| Využívá údaje podle oprávnění | | Správce centralizovaného AIS pro výkon agendy| OVM, který na zákl
Centrální nákupy státu ICT produktů @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
mínkami je uveden na [[https://www.mvcr.cz/clanek/centralni-nakup-statu-ict-produktu.aspx|stránkách MV]] *[[https://www.mvcr.cz/clanek/centralni-nakup-produktu-cisco-systems.aspx|Centrální nák... ů Cisco Systems]] *[[https://www.mvcr.cz/clanek/centralni-nakup-produktu-ibm.aspx|Centrální nákup produktů IBM]] *[[https://www.mvcr.cz/clanek/centralni-nakup-produktu-microsoft.aspx|Centrální nákup p
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
dosud roztříštěných a izolovaných ISVS do logicky centralizovaných agendových ISVS: * spravovaných celopl... vat jejich korporátní i celostátní sjednocování a centralizace, s možností vzniku korporátních i celostátní... cným a technickým správcem odpovídajícího logicky centralizovaného elektronického registru (agendového IS),... v podobě otevřených dat. Úměrně sjednocování a centralizaci **provozních procesů** veřejné správy na úro
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
lanek/komunikacni-infrastruktura-verejne-spravy-a-centralni-misto-sluzeb-584441.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d|str... lanek/komunikacni-infrastruktura-verejne-spravy-a-centralni-misto-sluzeb-584441.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d|kom... m způsobem přes CMS/KIVS všechny aplikační služby centralizovaných ISVS se současným zajištěním bezpečného ... lanek/komunikacni-infrastruktura-verejne-spravy-a-centralni-misto-sluzeb-584441.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d|str
Informační koncepce ČR
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
NANCŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ]] - [[ikcr#efektivni_a_centralne_koordinovane_ict_verejne_spravy|EFEKTIVNÍ A CEN... VANÉ ICT VEŘEJNÉ SPRÁVY]] - [[ikcr#efektivni_a_centralne_koordinovane_ict_verejne_spravy|EFEKTIVNÍ A PRU... tlivých architektur orgánů veřejné moci, zavedení centralizovaného řízení státních podniků a agentur specia... eGovernmentu jako celku.\\ \\ V případě zavádění centralizovaného řízení ICT a eGovernmentu pak bude nutné
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
sko míry (a potenciálu) podobnosti, jednotnosti a centralizace procesů. - Hledisko míry (a potenciálu) vy... ově musí být obslužné aplikační funkce jednotné a centralizované v úřadu, resortu (nebo korporaci) a státu ... kturu úřadu potom platí, že úřad musí pro logicky centralizovaný AIS buď: - využívat tuto centrálně sdíl
Veřejný datový fond @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
oskytování a čerpání údajů, ale nevynucuje jejich centralizaci na jedno místo. * P2 (garance) - pro OVM a... střešuje skutečné datové zdroje, které nemusí být centralizovány v jednom jediném úložišti. VDF spravuje a
eGovernment cloud @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
== Přístup správců ISVS k eGC ==== Každý správce centralizovaného poskytovaného agendového informačního sy... it na to, že od určité doby bude provozovat svoje centralizované agendové informační systémy v cloudu a měl
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
é vybudovat a užívat schopnosti provozního řízení centralizovaně, napříč jednotlivými IS, ať již je to např... e stejný den. Pokud používáte informační systém, centralizujete všechny požadavky do jednoho místa a máte
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
ortálem české digitální veřejné správy a umožňuje centralizovaný přístup k informacím a digitálním službám.... mační Národní Terminál]] (Czech POINT). V oblasti centralizovaných webových portálů by měl v budoucnu vznik
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
tálem je myšlen portál poskytující služby logicky centralizovaného systému či systémů pro jiné orgány veřej... tálem je myšlen portál poskytující služby logicky centralizovaného systému či systémů pro jiné orgány veřej
Sdílené provozní informační systémy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
ko "IISSP") je účinný, transparentní, efektivní a centralizovaný nástroj pro řízení veřejných financí, centralizaci účetních informací státu, konsolidaci vybraných
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ze cílového stavu úřadu (plně digitalizován, plně centralizován, plně outsourcován atp.). Výběr klíčových z
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Implementace povinností dle zákona o právu na digitální služby @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Využívání oprávnění na údaje jiných informačních systémů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Často kladené dotazy (FAQ)
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mandáty a zastupování v elektronické komunikaci @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický plán @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický plán
1 - počet výskytů, Poslední úprava: