Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Architektonická vize eGovernmentu ČR
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
dosud roztříštěných a izolovaných ISVS do logicky centralizovaných agendových ISVS: * spravovaných celopl... vat jejich korporátní i celostátní sjednocování a centralizace, s možností vzniku korporátních i celostátní... cným a technickým správcem odpovídajícího logicky centralizovaného elektronického registru (agendového IS),... v podobě otevřených dat. Úměrně sjednocování a centralizaci **provozních procesů** veřejné správy na úro
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
sko míry (a potenciálu) podobnosti, jednotnosti a centralizace procesů. - Hledisko míry (a potenciálu) vy... ově musí být obslužné aplikační funkce jednotné a centralizované v úřadu, resortu (nebo korporaci) a státu ... kturu úřadu potom platí, že úřad musí pro logicky centralizovaný AIS buď: - využívat tuto centrálně sdíl
Úvod
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
h oblastí v úřadu - [[nap_dokument:modely_nap_v_centralnim_ulozisti_a_v_ovs|Kapitola Modely NAP v centrál
Národní architektonický plán
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
v centrálním úložišti a v OVS====== {{page>nap_dokument:modely_nap_v_centralnim_ulozisti_a_v_ovs}}
Rychlá navigace
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
kých oblastí]] * [[:nap_dokument:modely_nap_v_centralnim_ulozisti_a_v_ovs|Modely NAP v centrálním úloži