Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
366 - počet výskytů, Poslední úprava:
===== Propojený datový fond je vytvářen: * **Agendovými informačními systémy**, které na základě výkonu agend zajišťují vytváření údajů o subjektech či objekte... i registry ROB a ROS**, které jako specializované Agendové informační systémy zajišťuji poskytování refer... dním registrem RÚIAN**, který jako specializovaný Agendový informační systém zajišťuje jednoznačnou vazbu
Stručný návod na ohlášení nové agendy @znalostni_baze
202 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Stručný návod na ohlášení nové agendy ====== Vznik nové agendy zpravidla souvisí s přijetím nového zákona. Ohlášení agendy slouží k tomu, aby v zákoně definované orgány ve... kytují své služby a mohly využívat údaje z jiných agend. Při vyplňování záložek postupujte zleva doprava,
Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
177 - počet výskytů, Poslední úprava:
pohledu uživatele odlišných portálových řešení – agendové, územní a soukromé. Tyto portály následně posk... správní úřady a územní samosprávy – kraje a obce (agendové a územní portály). Nad těmito samostatnými por... ortálu veřejné správy, Portálu občana a vybranými agendovými a soukromoprávními portálovými řešeními. ==... tud k digitálním službám a k digitálním úkonům do agendových portálů, portálů územní samosprávy či soukro
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
173 - počet výskytů, Poslední úprava:
O), cílově co nejvíce společně a jednotně, napříč agendami. * Odborné funkce - představující specializaci na výkon a rozhodování v agendě či provozní funkci, angl. Middle-Office (dále ta... e veřejné správy (vidimace, konverze apod.) * Agendově specifické funkce veřejné správy * Funkce společného zázemí agend - představující funkce vykonávané typicky (ale ne
Návod na oznámení výkonu agendy orgánem veřejné moci (OVM) a na převod výkonu agendy mezi OVM @znalostni_baze
111 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Návod na oznámení výkonu agendy orgánem veřejné moci (OVM) a na převod výkonu agendy mezi OVM ====== Registrace OVM pro výkon agendy je nezbytná pro přístup konkrétního OVM k referenčním údajům základních registrů (ZR), údajům dalších agendových informačních systémů (AIS) a jako zdroj info
Agendový model veřejné správy @nap
102 - počet výskytů, Poslední úprava:
======Agendový model veřejné správy====== ===== Popis Agendového modelu veřejné správy ===== Agendový model je základem byznys architektury veřejné správy a základ... výkonu digitálních služeb veřejné správy. Všechny agendy veřejné správy jsou zapsány spolu s legislativní
Agendy veřejné správy @znalostni_baze
93 - počet výskytů, Poslední úprava:
======Agendy veřejné správy====== Tato stránka obsahuje seznam všech [[znalostni_baze:seznam_agend#seznam_agend_verejne_spravy|agend veřejné správy]] přejímaný v časových intervalech z [[nap:rpp|registru práv a povin
Stručný návod na aktualizaci oprávnění na údaje @znalostni_baze
74 - počet výskytů, Poslední úprava:
rávnění k údajům – Oprávnění k údajům poskytující agendy//“ v agendovém informačním systému RPP Působnostním (AISP) ve schválené agendě. Pokud chcete měnit pouze tuto záložku, není nutné ohlašovat celou agendu. - postup popisuje, jak změnit stávající oprá
Slovník pojmů eGovernmentu
71 - počet výskytů, Poslední úprava:
o základních registrech |§ 29 písm. d), | |** ** |Agenda |Ucelená oblast působnosti orgánu veřejné moci n... , o základních registrech |§2. písm. e) | |** ** |Agenda |Souhrn úředních činností, většinou vázaný na konkrétní správní činnost, např. Agenda občanských průkazů, Agenda procesu územních řízení.\\ Agenda je vymezena konkrétním zákonem, který upra
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
53 - počet výskytů, Poslední úprava:
du. Především s elektronickou spisovou službou, s agendovými informačními systémy, ale třeba i s ekonomic... ci s portály nižší úrovně – federovanými portály (agendové a území). Na rozdíl od portálů nižší úrovně je... tatném [[nap:portal_obcana|funkčním celku]] ==== Agendový portál ==== Agendovým portálem je myšlen portál poskytující služby logicky centralizovaného systému
Veřejný datový fond @nap
51 - počet výskytů, Poslední úprava:
dním pojmem je údaj vedený nebo vytvářený v rámci agendy. Podle § 51 odst. 6, písm. k) [[https://www.zako... ] je pro každý údaj vedený nebo vytvářený v rámci agendy v [[nap:rpp|RPP]] vedena jeho přístupnost veřejn... 111|ZoZR]] pro údaj vedený nebo vytvářený v rámci agendy, jehož možné hodnoty jsou vymezeny číselníkem, t... cs/2009-111|ZoZR]] to jsou číselníky ohlašovatelů agend. Jinými slovy, možné hodnoty údaje lze vymezit bu
seznam_isvs1 @playgroud
50 - počet výskytů, Poslední úprava:
sborů |0 |0 |26.06.2012 22:29:25 | |8454 |ASDP – Agenda správy dopravních přestupků |Městská část Praha ... ivnice |0 |0 |16.05.2019 11:51:25 | |8232 |ASDP – Agenda správy dopravních přestupků |Město Lysá nad Labe... říbor |0 |0 |16.07.2012 14:16:09 | |8210 |GIS pro agendu dopravy a životního prostředí |Městská část Prah... raha 6 |0 |0 |21.02.2020 10:03:04 | |8277 |ASDP – Agenda správy dopravních přestupků |Městská část Praha
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
46 - počet výskytů, Poslední úprava:
ch a izolovaných ISVS do logicky centralizovaných agendových ISVS: * spravovaných celoplošně OVS odpovědným za agendu, * v datové vrstvě propojených navzájem [[nap... itálních aspektů byznysu úřadu v rámci tzv. [[nap:agendovy_model_verejne_spravy|agendového modelu veřejné správy]] * Veřejná správa funguje vždy výhradně v
Práce s klientem veřejné správy na portálu @znalostni_baze
42 - počet výskytů, Poslední úprava:
noznačnou odpovědnost za obsluhu klienta ve všech agendách, ve kterých působí a za osobní údaje svých klientů a za údaje klientů v agendách. * Provozující OVM nebo SPUU vykonává prostř... sou((Ohlašovatelem služeb je většinou ohlašovatel agend, nikoli provozovatel portálu (u samospráv a SPUU)... ystémy veřejné správy ohlášeny v rejstříku ISVS a agendy ohlášeny v [[nap:rpp|registru práv a povinností]
Návod na ohlášení údajů agendy @znalostni_baze
