Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Řízení jednotlivých ICT řešení
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
ně nástrojů pro podporu projektů (PPM) a provozu (ServiceDesk) * Lidské (včetně operátorů HelpDesku a z... ba HW a SW * Podpora uživatelů * HelpDesk / ServiceDesk s procesy obsluhy a správy incidentů, správy ... ko aplikační službu (SaaS(( Z angl. Software-as-a-Service))) * nebo kombinací všech tří přístupů Řešení ... ud.cio.gov]]**) nebo britského ([[http://govstore.service.gov.uk/cloudstore|http://govstore.service.gov.uk/
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
í, z angl.. Configuration Management DataBase )), ServiceDesk, apod.), budou po projednání s odbornou veřej... stmi pokrývá celý životní cyklus služeb v částech Service Strategy, Service Design, Service Transition, Service Operation a Continual Service Improvement. Řídit služby dle ITIL tedy
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
kanálech obsluhy apod. ==== Integrovaný externí ServiceDesk pro digitální služby ==== Příkladem praktick... áce s útvarem péče o klienty je společný, sdílený ServiceDesk pro digitální i tradiční obslužné kanály. Pod... řinejmenším pro své samoobslužné klienty jednotný ServiceDesk, zajišťující jak znalostní bází, tak personál
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
00 Sb., …), * závazných standardů (např. eGon Service Bus) * v provozu řadu digitálních služeb využív