Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
|VER |(Public) pomocná kategorie pro subjekty, které jsou součá... |(Public) pomocná kategorie pro subjekty, které jsou součá
Slovník pojmů eGovernmentu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ejná správa v užším slova smyslu se překládá jako Public Administration. |Výklad OeG |  | |** ** |Hnací pr
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Czech POINT naleznete na http://www.czechpoint.cz/public/ ===== Informační systém datových schránek =====
CzechPOINT @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
služeb je zveřejněn zde https://www.czechpoint.cz/public/verejnost/sluzby/. Asistovaná kontaktní místa Cz