Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
NAR** ^ |**Byznys rozhraní** |A point of access where a business service is made available to the envir... , materiální, apod. | |**Produkt VS pro ŽS** |A coherent collection of services and/or passive structure... ami.| |**Aplikační rozhraní** |A point of access where application services are made available to a user... |**Technologické rozhraní** |A point of access where technology services offered by a node can be acce
Bezpečnost elektronické identity @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
kladě vlastnictví, faktor na základě znalosti a inherentní faktor. Faktor na základě vlastnictví spočívá... ostí ověřuje, že uživatel něco ví (Heslo, PIN). Inherentní faktor ověřuje nějakou fyzickou vlastnost oso... ruhý faktor je buď znalostní (typicky PIN) nebo inherentní (otisk prstu nebo obraz obličeje). Aplikace t
Přístupnost informací @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
prvního příspěvku jsem dostal následující error: There was an unexpected problem communicating with SMTP
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
dnotu změny * Navrhnout a vybudovat soudržné (coherent) schopnosti úřadu * Trvale se učit ze zkušeno
Slovník pojmů eGovernmentu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ejí životní styl a podnikání nebyly v rozporu s inherentní schopností přírody udržet život. Organizačním