Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Výstupy z jednání pracovních skupin, prezentace a výsledky připomínkových řízení
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
, SUKL a oeG : \\ 1. Změny v Národní architektuře eGovernmentu \\ 2. Příklady dobré praxe \\ 3. Aktuální stav ... ce OHA a GFŘ : \\ 1. Změny v Národní architektuře eGovernmentu \\ 2. Propojený datový fond \\ 3. Single Digita... a OKB: \\ 1. Příklad dobré praxe - CENDIS \\ 2. eGovernment Cloud a nová metodika zápisu do katalogu \\ 3. Vy... ém řízení ISVS \\ 4. Změny v Národní architektuře eGovernmentu \\ 5. Otázky a nejasnosti členů pracovní skupiny
RACI matice osob zodpovědných za vyplnění formuláře žádosti o stanovisko OHA
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
pecifického cíle / účelu projektu dle legislativy eGovernmentu ... tektury řešení projektu se vzory sdílených služeb eGovernmentu |**
Benchmark veřejné správy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
t řízení ICT, které vedou k implementaci „plného“ eGovernmentu. Zaměření a struktura benchmarku je úzce provázá