Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
291 - počet výskytů, Poslední úprava:
ání údajů o subjektech a objektech v informačních systémech veřejné správy. Vzhledem k faktu, že se jedná... uálním technickým a procesním stavem informačních systémů veřejné správy a s platnou legislativou. Cílem d... jednotlivých oblastech (architektura informačních systémů, legislativní rámec). ===== High-Level pohled n... fond je vytvářen: * **Agendovými informačními systémy**, které na základě výkonu agend zajišťují vytvá
Slovník pojmů eGovernmentu
251 - počet výskytů, Poslední úprava:
ádí zápis či editaci údajů do jiného informačního systému podle jeho souvislosti s ROS|Zákon č. 111/2009 S... n záznamu o fyzické osobě v agendovém informačním systému nebo základním registru v rámci příslušné agendy... odník identifikátorů) respektive ISZR (Informační systém základních registrů). Z agendového identifikátoru... ech |§ 9, odst. 1 | |**AIS** |Agendový informační systém |Informační systém veřejné správy, který slouží k
Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
170 - počet výskytů, Poslední úprava:
ojektu. Za účelem spolehlivosti a důvěryhodnosti systému federace portálů, bude uživateli služby umožněno... P, že: * musí být registrovaný jako informační systém veřejné správy v rejstříku informačních systémů veřejné správy, * spravuje ho orgán veřejné správy, kte... ource. Finsko pak disponuje velice propracovaným systémem elektronických mandátů, které poskytují jak aut
seznam_isvs1 @playgroud
157 - počet výskytů, Poslední úprava:
ář |0 |0 |07.04.2020 11:38:09 | |2394 |Informační systém Generální inspekce bezpečnostních sborů |Generáln... vy |0 |0 |03.02.2020 16:22:49 | |5512 |Informační systém mobilizačních příprav |Ministerstvo obrany |Minis... 18.11.2019 11:17:46 | |6357 |Platební a evidenční systém |Peške Jaromír, JUDr. - soudní exekutor |Peške Ja... |0 |10.01.2020 12:17:25 | |8455 |AURA Informační systém soudní exekutor |Říhová Andrea, Mgr., LL.M. - sou
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
133 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod ===== Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zák... řením, užíváním, provozem a rozvojem informačních systémů veřejné správy (dále jen „ISVS“). Se správou ISV... taveny před zásadní úkol identifikovat informační systémy, které jsou ISVS, u kterých vykonávají úlohu spr... snadné určit, které ze spravovaných informačních systémů jsou ISVS či nikoliv, popř. do jaké kategorie sp
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
104 - počet výskytů, Poslední úprava:
de o jiný přístup k popisu požadavků na využívání systémů a služeb eGovernmentu než v části [[nap_dokument... nter round tip 60%> Popis centrálně poskytovaných systémů a jejich služeb, funkčních celků a tematických o... načnou hierarchii agend a agendových informačních systémů spolu s vyznačením jak údajů, které jsou v rámci... edky plynoucí pro návrh architektury informačních systémů na všech vrstvách modelu. Agendu definuje ústře
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
101 - počet výskytů, Poslední úprava:
e blíže řešena i problematika řízení informačních systémů veřejné správy. Doporučení MŘICT je vhodné použí... řadu a eGovernmentu]]. ===== Řízení informačních systémů podle etap a fází jejich životního cyklu ===== ... vně zajišťovat schopnost ICT služeb (informačních systémů a ICT infrastruktury) pro účely bezpečného a kva... chnologických přístupů než před deseti lety. Nové systémy v mnoha případech díky jisté zastaralosti musí b
seznam_isvs4 @playgroud
99 - počet výskytů, Poslední úprava:
00 |5000 |26.06.2012 08:31:41 | |2328 |Informační systém Keo |Obec Řepín |Nevyplněno |15000 |5000 |25.06.2... 00 |29.08.2012 10:49:34 | |6746 |KEO-X informační systém |Obec Srbeč |Nevyplněno |18000 |5000 |16.07.2015 ... 00 |5000 |17.08.2012 08:00:09 | |6707 |Informační systém KEO-X |Obec Nenačovice |Nevyplněno |19000 |5000 |... 00 |5000 |27.01.2014 16:35:51 | |5509 |Informační systém KEO-X |Obec Skály |Nevyplněno |20000 |5000 |17.01
Splnění zákonných povinností orgánu veřejné správy podle zákona o informačních systémech veřejné správy @znalostni_baze
77 - počet výskytů, Poslední úprava:
orgánu veřejné správy podle zákona o informačních systémech veřejné správy ==== Orgán veřejné správy má dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy mnoho práv a povinností, za kte... dnou pro kvalitní vytváření a rozvoj informačních systémů veřejné správy ... hů strategických dokumentů v oblasti informačních systémů veřejné správy, a to i z hlediska bezpečnosti tě
Metodika výpočtu TCO ICT služeb veřejné správy @znalostni_baze
75 - počet výskytů, Poslední úprava:
nocení celkových nákladů vlastnictví informačního systému veřejné správy (TCO ISVS) tím, že určuje, které ... a pravidla metodiky ===== ==== TCO jako součást systému řízení výkonnosti a zodpovědnosti ==== Benchma... ffice, externí služby veřejné správy) tvoří jeden systém řízení výkonnosti, kvality a zodpovědnosti. Abso... ější podoby zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, dále také jenom Zákon, a podle
Informační koncepce ČR
69 - počet výskytů, Poslední úprava:
ekty podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech jsou povinny vést své vlastní informační konce... České republiky je koncepcí rozvoje informačních systémů veřejné správy a eGovernmentu. Zpracovává ji Rad... vení § 5a, Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a jedná se o základní dokument ... § 5a odst. 1 zákona 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy (dále také jako „ZoISVS“), cíle
Agendy veřejné správy @znalostni_baze
65 - počet výskytů, Poslední úprava:
d je důležitý pro jednotlivé správce informačních systémů, aby věděli, které údaje si mohou vyžadovat z [[... kvalifikace | |**Ministerstvo vnitra** || |A100 |Systém základních registrů | |A101 |Základní registr - r... do Parlamentu České republiky | |A119 |Informační systém datových schránek | |A1261 |Poskytování informací... veřejné správy | |A337 |O integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
seznam_isvs3 @playgroud
61 - počet výskytů, Poslední úprava:
|240000 |16.05.2016 17:43:01 | |7199 |Informační systém Státní plavební správy |Státní plavební správa |N... |2467000 |26.09.2013 14:57:34 | |6618 |Informační systém o státní službě |Ministerstvo vnitra |Ministerstv... .06.2014 18:57:46 | |5798 |Exekutorský informační systém |Roubal Martin, Mgr. - soudní exekutor |Nevyplněn... 0 |25000 |10.05.2018 16:41:20 | |7834 |Informační systém Munis |Městys Pavlíkov |Nevyplněno |50000 |25000
Veřejný datový fond @nap
54 - počet výskytů, Poslední úprava:
cs/2000-365|zákoně č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy (ZoISVS)]]. Základním pojmem j... ované podobě ve vnitřních databázích informačních systémů, které jsou spravovány databázovými systémy. Databázový systém má rozhraní pro získání obsahu údajů, prostřednictvím kterého lze obsah údajů ve stru
Propojený datový fond @nap
52 - počet výskytů, Poslední úprava:
á oblast tvořená především [[nap:iszr|Informačním systémem základních registrů]] a [[nap:egsb|eGON Service Bus / Informačním systémem sdílené služby]], jejichž služby jsou publiková... ne_spravy|Centrálního místa služeb]]. PPDF a jeho systémy/služby jsou fyzickou reprezentací [[nap:referenc... y údajů mezi jednotlivými Agendovými informačními systémy. <wrap info>Agendový informační systém je termí
seznam_isvs2 @playgroud
50 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
47 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy správy dokumentů @nap
47 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
46 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotný identitní prostor veřejné správy @nap
44 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotná digitální brána (SDG) a systém pouze jednou (OOTS) @znalostni_baze
40 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
40 - počet výskytů, Poslední úprava:
Časté otázky související s využíváním NIA @znalostni_baze
40 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
37 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
36 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
35 - počet výskytů, Poslední úprava:
Využívání oprávnění na údaje jiných informačních systémů @znalostni_baze
34 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
34 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
34 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní identitní autorita @nap
32 - počet výskytů, Poslední úprava:
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
32 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
31 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mezistátní komunikace informačních systémů @nap
31 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
30 - počet výskytů, Poslední úprava:
CzechPOINT @nap
29 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručná metodika efektivního modelování @znalostni_baze
26 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou @nap
25 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mandáty a zastupování v elektronické komunikaci @nap
25 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené provozní informační systémy @nap
24 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
23 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osvědčení o digitálním úkonu @znalostni_baze
22 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrace informačních systémů @nap
22 - počet výskytů, Poslední úprava:
Total cost of ownership (Celkové náklady vlastnictví) @znalostni_baze
22 - počet výskytů, Poslední úprava:
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
Technická specifikace platební brány @znalostni_baze
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendový model veřejné správy @nap
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
Práce s klientem veřejné správy na portálu @znalostni_baze
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
Formulářový agendový informační systém @nap
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
Dekompozice informačních systémů @znalostni_baze
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr obyvatel @nap
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence subjektů @nap
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přístupnost informací @nap
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
Bezpečnost elektronické identity @znalostni_baze
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém Evidence obyvatel @nap
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence jiných fyzických osob @nap
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Možné způsoby veřejného zadávání informačních systémů @znalostni_baze
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Centrální nákupy státu ICT produktů @znalostni_baze
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémové a uživatelské notifikace, hlavní principy a rozdíly @nap
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní standard formátů pro archivaci @znalostni_baze
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Využívání datových schránek pro autentizaci uživatelů @znalostni_baze
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Podrobný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní @znalostni_baze
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém datových schránek @nap
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonické dokumenty
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodické doporučení ke ztotožňování fyzických osob u SPUÚ @znalostni_baze
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Implementace povinností dle zákona o právu na digitální služby @znalostni_baze
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní @znalostni_baze
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Editorské agendové informační systémy @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Cizinecký informační systém @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na ohlášení nové agendy @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předávání obsahu datového fondu @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Uvítání a obsah webu
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Otevřená data @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Univerzální kontaktní místo @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Oznámení výkonu agendy soukromoprávním uživatelem údajů (SPUÚ) @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr práv a povinností @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené statistické, analytické a výkaznické systémy @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené služby INSPIRE @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mobilní klíč eGovernmentu @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Státní právnická osoba @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
MojeID @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postupy při tvorbě a hlášení metrik @playgroud
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Zásady zpracování osobních údajů @politiky
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prokazování totožnosti s využitím fyzických dokladů totožnosti @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
I.CA @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené agendové IS pro samostatnou působnost @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené agendové IS v přenesené působnosti @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rozšiřující znalostní báze Architektury eGovernmentu ČR
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
NAP: Celky podle vrstev a využití @nap_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotné obslužné kanály úředníků @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Zadávací dokumentace Informačního systému dlouhodobého řízení @playgroud
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Otevřený zdrojový kód @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Katalog služeb veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Bankovní identita @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
eObčanka @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI @politiky
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na ohlášení údajů agendy @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr osob @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Funkční celek @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modely Národního architektonického plánu @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr územní identifikace adres a nemovitostí @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický rámec @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na doplnění agendového informačního systému (AIS) do agendy @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílení údajů veřejné správy ČR @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úplné elektronické podání @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stavební blok @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Seznam digitálních zmocněnců @ikcr
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metody řízení ICT veřejné správy ČR @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přehledy klíčových povinností při řízení ICT VS @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postup a plán realizace změn (Roadmap) @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klasifikace modelů a pohledů NA VS ČR @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Elektronická fakturace @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Katalog cloud computingu @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní datová centra @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Příručka pro řízení organizačních změn roku 2020 (OCM) @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové zákony týkající se eGovernmentu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
NIA ID @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na změnu kategorie OVM @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na vytvoření nové kategorie OVM @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na doplnění služeb VS do agendy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na aktualizaci ohlášení využití veřejných údajů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na aktualizaci oprávnění na údaje @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Často kladené dotazy (FAQ)
1 - počet výskytů, Poslední úprava: