Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Slovník pojmů eGovernmentu
256 - počet výskytů, Poslední úprava:
ovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s., |  | |** ** |Adresní místo |Takové místo v... ovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s., |  | |** ** |Akceptovatelné riziko |Riziko... ovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s., |  | |** ** |Aktér |Osoba, organizace nebo... ovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s., |  | |** ** |Aktiva služby |Jakákoli způso
CzechPOINT @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
služeb je zveřejněn zde https://www.czechpoint.cz/public/verejnost/sluzby/. Asistovaná kontaktní místa Cz... m, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. |Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis... . Jeho základní úlohou je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování j... m, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Na pracovištích Czech POINT lze vydávat výpisy
Informační koncepce ČR
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
ání informačních systémů veřejné správy v České republice na období 5 let. Informační koncepce ČR je záva... mu 2021–2027 ==== Podpoře eGovernmentu v České republice se z operačních programů EU připravovaných pro p... kou komisí ohledně podpory eGovernmentu v České republice, ale především jako výchozí materiál pro následn
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
í identifikace, * adresa místa pobytu v České republice ve formě referenční vazby (kódu adresního místa)... (2016): https://ec.europa.eu/isa2/sites/isa/files/publications/access-to-base-registries-good-practices-on... (2016): https://ec.europa.eu/isa2/sites/isa/files/publications/access-to-base-registries-good-practices-on
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
tupnění k náhledu nebo dalšímu užití má v České republice dlouhou tradici, která je podporována trvalým zá... informace (NIPI) upravena a definována, v České republice doposud ucelené, přehledné, systematické a formá... infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020]]. Aby bylo možné NIPI efektivně b
Úvod @metody_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
ání informačních systémů veřejné správy v České republice na období 5 let, kterou Ministerstvo vnitra v rá... ání informačních systémů veřejné správy v České republice. **Proč dokument přečíst.** Dokument je formulo... ání informačních systémů veřejné správy v České republice na období 5 let. Aktuální Informační koncepce ČR
Identifikace klientů veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
entifikační prostředky právnických osob v České republice nevydávají. Je tomu tak proto, že právnická osob... vivalentní např. občanským průkazům, se v České republice nevydávají. Zatímco samotná autentizace fyzické
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
výkonnosti a řízení nákladů - ukazatele TCO, ROI, PublicROI *IT Controlling ==== Řízení kapacit zdrojů=... výkonnosti a řízení nákladů - ukazatele TCO, ROI, PublicROI *IT Controlling ==== Využívání otevřeného s
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
|VER |(Public) pomocná kategorie pro subjekty, které jsou součá... |(Public) pomocná kategorie pro subjekty, které jsou součá
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ání informačních systémů veřejné správy v České republice musí mít svůj odpovídající systémový dohled. Obd
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 (GeoInfoStrategie) V modelu vlastn
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
vce rozpočtu projektu), manažer kvality a manažer publicity projektu. * Řešitelské týmy projektu (také j
Sdílené služby INSPIRE @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
k 34 tématům 3 příloh Směrnice INSPIRE. V České republice se tak děje prostřednictvím Národního geoportálu
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ání informačních systémů veřejné správy v České republice na období 5 let - § 5a odst. 1 zákona o ISVS. *
Splnění zákonných povinností orgánu veřejné správy podle zákona o informačních systémech veřejné správy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
oje informačních systémů veřejné správy v České republice na období 5 let.
Úvod @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené provozní informační systémy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
I.CA @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr osob @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs4 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Otevřená data @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrovaná Telekomunikační Síť @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
NIA ID @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
tezaurus @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava: