Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
znalostni_baze:ga_ppdf [2021/04/30 11:03] Tomáš Šedivecznalostni_baze:ga_ppdf [2021/07/29 16:52] (aktuální) Tomáš Šedivec
Řádek 37: Řádek 37:
 Obrázek 1: Rozdělení údajů a schéma výměny Obrázek 1: Rozdělení údajů a schéma výměny
  
-{{media/image1.png?480x215}}+{{ :znalostni-baze:ga_ppdf1.png?600 |Obrázek 1: Rozdělení údajů a schéma výměny}} 
  
 V rámci každé agendy jsou o subjektech v jednotlivých rolích (kontextech) z hlediska propojeného datového fondu vedeny údaje následujících typů: V rámci každé agendy jsou o subjektech v jednotlivých rolích (kontextech) z hlediska propojeného datového fondu vedeny údaje následujících typů:
Řádek 89: Řádek 90:
 Obrázek 2: Schéma výměny údajů Obrázek 2: Schéma výměny údajů
  
-{{media/image2.jpg?480x388}}+{{ :znalostni-baze:ga_ppdf2.jpg?600 |Obrázek 2: Schéma výměny údajů}}
  
 Toto schéma s nutným zjednodušením stanovuje pravidla pro vytváření a sdílení údajů a pro jejich následnou údržbu formou reklamací. Toto schéma s nutným zjednodušením stanovuje pravidla pro vytváření a sdílení údajů a pro jejich následnou údržbu formou reklamací.
Řádek 177: Řádek 178:
 Obrázek 3: Ilustrační schéma využívání digitálních služeb eGOV ze strany fyzických osob Obrázek 3: Ilustrační schéma využívání digitálních služeb eGOV ze strany fyzických osob
  
-{{media/image3.png?508x411|cid:image003.png@01D61721.B4167AA0}}+{{ :znalostni-baze:ga_ppdf3.png?600 |Ilustrační schéma využívání digitálních služeb eGOV ze strany fyzických osob}}
  
 ==== Subjekt práva – právnická osoba a podnikající fyzická osoba ==== ==== Subjekt práva – právnická osoba a podnikající fyzická osoba ====
Řádek 199: Řádek 200:
 Obrázek 4: Ilustrační schéma využívání údajů z propojeného dat. fondu z hlediska úředníka Obrázek 4: Ilustrační schéma využívání údajů z propojeného dat. fondu z hlediska úředníka
  
-{{media/image4.png?442x488|cid:image004.png@01D61721.B4167AA0}}+{{ :znalostni-baze:ga_ppdf4.png?600 |Ilustrační schéma využívání údajů z propojeného datfondu z hlediska úředníka}}
  
 ==== Technický správce Agendového informačního systému ==== ==== Technický správce Agendového informačního systému ====
Řádek 225: Řádek 226:
 Obrázek 5: Zobrazení budoucího stavu PPDF z hlediska jeho komponent, služeb, aktérů, HW a SW technologií a fyzického propojení Obrázek 5: Zobrazení budoucího stavu PPDF z hlediska jeho komponent, služeb, aktérů, HW a SW technologií a fyzického propojení
  
-{{media/image5.emf?604x720}}+{{ :znalostni-baze:ga_ppdf5.jpg?600 |Zobrazení budoucího stavu PPDF z hlediska jeho komponent, služeb, aktérů, HW a SW technologií a fyzického propojení}}
  
 ==== Pohled na byznys logiku a čerpání údajů agend VS ==== ==== Pohled na byznys logiku a čerpání údajů agend VS ====
Řádek 233: Řádek 234:
 Obrázek 6: Zobrazení budoucího stavu PPDF z pohledu subjektu práva Obrázek 6: Zobrazení budoucího stavu PPDF z pohledu subjektu práva
  
-{{media/image6.emf?604x331}}+{{ :znalostni-baze:ga_ppdf6.jpg?600 |Zobrazení budoucího stavu PPDF z pohledu subjektu práva}}
  
 ==== Pohled na byznys logiku z pohledu subjektu práva ==== ==== Pohled na byznys logiku z pohledu subjektu práva ====
Řádek 241: Řádek 242:
 Obrázek 7: Zobrazení současného stavu PPDF z pohledu subjektu práva Obrázek 7: Zobrazení současného stavu PPDF z pohledu subjektu práva
  
-{{media/image7.emf?604x404}}+{{ :znalostni-baze:ga_ppdf7.jpg?600 |Zobrazení současného stavu PPDF z pohledu subjektu práva}}
  
 ==== Souvislost mezi PPDF a VDF ==== ==== Souvislost mezi PPDF a VDF ====
Řádek 283: Řádek 284:
 Přístup ke službám referenčního rozhraní je na síťové úrovni možný pouze prostřednictvím Centrálního místa služeb (CMS), potažmo komunikační infrastruktury veřejné správy (KIVS), které je definováno v zákoně 365/2000 Sb. Centrální místo služeb je systém, jehož primárním účelem je zprostředkovávat řízené a evidované propojení informačních systémů OVM a SPUÚ ke službám (aplikacím), které poskytují informační systémy jiných subjektů s definovanou bezpečností a SLA parametry, tj. přístup ke službám eGovernmentu. CMS tak můžeme nazvat privátní sítí pro výkon veřejné správy na území státu. Přístup ke službám referenčního rozhraní je na síťové úrovni možný pouze prostřednictvím Centrálního místa služeb (CMS), potažmo komunikační infrastruktury veřejné správy (KIVS), které je definováno v zákoně 365/2000 Sb. Centrální místo služeb je systém, jehož primárním účelem je zprostředkovávat řízené a evidované propojení informačních systémů OVM a SPUÚ ke službám (aplikacím), které poskytují informační systémy jiných subjektů s definovanou bezpečností a SLA parametry, tj. přístup ke službám eGovernmentu. CMS tak můžeme nazvat privátní sítí pro výkon veřejné správy na území státu.
  
-Připojení k CMS je možné realizovat prostřednictvím:+OVS a SPUÚ přistupují ke službám eGovernmentu, jako např. [[https://archi.gov.cz/nap:propojeny_datovy_fond|propojenému datovému fondu,]] výhradně přes CMS jedním ze čtyř možných způsobů: 
 + 
 +  - Prostřednictvím Krajských sítí (aktuálně v krajích Vysočina, Plzeňském, Karlovarském, Zlínském a částečně Pardubickém + další budou-li vybudovány).  
 +  - Prostřednictvím [[nap:metropolitni_site|metropolitních sítí]] připojených např. na [[nap:its|Integrovanou telekomunikační sít (ITS) MVČR]].  
 +  - Prostřednictvím Komunikační infrastruktury veřejné správy (KIVS) s využitím komerčních nabídek soutěžených prostřednictvím Ministerstva vnitra.  
 +  - Prostřednictvím veřejného internetu, a to přes zabezpečený tunel VPN SSL nebo VPN IPSec. 
 + 
 +Pokud chce úřad využít KIVS, tj. soutěž přes centrálního zadavatele Ministerstvo vnitra, je nutné definovat požadavky dle [[https://www.mvcr.cz/clanek/komunikacni-infrastruktura-verejne-spravy-278660.aspx|katalogových listů]] a následně zrealizovat nákup v dynamickém nákupním systému. Služby CMS lze čerpat také prostřednictvím [[https://archi.gov.cz/nap:narodni_datova_centra|Národních datových center]].
  
-  - Neveřejného KIVS operátora (Krajské sítěMetropolitní sítě, ITS Ministerstva vnitra a další). +Pro OVS jsou přípustné pouze varianty 1 až 3komunikace mezi jednotlivými OVS je tak vedena výhradně prostřednictvím KIVS/CMStznjednotlivé OVS mají povinnost přistupovat k informačním systémům veřejné správy (ISVS) pouze prostřednictvím KIVS/CMS.
-  - Veřejného KIVS operátora (Soutěž KIVS operátora přes centrálního zadavatele MVČR). +
-  - IPsec VPN. +
-  - SSL VPN.+
  
 Komunikace mezi jednotlivými OVS je vedena výhradně prostřednictvím KIVS/CMS, tzn. jednotlivé OVS mají povinnost přistupovat k informačním systémům veřejné správy pouze prostřednictvím KIVS/CMS. Komunikace mezi jednotlivými OVS je vedena výhradně prostřednictvím KIVS/CMS, tzn. jednotlivé OVS mají povinnost přistupovat k informačním systémům veřejné správy pouze prostřednictvím KIVS/CMS.
Řádek 354: Řádek 359:
   * Umožnění správy kontextu (založení, změna, smazání)   * Umožnění správy kontextu (založení, změna, smazání)
  
-{{media/image8.png?604x301|eGov ref rozhrani L0}}+{{ :znalostni-baze:ga_ppdf8.png?600 |}}
  
 ==== Konstrukce referenčního rozhraní  ==== ==== Konstrukce referenčního rozhraní  ====
Řádek 822: Řádek 827:
 Před využitím ISSS si musí čtenář nejprve zjistit kontext a jeho XSD schéma, podle kterého bude dostávat odpovědi na dotazy ve službách ISSS. Proto si nejdříve musí zavolat zvláštní službu ISSS pro čtení Katalogu kontextů, ve kterém pak zjistí, jaký kontext musí volat, aby mohl získat údaje z poskytující agendy.  Před využitím ISSS si musí čtenář nejprve zjistit kontext a jeho XSD schéma, podle kterého bude dostávat odpovědi na dotazy ve službách ISSS. Proto si nejdříve musí zavolat zvláštní službu ISSS pro čtení Katalogu kontextů, ve kterém pak zjistí, jaký kontext musí volat, aby mohl získat údaje z poskytující agendy. 
  
-Obrázek 8: Pohled na propojení integračních platforem+Obrázek 9: Pohled na propojení integračních platforem
  
-{{media/image9.png?600x294|C:\Users\sedivect\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\42CD6D36.tmp}} +{{ :znalostni-baze:ga_ppdf9.png?600 |Pohled na propojení integračních platforem}}
  
 === Rozhraní IS pro dávkovou výměnu údajů  === === Rozhraní IS pro dávkovou výměnu údajů  ===
Řádek 942: Řádek 947:
   - Asistované podání: Při asistovaném podání na přepážce příslušný pracovník provede prezenční ztotožnění podle dokladu, a pokud na základě jednání na přepážce bude činit něco jménem subjektu, bude k tomu využívat příslušné služby. Pokud bude pak činit úkon jménem OVM, opět při zápisu do AIS tento AIS zavolá službu jednorázového překladu stykového identifikátoru na AIFO.    - Asistované podání: Při asistovaném podání na přepážce příslušný pracovník provede prezenční ztotožnění podle dokladu, a pokud na základě jednání na přepážce bude činit něco jménem subjektu, bude k tomu využívat příslušné služby. Pokud bude pak činit úkon jménem OVM, opět při zápisu do AIS tento AIS zavolá službu jednorázového překladu stykového identifikátoru na AIFO. 
  
-Obrázek 9: Pohled na identifikátory ve VS+Obrázek 10: Pohled na identifikátory ve VS
  
-{{media/image10.png?649x538|C:\Users\sedivect\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\AAC5E6B4.tmp}} +{{ :znalostni-baze:ga_ppdf10.png?600 |Pohled na identifikátory ve VS}}
  
 ====== Normalizace propojeného datového fondu ====== ====== Normalizace propojeného datového fondu ======
Řádek 1085: Řádek 1090:
 Proces aktualizace údaje publikovaného na referenčním rozhraní vychází z obecného architektonického schématu popisujícího princip fungování propojeného datového fondu. Proces aktualizace údaje publikovaného na referenčním rozhraní vychází z obecného architektonického schématu popisujícího princip fungování propojeného datového fondu.
  
-Obrázek 10: Princip fungování propojeného datového fondu+Obrázek 11: Princip fungování propojeného datového fondu
  
-{{media/image11.png?415x147}}+{{ :znalostni-baze:ga_ppdf11.png?600 |Princip fungování propojeného datového fondu}}
  
-{{media/image12.png?419x28}}+{{ :znalostni-baze:ga_ppdf11.1.png?600 |}}
  
 V tomto procesu jsou definovány dvě klíčové role: V tomto procesu jsou definovány dvě klíčové role:
Řádek 1263: Řádek 1268:
 V souladu s přehledovou architekturou jsou technicky odděleny služby pro čerpání změn referenčních údajů vedených v ZR a změn údajů vedených v jiných ISVS (AIS<sub>publikátorů</sub>). V souladu s přehledovou architekturou jsou technicky odděleny služby pro čerpání změn referenčních údajů vedených v ZR a změn údajů vedených v jiných ISVS (AIS<sub>publikátorů</sub>).
  
-Obrázek 11: Ilustrační využití mechanismu pro údaje v ROB+Obrázek 12: Ilustrační využití mechanismu pro údaje v ROB
  
-{{media/image13.png?604x273}}+{{ :znalostni-baze:ga_ppdf12.png?600 |Ilustrační využití mechanismu pro údaje v ROB}}
  
 === PUSH === === PUSH ===
Řádek 1273: Řádek 1278:
 Při změně údaje je informace o změně pro konkrétního příjemce předána na referenční rozhraní. V rámci referenčního rozhraní ISSS jsou udržovány endpointy pro zasílání vyrozumění jednotlivých čtenářů. Při změně údaje je informace o změně pro konkrétního příjemce předána na referenční rozhraní. V rámci referenčního rozhraní ISSS jsou udržovány endpointy pro zasílání vyrozumění jednotlivých čtenářů.
  
-{{media/image14.png?604x273}}+{{ :znalostni-baze:ga_ppdf13.png?600 |}}
  
 ==== Přihlášení k odběru změn ==== ==== Přihlášení k odběru změn ====
Řádek 1426: Řádek 1431:
 Proces reklamace údaje publikovaného na referenčním rozhraní vychází z obecného architektonického schématu popisujícího princip fungování propojeného datového fondu. Proces reklamace údaje publikovaného na referenčním rozhraní vychází z obecného architektonického schématu popisujícího princip fungování propojeného datového fondu.
  
-Obrázek 12: Proces reklamace údaje publikovaného na referenčním rozhraní+Obrázek 14: Proces reklamace údaje publikovaného na referenčním rozhraní
  
-{{media/image15.png?372x104}}+{{ :znalostni-baze:ga_ppdf14.png?600 |Proces reklamace údaje publikovaného na referenčním rozhraní}}
  
-{{media/image16.png?362x30}}+{{ :znalostni-baze:ga_ppdf12.1.png?600 |}}
  
 Proces reklamace údaje se zahajuje v situaci, kdy “úředník” při výkonu agendy zjistí, že hodnota údaje, která byla získána čtením prostřednictvím referenčního rozhraní, neodpovídá realitě. Proces reklamace údaje se zahajuje v situaci, kdy “úředník” při výkonu agendy zjistí, že hodnota údaje, která byla získána čtením prostřednictvím referenčního rozhraní, neodpovídá realitě.
Řádek 1454: Řádek 1459:
 Propojený datový fond umožňuje zcela jednoznačnou definici a identifikaci jednotlivých údajů ve formě XSD předpisů vedených v Registru práv a povinností dle §54 odst. 1 písmeno c) zákona 111/2009 o základních registrech. Při prezentaci těchto údajů je tedy nutné definovat, jak budou umístěny na daném formuláři, jaký budou mít popis, omezení a podobně. Tuto úlohu řeší doporučení W3C doporučení pro XSL Transformaci (XSLT) v aktuální verzi 3.0 (https://www.w3.org/TR/xslt-30/). Propojený datový fond umožňuje zcela jednoznačnou definici a identifikaci jednotlivých údajů ve formě XSD předpisů vedených v Registru práv a povinností dle §54 odst. 1 písmeno c) zákona 111/2009 o základních registrech. Při prezentaci těchto údajů je tedy nutné definovat, jak budou umístěny na daném formuláři, jaký budou mít popis, omezení a podobně. Tuto úlohu řeší doporučení W3C doporučení pro XSL Transformaci (XSLT) v aktuální verzi 3.0 (https://www.w3.org/TR/xslt-30/).
  
-{{media/image17.png?480x357}}+{{ :znalostni-baze:ga_ppdf15.png?600 |}}
  
 XSLT 3.0 je jazyk určený pro transformaci XML dokumentů do jiných ztvárnění. Definicí formuláře je tedy nastavení pravidel pro transformaci jednotlivých kontextů (XML dokumentů), které obsahují údaje vyskytující se na příslušném formuláři. Takto definovaný formulář je pak jednotně interpretován (ztvárněn) při jeho použití. XSLT 3.0 je jazyk určený pro transformaci XML dokumentů do jiných ztvárnění. Definicí formuláře je tedy nastavení pravidel pro transformaci jednotlivých kontextů (XML dokumentů), které obsahují údaje vyskytující se na příslušném formuláři. Takto definovaný formulář je pak jednotně interpretován (ztvárněn) při jeho použití.