Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
znalostni_baze:ik_ovs [2020/09/10 08:25]
Tomáš Šedivec
znalostni_baze:ik_ovs [2021/05/31 15:35] (aktuální)
Tomáš Šedivec ↷ Odkaz upraven z důvodu přesunutí
Řádek 1: Řádek 1:
-<​title> ​Osnova vzorové informační koncepce OVS </​title>​+====== ​Osnova vzorové informační koncepce OVS ======
  
 <WRAP center round important 60%> <WRAP center round important 60%>
-Konečná struktura Informační koncepce OVS bude vydána s vyhláškou **529/2006 Sb.**, jejíž nová verze bude vydána **koncem ​roku 2020**. Následující text je strukturální výtah, který s ní je v souladu a úřady ji mohou využívat již nyní při přípravě podkladů pro aktualizaci své informační koncepce podle připravované novely vyhlášky 529/2006 Sb., níž bude stanovena přiměřená lhůta pro aktualizaci informační koncepce ve struktuře stanovené touto novelou. +Konečná struktura Informační koncepce OVS bude vydána s vyhláškou **529/2006 Sb.**, jejíž nová verze bude vydána **v polovině ​roku 2021** - neustálé odklady jsou způsobeny průtahy ​legislativním procesu sněmovního tisku 756 tzvDEPO2.
-Předběžnou konkrétní bližší představu o obsahu informační koncepce ústředního OVS s novelizovanou strukturou, jejíž konečná podoba bude stanovena připravovanou novelou vyhlášky 529/2006 Sb., lze získat např. prostudováním informačních koncepcí ústředních OVS, které již při aktualizacích svých informačních koncepcí postupují v souladu s dokumentem [[metody-dokument:​metody|Metody řízení ICT VS ČR]], jako je např. mj. i v přímé návaznosti na celostátní strategii Digitální Česko aktualizovaná [[https://​www.mpo.cz/​cz/​rozcestnik/​ministerstvo/​o-ministerstvu/​informacni-koncepce-ministerstva-prumyslu-a-obchodu--243831/​|Informační koncepce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR]]+
  
-**{{ :vzorova-ik:​osnova_ik_.docx |Textová verze ke stažení}}**+Následující text je strukturální výtah, který s ní je v souladu a úřady ji mohou využívat již nyní při přípravě podkladů pro aktualizaci své informační koncepce podle připravované novely vyhlášky 529/2006 Sb., v níž bude stanovena přiměřená lhůta pro aktualizaci informační koncepce ve struktuře stanovené touto novelou. 
 + 
 +Předběžnou konkrétní bližší představu o obsahu informační koncepce ústředního OVS s novelizovanou strukturou, jejíž konečná podoba bude stanovena připravovanou novelou vyhlášky 529/2006 Sb., lze získat např. prostudováním informačních koncepcí ústředních OVS, které již při aktualizacích svých informačních koncepcí postupují v souladu s dokumentem [[:​metody_dokument|Metody řízení ICT VS ČR]], jako je např. mj. i v přímé návaznosti na celostátní strategii Digitální Česko aktualizovaná [[https://​www.mpo.cz/​cz/​rozcestnik/​ministerstvo/​o-ministerstvu/​informacni-koncepce-ministerstva-prumyslu-a-obchodu--243831/​|Informační koncepce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR]] 
 + 
 +**{{ znalostni-baze:​osnova_ik_.docx |Textová verze ke stažení}}**
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
Řádek 15: Řádek 18:
  
 |Název organizace|| |Název organizace||
-|IČ|| +|IČO||
 |Typ organizace||  |Typ organizace||
 |Adresa|| |Adresa||