Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Výstupy z jednání pracovních skupin, prezentace a výsledky připomínkových řízení
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
a OKB: \\ 1. Příklad dobré praxe - CENDIS \\ 2. eGovernment Cloud a nová metodika zápisu do katalogu \\ 3. Vy... SeP) ve federaci \\ 3. Design systém gov cz \\ 4. eGovernment Cloud \\ \\ Ze zasedání vnikne informace, která b... s ontologií dat \\ 2. Katalog služeb VS \\ 3. eGovernment Cloud, aktuální stav \\ \\ Ze zasedání vnikne in