Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
znalostni_baze:ik_ovs [2020/01/10 09:48]
Tomáš Šedivec
znalostni_baze:ik_ovs [2021/05/31 15:35] (aktuální)
Tomáš Šedivec ↷ Odkaz upraven z důvodu přesunutí
Řádek 2: Řádek 2:
  
 <WRAP center round important 60%> <WRAP center round important 60%>
-Konečná struktura Informační koncepce OVS bude vydána s vyhláškou 529/2000 Sb., jejíž nová verze bude vydána ​polovině roku 2020. Následující text je strukturální výtah, který s ní je v souladu.+Konečná struktura Informační koncepce OVS bude vydána s vyhláškou ​**529/2006 Sb.**, jejíž nová verze bude vydána ​**v polovině roku 2021** - neustálé odklady jsou způsobeny průtahy v legislativním procesu sněmovního tisku 756 tzv. DEPO2. 
 + 
 +Následující text je strukturální výtah, který s ní je v souladu ​a úřady ji mohou využívat již nyní při přípravě podkladů pro aktualizaci své informační koncepce podle připravované novely vyhlášky 529/2006 Sb., v níž bude stanovena přiměřená lhůta pro aktualizaci informační koncepce ve struktuře stanovené touto novelou. 
 + 
 +Předběžnou konkrétní bližší představu o obsahu informační koncepce ústředního OVS s novelizovanou strukturou, jejíž konečná podoba bude stanovena připravovanou novelou vyhlášky 529/2006 Sb., lze získat např. prostudováním informačních koncepcí ústředních OVS, které již při aktualizacích svých informačních koncepcí postupují v souladu s dokumentem [[:​metody_dokument|Metody řízení ICT VS ČR]], jako je např. mj. i v přímé návaznosti na celostátní strategii Digitální Česko aktualizovaná [[https://​www.mpo.cz/​cz/​rozcestnik/​ministerstvo/​o-ministerstvu/​informacni-koncepce-ministerstva-prumyslu-a-obchodu--243831/​|Informační koncepce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR]] 
 + 
 +**{{ znalostni-baze:​osnova_ik_.docx |Textová verze ke stažení}}**
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
 +====== Část A: Úvod ======
  
-Identifikace Informační koncepce+===== 1 Identifikace Informační koncepce ​=====
 OVS (dále OVS) vydává tuto Informační koncepci v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy (§ 5a). V informační koncepci OVS stanovuje své dlouhodobé cíle v oblasti řízení kvality a bezpečnosti spravovaných informačních systémů veřejné správy a vymezuje obecné principy pořizování,​ vytváření a provozování informačních systémů veřejné správy. ​ OVS (dále OVS) vydává tuto Informační koncepci v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy (§ 5a). V informační koncepci OVS stanovuje své dlouhodobé cíle v oblasti řízení kvality a bezpečnosti spravovaných informačních systémů veřejné správy a vymezuje obecné principy pořizování,​ vytváření a provozování informačních systémů veřejné správy. ​
 Základní údaje Informační koncepce Základní údaje Informační koncepce
  
 |Název organizace|| |Název organizace||
-|IČ|| +|IČO||
 |Typ organizace||  |Typ organizace||
 |Adresa|| |Adresa||
Řádek 24: Řádek 31:
      
  
-===== Manažerské shrnutí Informační koncepce OVS =====+===== Manažerské shrnutí Informační koncepce OVS =====
  
 Shrnutí IK pro klíčové zainteresované:​ Shrnutí IK pro klíčové zainteresované:​
-pro vedení úřadu +  *pro vedení úřadu 
-pro externí orgány (OHA) +  *pro externí orgány (OHA) 
-pro správce ISVS (věcné i technické) +  *pro správce ISVS (věcné i technické) 
-pro členy IT útvarů a dodavatele ICT služeb+  *pro členy IT útvarů a dodavatele ICT služeb
  
 Základní zodpovědnosti a kompetence OVS (povinnosti,​ zákony, agendy). Klíčové transformační cíle a úkoly ​ OVS Shrnutí toho nejdůležitějšího,​ co stojí před OVS a jeho představiteli (GDPR, spisovka, eIDAS, …). Základní zodpovědnosti a kompetence OVS (povinnosti,​ zákony, agendy). Klíčové transformační cíle a úkoly ​ OVS Shrnutí toho nejdůležitějšího,​ co stojí před OVS a jeho představiteli (GDPR, spisovka, eIDAS, …).
Řádek 39: Řádek 46:
 Vztah IK a  souvisejících strategických dokumentů OVS a eGovernmentu Vztah IK a  souvisejících strategických dokumentů OVS a eGovernmentu
  
-====== Část ​A: Koncepce architektury úřadu - jaké změny v ISVS realizovat a proč? ======+====== Část ​B: Koncepce architektury úřadu - jaké změny v ISVS realizovat a proč? ======
    
 Odpovídá na otázky CO? a PROČ? je třeba stavět či měnit. Odpovídá na otázky CO? a PROČ? je třeba stavět či měnit.
 Koresponduje s obsahem NAP. Koresponduje s obsahem NAP.
 +
 ===== 1 Přehled stávajícího stavu =====  ​ ===== 1 Přehled stávajícího stavu =====  ​
  
- 1.1 Přehled celkové architektury OVS +1.1 Přehled celkové architektury OVS 
  
- 1.2 Přehled byznys architektury  ​+1.2 Přehled byznys architektury  ​
  
- 1.3 Přehled architektury IS  ​+1.3 Přehled architektury IS  ​
  
-1.4 Přehled technologické architektury  +1.4 Přehled technologické architektury ​ 
-1.5 Přehled architektury ICT infrastruktury a komunikačních technologií + 
-1.6 Kontext architektury úřadu +1.5 Přehled architektury ICT infrastruktury a komunikačních technologií 
-1.7 Přehled běžících a schválených projektů+ 
 +1.6 Kontext architektury úřadu 
 + 
 +1.7 Přehled běžících a schválených projektů
  
 ===== 2 Přehled motivací úřadu ke změnám architektury ===== ===== 2 Přehled motivací úřadu ke změnám architektury =====
  
-2.1 Poslání úřadu, strategické a externí byznys požadavky +2.1 Poslání úřadu, strategické a externí byznys požadavky 
-2.2 Interní byznys požadavky (procesní zlepšování)  + 
-2.3 Interní a externí ICT vlivy, cíle a požadavky +2.2 Interní byznys požadavky (procesní zlepšování) ​ 
-2.4 Shoda s cíli a principy IKČR  + 
-2.5 Model motivační architektury úřadu +2.3 Interní a externí ICT vlivy, cíle a požadavky 
-2.6 Shrnutí a intepretace potřebných změn architektury úřadu ​+ 
 +2.4 Shoda s cíli a principy IKČR  
 + 
 +2.5 Model motivační architektury úřadu 
 + 
 +2.6 Shrnutí a intepretace potřebných změn architektury úřadu ​
  
 ===== 3 Návrh cílového stavu =====  ===== 3 Návrh cílového stavu ===== 
  
- 3.1 Architektonická vize úřadu  ​+3.1 Architektonická vize úřadu  ​
  
- 3.2 Návrh cílové byznys architektury  ​+3.2 Návrh cílové byznys architektury  ​
  
- 3.3 Návrh cílové architektury IS +3.3 Návrh cílové architektury IS 
  
- 3.4 Návrh cílové technologické architektury ​+3.4 Návrh cílové technologické architektury ​
  
- 3.5 Návrh cílové architektury ICT infrastruktury ​+3.5 Návrh cílové architektury ICT infrastruktury ​
  
- 3.6 Vysvětlení cílové architektury jednotlivých ISVS (full stack) ​+3.6 Vysvětlení cílové architektury jednotlivých ISVS (full stack) ​
  
 ===== 4 Plán realizace změn v architektuře úřadu (Roadmap) ===== ===== 4 Plán realizace změn v architektuře úřadu (Roadmap) =====
  
- 4.1 Přehled programů a projektů informatiky ​+4.1 Přehled programů a projektů informatiky ​
  
- 4.2 Vazby realizačních programů na cíle IK OVS +4.2 Vazby realizačních programů na cíle IK OVS 
  
- 4.3 Alokace investičního a provozního rozpočtu A (architektura – za co stavět) ​+4.3 Alokace investičního a provozního rozpočtu A (architektura – za co stavět) ​
    
-====== Část ​B: Koncepce řízení služeb ICT a eGovernmentu úřadu ======+====== Část ​C: Koncepce řízení služeb ICT a eGovernmentu úřadu ======
  
 Odpovídá na otázky JAK? budovat a řídit služby ICT na podporu výkonu služeb veřejné správy úřadu Odpovídá na otázky JAK? budovat a řídit služby ICT na podporu výkonu služeb veřejné správy úřadu
Řádek 94: Řádek 110:
 ===== 1 Zhodnocení stávajícího stavu ===== ===== 1 Zhodnocení stávajícího stavu =====
  
- 1.1 Zhodnocení stavu a metod řízení životního cyklu IS +1.1 Zhodnocení stavu a metod řízení životního cyklu IS 
  
- 1.2 Zhodnocení stavu a metod řízení schopností ICT útvaru ​+1.2 Zhodnocení stavu a metod řízení schopností ICT útvaru ​
  
- 1.3 Zhodnocení stavu a metod řízení disciplín ve spolupráci s ostatními útvary OVS  ​+1.3 Zhodnocení stavu a metod řízení disciplín ve spolupráci s ostatními útvary OVS  ​
  
- 1.4 Zhodnocení stavu spolupráce na centrální koordinaci ICT a eGovernmentu ​+1.4 Zhodnocení stavu spolupráce na centrální koordinaci ICT a eGovernmentu ​
  
 ===== 2 Přehled motivací úřadu ke změnám řízení ICT ===== ===== 2 Přehled motivací úřadu ke změnám řízení ICT =====
  
- 2.1 Přehled externích úkolů, vlivů a cílů ​+2.1 Přehled externích úkolů, vlivů a cílů ​
  
- 2.2 Přehled identifikovaných vnitřních motivací  ​+2.2 Přehled identifikovaných vnitřních motivací  ​
  
- 2.3 Shoda se zásadami řízení ICT z IKČR +2.3 Shoda se zásadami řízení ICT z IKČR 
  
-2.1 Cíle zlepšování kvality řízení, rozvoje a provozu informačních služeb+2.Cíle zlepšování kvality řízení, rozvoje a provozu informačních služeb
  
-2.2 Shrnutí ​ a interpretace identifikovaných potřeb změn řízení ICT +2.5 Cíle zlepšování v oblasti bezpečnosti služeb 
 + 
 +2.6 Shrnutí ​ a interpretace identifikovaných potřeb změn řízení ICT 
  
 ===== 3 Návrh cílového stavu řízení ICT úřadu ===== ===== 3 Návrh cílového stavu řízení ICT úřadu =====
Řádek 119: Řádek 137:
  
 3.1 Návrh způsobu řízení životního cyklu IS 3.1 Návrh způsobu řízení životního cyklu IS
 +
 3.2 Návrh způsobu řízení schopností ICT útvaru 3.2 Návrh způsobu řízení schopností ICT útvaru
 +
 3.3 Návrh způsobu řízení disciplín ve spolupráci s ostatními útvary OVS  3.3 Návrh způsobu řízení disciplín ve spolupráci s ostatními útvary OVS 
  
Řádek 128: Řádek 148:
 Návrh konkrétních záměrů (projektů nebo manažerských opatření),​ kterými budou zajištěny změny řízení ICT OVS k žádoucímu sílovému stavu. Návrh konkrétních záměrů (projektů nebo manažerských opatření),​ kterými budou zajištěny změny řízení ICT OVS k žádoucímu sílovému stavu.
  
-4.1 Plán řízení ​kvality IS +4.1 Plán záměrů realizace změn způsobu ​řízení ​ICT
- +
-Činnosti v oblasti řízení kvality+
  
-4.2 Plán řízení ​bezpečnosti ​IS+4.2 Plán řízení ​kvality ​IS Činnosti v oblasti řízení kvality
  
-Činnosti v oblasti řízení bezpečnosti+4.3 Plán řízení bezpečnosti IS Činnosti v oblasti řízení bezpečnosti
  
-4.3 Alokace investičního a provozního rozpočtu B – za co provozovat+4.Alokace investičního a provozního rozpočtu B – za co provozovat
  
-====== Část ​C: Řízení dokumentu IK OVS a jeho naplňování ======+====== Část ​D: Řízení dokumentu IK OVS a jeho naplňování ======
  
-=====1 Naplňování Informační koncepce===== +===== 1 Naplňování Informační koncepce=====
-1.1 Postupy při provádění změn Informační koncepce +
  
-1.2 Postupy při vyhodnocování dodržování Informační koncepce +1.1 Postupy při provádění změn Informační koncepce  
-=====2 Funkční zařazení osoby, která řídí provádění činností podle IK a zákona===== + 
-2.1 Odpovědnosti za realizaci informační koncepce +1.2 Postupy při vyhodnocování dodržování Informační koncepce 
-2.2 Splnění zákonných povinností+ 
 +===== 2 Funkční zařazení osoby, která řídí provádění činností podle IK a zákona===== 
 + 
 +2.1 Odpovědnosti za realizaci informační koncepce 
 + 
 +2.2 Splnění zákonných povinností
  
   * Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.   * Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
-  * Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně ​osobních údajů.+  * Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování ​osobních údajů.
   * Zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon.   * Zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon.
   * Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.   * Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.
Řádek 187: Řádek 209:
 ===== 3 Přehled verzí a změn IK OVS ===== ===== 3 Přehled verzí a změn IK OVS =====
  
-====== Část ​D: Dodatky a přílohy IK OVS ======+====== Část ​E: Dodatky a přílohy IK OVS ======
  
 ===== 1 Dodatky =====  ===== 1 Dodatky ===== 
  
-1.1 Základní pojmy a zkratky ​+1.1 Základní pojmy a zkratky ​
  
-1.2 Seznam obrázků ​+1.2 Seznam obrázků ​
  
-1.3 Seznam tabulek ​+1.3 Seznam tabulek ​
  
-1.4 Seznam literatury+1.4 Seznam literatury
  
 ===== 2 Seznam příloh ===== ===== 2 Seznam příloh =====
  
-2.1 Přehled agend a kompetencí OVS+2.1 Přehled agend a kompetencí OVS
  
-2.2 Přehled právních norem upravujících činnost OVS se vztahem k informačním a komunikačním systémům+2.2 Přehled právních norem upravujících činnost OVS se vztahem k informačním a komunikačním systémům
  
-2.3 Tabulky objektů čtyřvrstvé architektury:​+2.3 Přehled a karty ISVS
  
-2.4 Přehled programových/​projektových záměrů +2.4 Tabulky objektů čtyřvrstvé architektury:​ 
-  + 
-===== 3 Náměty =====+2.5 Přehled ​a karty programových/​projektových záměrů