39 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Návod na ohlášení údajů agendy ====== Tento návod použijte při doplnění nebo při aktualizaci údajů vedených ve vaší agendě, případně pro označení, že vaše agenda žádné údaje neeviduje. Jde o údaje o objektech (např. vozidla, p... ovaným způsobem, abyste je mohli poskytovat jiným agendám. Evidence údajů vedených v agendě má [[https:/
Informační koncepce ČR
37 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs4 @playgroud
37 - počet výskytů, Poslední úprava:
Využívání oprávnění na údaje jiných informačních systémů @znalostni_baze
32 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs2 @playgroud
30 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
30 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mandáty a zastupování v elektronické komunikaci @nap
30 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
28 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
27 - počet výskytů, Poslední úprava:
Oznámení výkonu agendy soukromoprávním uživatelem údajů (SPUÚ) @znalostni_baze
27 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na doplnění agendového informačního systému (AIS) do agendy @znalostni_baze
26 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
24 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
23 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence subjektů @nap
23 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní @znalostni_baze
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
Podrobný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní @znalostni_baze
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs3 @playgroud
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence údajů v agendě @znalostni_baze
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na aktualizaci ohlášení využití veřejných údajů @znalostni_baze
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postupy při tvorbě a hlášení metrik @playgroud
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
Základní registry @nap
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na doplnění služeb VS do agendy @znalostni_baze
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
Udělení stanoviska správcem agendy poskytující údaje @znalostni_baze
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
Kontext eGSB/ISSS @nap
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
Katalog služeb veřejné správy @nap
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr práv a povinností @nap
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou @nap
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrace informačních systémů @nap
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika výpočtu TCO ICT služeb veřejné správy @znalostni_baze
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rozšiřující znalostní báze Architektury eGovernmentu ČR
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené agendové IS v přenesené působnosti @nap
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy správy dokumentů @nap
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modely Národního architektonického plánu @nap_dokument
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úplné elektronické podání @nap
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr obyvatel @nap
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílení údajů veřejné správy ČR @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr osob @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém Evidence obyvatel @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručná metodika efektivního modelování @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předávání obsahu datového fondu @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Implementace povinností dle zákona o právu na digitální služby @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klasifikace modelů a pohledů NA VS ČR @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osvědčení o digitálním úkonu @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Často kladené dotazy (FAQ)
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodické doporučení ke ztotožňování fyzických osob u SPUÚ @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené agendové IS pro samostatnou působnost @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Cizinecký informační systém @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní identitní autorita @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Utlumování rodného čísla a jeho využívání ve veřejné správě @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémové a uživatelské notifikace, hlavní principy a rozdíly @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na vytvoření nové kategorie OVM @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Formulářový agendový informační systém @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Editorské agendové informační systémy @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové zákony týkající se eGovernmentu @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotné obslužné kanály úředníků @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence jiných fyzických osob @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Uvítání a obsah webu
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický rámec @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
NAP: Celky podle vrstev a využití @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
CzechPOINT @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Otevřená data @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na provádění hromadných změn ve službách VS @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Bankovní identita @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Total cost of ownership (Celkové náklady vlastnictví) @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přístupnost informací @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na změnu kategorie OVM @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrovaná Telekomunikační Síť @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Univerzální kontaktní místo @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené provozní informační systémy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém datových schránek @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Dekompozice informačních systémů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava: