Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
znalostni_baze:sidebar [2021/06/04 15:46]
Tomáš Šedivec
znalostni_baze:sidebar [2021/06/04 15:48] (aktuální)
Tomáš Šedivec stará verze byla obnovena (2021/03/11 09:53)
Řádek 1: Řádek 1:
 ~~NOCACHE~~ ~~NOCACHE~~
-====Quick navigation====+====Rychlá navigace====
  
-**[[[en:start|National Architecture of Public Administration of the Czech Republic]]**  ​+**[[:start|Národní architektura veřejné správy ČR]]**  ​
  
-**[[[en:​uvod_dokumenty|1.Architectural documents]]**+**[[:​uvod_dokumenty|1.Architektonické dokumenty]]**
  
-  *[[en:ikcr|Information Concept of the Czech Republic]] +  *[[:ikcr|Informační koncepce ČR]] 
-  *[[en:​metody_dokument|Methods of ICT management in the Czech Republic]] +  *[[:​metody_dokument|Metody řízení ​ICT VS ČR]] 
-  *[[en:​slovnik_egov|Dictionary of eGovernment terms]] +  *[[:​slovnik_egov|Slovník pojmů eGovernmentu]] 
-  *[[:en:​nar_dokument|National Architectural Framework]] +  *[[:​nar_dokument|Národní architektonický rámec]] 
-  *[[:en:​nap_dokument|National Architectural Plan]] +  *[[:​nap_dokument|Národní architektonický plán]] 
-  *[[:en:​znalostni_baze|Expanding Knowledge Base]]<​nspages ​:en:znalostni_baze -tree -exclude ​-showhidden ​-exclude:overall_document ​-exclude:​sidebar -title -textPages="">​+  *[[:​znalostni_baze|Rozšiřující znalostní báze]]<​nspages znalostni_baze -tree -exclude -exclude:celkovy_dokument ​-exclude:​sidebar -title -textPages="">​
  
-**[[[en:​uvod_klicove_oblasti|2.Key Architecture Areas]]**+**[[:​uvod_klicove_oblasti|2.Klíčové oblasti architektury]]**
  
-**[[[en:​uvod_schvalovani|3.Approval of ICT projects and plans]]**+**[[:​uvod_schvalovani|3.Schvalování projektů a záměrů ​ICT]]**