Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
ě údajů o klientovi v agendě prostřednictvím Back-End integrace přes [[nap:referencni_rozhrani|referen... í je využití standardní integrační platformy (též Enterprise Application Integration, dále též jen „EAI“, nebo synonymum Enterprise Service Bus, dále též jen ESB), která nah... údajů různými publikujícími ke stejné publikované entitě je nutné doplnit vazby na již publikované úda
Architektonická vize eGovernmentu ČR
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
s://ec.europa.eu/isa2/solutions/core-vocabularies_en|ISA Core Vocabularies]]). Logická schémata dat ve
Úvod
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
e postupně vydávat vzorové referenční schopnostní enterprise architektury a architektury řešení těch o