Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Co je a co není ISVS
149 - počet výskytů, Poslední úprava:
======Co je a co není ISVS====== ===== Úvod ===== Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veře... , ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ISVS“) stanoví práva a povinnosti, které souvisejí s v... em informačních systémů veřejné správy (dále jen „ISVS“). Se správou ISVS jsou spojeny některé významné povinnosti, např. povinnost vytvářet informační koncep
Globální architektura propojeného datového fondu
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
povinnost se vztahuje i na čtenáře, potažmo každý ISVS dle vyhlášek k zákonu 365/2000 Sb., především vyh... ny a neřízeně a nekoncepčně rozšiřovány v různých ISVS. Pokud pro interpretaci údajů získaných z PPDF po... rávy také zajištění, aby připojení pro relevantní ISVS nebylo jen čtenářského typu (čerpání údajů), ale ... řistupovat k informačním systémům veřejné správy (ISVS) pouze prostřednictvím KIVS/CMS. Komunikace mezi
Splnění zákonných povinností orgánu veřejné správy podle zákona o informačních systémech veřejné správy
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
|§ 4 odst. 1 písm. c) |Tvorba a úrdžba ISVS |Ministerstvo ve spolupráci s orgány ... |§ 4 odst. 1 písm. d) |Tvorba a úrdžba ISVS |Ministerstvo ve spolupráci s orgány ... |§5 odst. 1 |Tvorba a úrdžba ISVS |Orgán veřejné správy ... |§ 5 odst. 2 písm. d |Tvorba a úrdžba ISVS |Orgán veřejné správy
Metodický pokyn k řízení záměru (projektu) IT/ICT pro digitální zmocněnce Ústředními správní úřady
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
h komponent z evidence včetně vyřazení z evidence ISVS v RPP | ===== Vlákno záměru v celkovém kontextu ... vyřazení. Důležité je zejména vyřazení z evidence ISVS v RPP. ===== Vazby kroků řízení vlákna záměru k ... /rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/|Evidence RPP – agendy, ISVS, oprávnění]] | |- [[https://spcss.archirepo.com/d... v.cz/AISP/|Potřebné úpravy evidence RPP – agendy, ISVS, oprávnění]] |Změna v interní databázi záměrů | |
Osnova vzorové informační koncepce OVS
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
úřadu *pro externí orgány (OHA) *pro správce ISVS (věcné i technické) *pro členy IT útvarů a doda... ást B: Koncepce architektury úřadu - jaké změny v ISVS realizovat a proč? ====== Odpovídá na otázky CO... 3.6 Vysvětlení cílové architektury jednotlivých ISVS (full stack) ===== 4 Plán realizace změn v arch... čním a komunikačním systémům 2.3 Přehled a karty ISVS 2.4 Tabulky objektů čtyřvrstvé architektury: 2.
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
doplní datové sady ze svých informačních systémů (ISVS, provozní i ostatní) do Národního katalogu otevře... dostupnými kanály a splňují všechny požadavky na ISVS, případně AIS. | |[[:ikcr#dilci_cil_59rozvoj_prop... užby a systémy |OVM zavede rozdělení rolí správce ISVS na věcné správce a technické správce. Dále zavede
Výstupy z jednání pracovních skupin, prezentace a výsledky připomínkových řízení
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
é praxe - GFŘ \\ 5. Vyhláška o dlouhodobém řízení ISVS \\ 6. Otázky a nejasnosti členů pracovní skupiny ... u do katalogu \\ 3. Vyhláška o dlouhodobém řízení ISVS \\ 4. Změny v Národní architektuře eGovernmentu \
Klíčové zákony týkající se eGovernmentu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Zákony týkající se elektronizace a eGovernmentu (ISVS, základní registry, propojování údajů) - Zákony