Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady @nap_dokument
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
a samostatné stránce [[nap:integrace_informacnich_systemu|zde]] nebo v rámci části [[nap_dokument:architek... pce.</WRAP> {{section>nap:integrace_informacnich_systemu#pravidla_integrace_informacnich_systemu}} ===== Pravidla pro Portály veřejné správy a soukromoprávníc... y dokumentů je popsán na samostatné stránce [[nap:system_spravy_dokumentu|zde]] nebo v rámci části [[nap_d
Total cost of ownership (Celkové náklady vlastnictví) @znalostni_baze
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
stupnosti a dalších dohodnutých parametrů služby)|System Monitoring | | |::: |::: |System Administration | | |::: |::: |System Problem Management | | |::: |::: |Software Change Management | | |::: |::: |System Service Desk & | | |::: |::: |Incident Management
Popis sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí veřejné správy ČR @nap_dokument
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
dy]]</WRAP> {{section>nap:integrace_informacnich_systemu#popis_integrace_informacnich_systemu}} ===== Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údaj... elky_architektury_jednotlivych_uradu#Pravidla pro System_spravy_dokumentu|Způsoby využívání sdílených služ... blastí jednotlivými úřady]] </WRAP> {{section>nap:system_spravy_dokumentu#popis_systemu_spravy_dokumentu}}
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
souhrnně nazývané jako [[https://archi.gov.cz/nap:system_spravy_dokumentu#popis_systemu_spravy_dokumentu|správa dokumentů]], jsou vykonávány v rámci spisové služb... .mvcr.cz/clanek/narodni-standard-pro-elektronicke-systemy-spisove-sluzby.aspx|národní standard pro eSSL]]. Nepřehlédněte ani [[https://archi.gov.cz/nap:system_spravy_dokumentu#pravidla_pro_system_spravy_dokum
The Sharing and Reuse Framework for IT Solutions @znalostni_baze
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
l bodies improve the interoperability of their IT systems and services, which saves money and increases th... rations implement public services and eGovernment systems faster and more efficiently. By adopting cross-... requirements of existing proprietary interfaces, systems and data formats or they simply underestimate th... sometimes result in one vendor providing critical systems for many years and subsequently being difficult
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
| | ::: |System software |Systémový software | ... vior (ArchiMate).\\ \\ A person, organization, or system that has one or more roles that initiates or inte... ) An application is a deployed and operational IT system that supports business functions and services. Ap... ed elements of a business service. An information system service may deliver or support part or all of one
Slovník pojmů eGovernmentu
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
se. |"The fundamental concepts or properties of a system in its environment embodied in its elements, rela... SMF Czech Republic, o.s., |  | |** ** |Benchmark |Systematický proces porovnávání a měření produktů nebo p... ýkonů a hledání nejlepších řešení prostřednictvím systematického porovnávání s výkonem ostatních, jde o sd... chnologií vytvořený organizací ISACA (Information Systems Audit and Control Association) a ITGI (IT Govern
Informační koncepce ČR
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
em je v těchto právních předpisech konsolidovat a systematizovat řízení, správu a rozvoj služeb eGovernmen... |**Systemizace expertních profesí** | Návrh změn systemizace a katalogizace ICT profesí a profesí podílej... ní manažeři).\\ \\ Součástí cíle je doplnění typů systemizovaných míst, doplnění chybějících expertních pr
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
ěr - X (Organizační změny) | |[[:ikcr#dilci_cil_17system_zapojeni_verejnosti_a_subjektu_do_zlepsovani_eg_s... ová infrastruktura) | |[[:ikcr#dilci_cil_36rozvoj_systemu_elektronicke_identifikace_eid|03.06 Rozvoj systé... VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ || |[[:ikcr#dilci_cil_41upravy_systemizace_a_katalogizace_profesi_v_it_a_dpl|04.01 Úprava systemizace a katalogizace profesí v IT a DPL]] |OVM nav
Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
dově. Je potřeba dokončit již rozpracovaný Design System (metodika designu UX/UI), dotáhnout jej do podoby... celky nebo jeho části zabezpečující cílevědomou a systematickou informační činnost pro účely výkonu veřejn... | |**Pravidlo** |**Portály systematicky řeší jednotlivé principy technického SEO.**... lužby přitom mohou být relevantní pro obě sekce. Systemizace rolí pro jednotlivé účely je velká úloha a j
Úvod @nap_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
h_uzivatelu_udaju|Portálová řešení OVS]] \\ [[nap:system_spravy_dokumentu|Spisová služba]]| |[[:ikcr#Archi... ený datový fond]] \\ [[nap:integrace_informacnich_systemu|Integrace informačních systémů]]| |[[:ikcr#Archi... |Pseudonymizace]] \\ [[nap:integrace_informacnich_systemu|Integrace informačních systémů]]| |[[:ikcr#Archi... ený datový fond]] \\ [[nap:integrace_informacnich_systemu|Integrace informačních systémů]]| |[[:ikcr#Archi
Metodika výpočtu TCO ICT služeb veřejné správy @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
tém řízení báze dat, anglicky Database Management System, DBMS, je softwarové vybavení, které zajišťuje pr... dat, totéž jako DBMS, z angl. Database Management System ... |D2.1 System Monitoring ... |D2.2 System Administration
NAP: Celky podle vrstev a využití @nap_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
né s právním řádem a legislativou===== {{page>nap:systemy_sluzby_spojene_pravnim_radem_legislativou}}systemy_sluzby_spojene_pravnim_radem_legislativou =====Agendo... to}} =====Systém správy dokumentů===== {{page>nap:system_spravy_dokumentu}} =====Přístupnost informací====... systémů ===== {{page>nap:integrace_informacnich_systemu}} =====Portály veřejné správy a soukromoprávních
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
vlastně služeb jako takových lze využít kombinací systematických pohledů ITIL v5 a NAR (resp. TOGAF(( Náro... ručení. Za pomoci jednotlivých managementů nabízí systematický přístup k nalézání, plánování, dodávce a po... gl. Architecture Development Method.)) pak zavádí systematický přístup k řízení architektury služby jako t... tps://www.nbu.cz/download/bezpecnost-informacnich-systemu/DokumentaceIS-vzor.pdf|metodiku vydanou NÚKIB]],
Systémy správy dokumentů @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
.mvcr.cz/clanek/narodni-standard-pro-elektronicke-systemy-spisove-sluzby.aspx|NSESSS.]] ==== Možné způsob... ní do archivu nebo okamžiku vyřazení a zničení je systematicky evidována jakákoliv operace týkající se evi... ntů je u veřejnoprávních původců zajištěna řádnou systematickou evidencí dokumentů v určených systémech, k... rokázání věrohodnosti původu je zcela dostačující systematická evidence a transakční protokol((Může být v 
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Centrální nákupy státu ICT produktů @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Využívání datových schránek pro autentizaci uživatelů @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Bezpečnost elektronické identity @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Formatting Syntax @wiki
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní standard formátů pro archivaci @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodické doporučení ke ztotožňování fyzických osob u SPUÚ @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém datových schránek @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přehledy klíčových povinností při řízení ICT VS @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Elektronická fakturace @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Formulářový agendový informační systém @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úplné elektronické podání @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Editorské agendové informační systémy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Implementace povinností dle zákona o právu na digitální služby @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém Evidence obyvatel @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický rámec @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotné obslužné kanály úředníků @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
DokuWiki @wiki
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs2 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Veřejný datový fond @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava: