Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
NAR** ^ |**Byznys rozhraní** |A point of access where a business service is made available to the envir... , materiální, apod. | |**Produkt VS pro ŽS** |A coherent collection of services and/or passive structure... ami.| |**Aplikační rozhraní** |A point of access where application services are made available to a user... |**Technologické rozhraní** |A point of access where technology services offered by a node can be acce
Formatting Syntax @wiki
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
s_do_not_work|Mozilla Knowledge Base]]. However, there will still be a JavaScript warning about trying t... and other images can be configured and extended. Here is an overview of Smileys included in DokuWiki: ... acters to their typographically correct entities. Here is an example of recognized characters. -> <- <-... be added to the [[doku>entities|pattern file]]. There are three exceptions which do not come from that
Bezpečnost elektronické identity @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
kladě vlastnictví, faktor na základě znalosti a inherentní faktor. Faktor na základě vlastnictví spočívá... ostí ověřuje, že uživatel něco ví (Heslo, PIN). Inherentní faktor ověřuje nějakou fyzickou vlastnost oso... ruhý faktor je buď znalostní (typicky PIN) nebo inherentní (otisk prstu nebo obraz obličeje). Aplikace t
Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
|**Platí pro** |Federované portály (inherentně pak i federujícímu portálu). ... ě snižovalo. Informace a data o uživateli jsou inherentně nabízeny na portálech, nicméně jejich možnost
Slovník pojmů eGovernmentu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ejí životní styl a podnikání nebyly v rozporu s inherentní schopností přírody udržet život. Organizačním
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
dnotu změny * Navrhnout a vybudovat soudržné (coherent) schopnosti úřadu * Trvale se učit ze zkušeno
Přístupnost informací @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
prvního příspěvku jsem dostal následující error: There was an unexpected problem communicating with SMTP