Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Seznam agend veřejné správy @znalostni_baze
33 - počet výskytů, Poslední úprava:
užba | |**Český telekomunikační úřad** || |A1522 |Agenda vyplývající ze zákona č. 206/2005 Sb., o ochraně ... vysílání a služeb informační společnosti | |A304 |Agenda vyplývající ze zákona č. 127/2005 Sb., o elektron... o změně některých souvisejících zákonů | |A4897 |Agenda jednotného informačního místa (JIM) vyplývající ze zákona č. 194/2017 Sb. | |A926 |Agenda zákona o poštovních službách | |**Český úřad země
seznam_isvs1 @playgroud
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
sborů |0 |0 |26.06.2012 22:29:25 | |8454 |ASDP – Agenda správy dopravních přestupků |Městská část Praha 2... ivnice |0 |0 |16.05.2019 11:51:25 | |8232 |ASDP – Agenda správy dopravních přestupků |Město Lysá nad Labem... raha 6 |0 |0 |21.02.2020 10:03:04 | |8277 |ASDP – Agenda správy dopravních přestupků |Městská část Praha 9... plněno |0 |0 |28.06.2018 18:21:49 | |7940 |ASDP – Agenda správy dopravních přestupků |Město Varnsdorf |Nev
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
é v rámci činnosti agendy – pouze tyto údaje může agenda poskytovat do propojeného datového fondu jako úda... ch partnerů, údaje o čtenáři (orgán veřejné moci, agenda, Agendový informační systém atd.) jsou ověřovány ... ř. Občan, Vlastník vozidla, Pacient apod.). Jedna agenda může obsahovat více rolí (kontextů) pro daný typ ... fikaci subjektu či objektu, pro který údaj čerpá. Agenda poskytující konkrétní údaj tedy není zodpovědná z
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
é jsou v rámci agendy vedeny, tak údajů, které je agenda oprávněna při své činnosti využívat ze základních... íslo údaje v rámci kontextu. Tedy například * Agenda A998 //Agenda o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích// * má uveden jako první kontext 9... ného datového fondu veřejné správy]]. **Pokud je agenda vykonávána prostřednictvím více Agendových inform
Slovník pojmů eGovernmentu
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
o základních registrech |§ 29 písm. d), | |** ** |Agenda |Ucelená oblast působnosti orgánu veřejné moci ne... , o základních registrech |§2. písm. e) | |** ** |Agenda |Souhrn úředních činností, většinou vázaný na konkrétní správní činnost, např. Agenda občanských průkazů, Agenda procesu územních řízení.\\ Agenda je vymezena konkrétním zákonem, který upravu
seznam_isvs4 @playgroud
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
|6000 |01.09.2016 17:05:26 | |2524 |DC1 - Mzdová agenda |Městská část Praha-Kunratice |Nevyplněno |48000 |6000 |27.06.2012 23:49:54 | |1473 |DC1 - Mzdová agenda |Městská část Praha-Nebušice |Nevyplněno |48000 |... 00 |779000 |19.04.2017 17:12:24 | |1297 |Sociální agenda |Statutární město Přerov |Nevyplněno |244000 |780... 0 |8000 |02.05.2012 17:55:16 | |913 |DC1 - Mzdová agenda |Městská část Praha-Řeporyje |Nevyplněno |23000 |
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
jich organizací** Dle [[https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-01-27|usnesení vlády ze dne 27. 1. 2020... ], které jsou přílohou [[https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-01-27|usnesení vlády ze dne 27. 1. 2020... onu č. 365/2000 Sb.]], [[https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-01-27|usnesení vlády ze dne 27. 1. 2020... 5/2000 Sb.]] a zároveň [[https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-01-27|usnesení vlády ze dne 27. 1. 2020
Modely Národního architektonického plánu @nap_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
ektonicke-modely:verejny_pseudonym.xml |odkaz}}| |Agenda A121 - živnostenský rejstřík|Agenda A121 - živnostenský rejstřík|ArchiMate|{{ architektonicke-modely:zivnostensky_rejstrik.archimate |odkaz}}| |Agenda A121 - živnostenský rejstřík|Agenda A121 - živnostenský rejstřík|XML|{{ :architektonicke-modely:agenda_a1
Příručka‌ ‌plánování‌ ‌digitalizace‌ ‌služeb‌ ‌veřejné‌ ‌správy‌ ‌ČR‌ @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
se za delší prodlevu v odpovědi. Ale máte pravdu, agenda v seznamu není. Kontaktuji kolegy a zjistíme, kde... ý den ještě jednou, Kolega mne teď upozornil, že agenda 1029 zatím není schválena jako agenda s katalogem služeb VS (službami VS, úkony a obslužnými kanály) v so... y Děkuji. Dobrý den, v seznamu není uvedena agenda A1861. Děkuji. Tomáš Fiala Dobrý den, Agenda A18
seznam_isvs2 @playgroud
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
000 |13.07.2012 09:42:20 | |678 |ORTEX - sociální agenda - kurátoři |Statutární město Havířov |Nevyplněno ... |28.06.2012 08:17:34 | |6522 |CityWare - sociální agenda |Město Vysoké Mýto |Město Vysoké Mýto |77000 |150... |20.02.2015 15:19:38 | |6946 |CityWare - sociální agenda |Město Kaplice |Nevyplněno |77000 |15000 |25.11.2... |04.10.2013 13:40:00 | |2063 |CityWare – Sociální agenda |Město Sušice |Nevyplněno |110000 |22000 |19.06.2
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
správy je to „právní předpis“ jako <<Předpis>>, <<Agenda>> a <<IS>>, - obecně chybějící koncepty „organi... ompletně řešících životní situaci klienta. | |**<<Agenda>>** |Nemá, viz byznys funkce |Ucelená oblast půso... alizovaným typem chování úřadu je jeho každá tzv. agenda, vyjádřená jako agregace všech funkcí, potřebných... né koncepty jako tzv. <<stereotypy>>, například <<agenda>> a <<agendová činnost>>, které ale nejsou součás
seznam_isvs3 @playgroud
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
30000 |3000 |15.08.2013 11:30:07 | |1027 |Volební agenda |Statutární město Hradec Králové |Nevyplněno |300... 12 16:28:42 | |747 |Radnice VERA Genero - Volební agenda |Statutární město Kladno |Nevyplněno |400000 |350... 20000 |40000 |21.06.2012 13:06:11 | |7862 |ASDP – Agenda správy dopravních přestupků |Městská část Praha 7... |23.05.2019 15:38:32 | |4227 |CityWare – Sociální agenda |Město Česká Lípa |Nevyplněno |0 |48000 |22.01.20
Agendový model veřejné správy @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
endě v [[nap:rpp|RPP]] a co to obecně znamená: **Agenda je soubor činností definovaných zákonem, či zákony (příklad je agenda občanských průkazů, státní sociální podpory, evid... es reklamace u příslušného editora. {{tag>"tematická oblast" "Agendový model" Agenda "Ohlášení agendy"}}
Často kladené dotazy (FAQ)
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
eřejněny na adrese - [[https://www.mvcr.cz/clanek/agenda-odboru-hlavniho-architekta-egovernmentu-agenda-odboru-hlavniho-architekta-egovernmentu.aspx|**Agenda odboru hlavního architekta eGovernmentu**]] - bude
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
e použité pro službu, pokud to nevyžaduje samotná agenda * OVS si pamatuje BSI pro klientský profil na p... e použité pro službu, pokud to nevyžaduje samotná agenda * OVS si pamatuje BSI pro klientský profil na p... ždý ohlašovatel agendy. * Pokud tedy existuje agenda, v rámci které je SPUÚ oprávněn čerpat údaje ze z
Veřejný datový fond @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr osob @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klasifikace modelů a pohledů NA VS ČR @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém Evidence obyvatel @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický rámec @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Kontext eGSB/ISSS @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence subjektů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Katalog služeb veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Uvítání a obsah webu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační koncepce ČR
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava: